Dnes je   -   - 7 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Macho a Chlapovič - Aukcia #29

29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - katalógy na stiahnutie!!!

Som rád, že vám môžem predstaviť nadchádzajúcu, v poradí už 29. aukciu aukčného domu Macho Chlapovič, kde si budete môcť ako vždy vydražiť špičkové mince, medaily, bankovky a vyznamenania.

Aukcia #29

Antika | Stredovek | Sedmohradsko | Obdobie vlády Habsburgovcov | Československo | Svetové mince | Vyznamenania a odznaky | Bankovky

14.10.2022
https://machochlapovic.com/sk/aukcie

PDF katalóg na stiahnutie TU: https://machochlapovic.com/storage/import/catalogues/auction-29-catalogu...

Mandarin Oriental Hotel Prague
Nebovidská 459/1, Malá Strana, Praha 1

Aukcia #29 eLive

Antika | Stredovek | Sedmohradsko | Obdobie vlády Habsburgovcov | Československo | Svetové mince | Vyznamenania a odznaky | Bankovky

17.10.2022 - 19.10.2022

PDF katalóg na stiahnutie TU: https://machochlapovic.com/storage/import/catalogues/auction-29-elive-ca...

Čo poviete na ponuku? Myslím si, že každý si nájde to svoje, ponuka je široká Smile

29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - katalógy na stiahnutie!!!
29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - katalógy na stiahnutie!!!

Komentáre

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

https://machochlapovic.com/sk/skusobne-razby-v-aukcii-29

Skúšobné razby v Aukcii #29
Predstavujeme položky aukcie

Skúšobné razby
Skúšobné razby sú extrémne vzácne mince. Nachádzajú sa väčšinou vo verejných zbierkach národných múzeí a národných bánk. Skúšobné razby sú mince, ktoré sa nikdy nedostali do obehu. Sú to totiž mince, ktoré sa zhotovovali v mincovni na skúšku pri formovaní novej menovej sústavy. Realizovali sa podľa niekoľkých výtvarných návrhov ako podklad na výber najvhodnejšieho modelu a zliatiny a na posúdenie technických parametrov mince.

V 29. aukcii, ktorá sa uskutoční v piatok 14.10.2022 v hoteli Mandarin Oriental v Prahe, sa bude dražiť hneď niekoľko vzácnych československých skúšobných razieb. Predstavujeme 2 z nich.


25 Halier 1932 (skúšobná razba)
Výnimočný exemplár s razobným leskom v plochách.

5 Kčs 1951 (skúšobná razba)
Zvyšky razobného lesku v plochách.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

25 halier 1932

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

5 Kčs 1951

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

5 Kčs 1952

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Výnimočný Škrétov dukát 1620 v aukcii #29

Kariéra Pavla Škrétu

8. novembra 1620, Praha
8. novembra popoludní v roku 1620 sa pražskými mestami rozniesla správa, že vojsko povstaleckých českých stavov bolo na neďalekej bielohorskej pláni porazené spojenými silami cisárskymi a nemeckej Katolíckej ligy. Nasledujúci deň znásobil obavy pražských mešťanov útek kráľa Fridricha Falckého. Ten vo vzniknutom zmätku náhle opustil Prahu a odcestoval do sliezskej Vroclavi. V rovnakom čase vstúpili do mesta velitelia habsburského vojska s početným vojenským sprievodom. Tí z najvyšších predstaviteľov povstania, ktorí v Prahe zostali, v nasledujúcich dňoch oficiálne kapitulovali a do rúk víťazov odovzdali konfederačné zmluvy.

Kariéra Pavla Škrétu
Obavy určite zdieľal aj najvyšší úradník pražskej mincovne, pražský mincmajster Pavel Škréta Šotnovský zo Závoríc. A vedel prečo. Jeho kariéra bola dlho spätá s Kutnou Horou. Tu sa v roku 1604 stal pisárom kutnohorskej mincovne a v roku 1608 dokonca mincmajstrom. Z mincmajstrovského úradu bol odvolaný za nejasných okolností v roku 1612. Bezpochyby však aj naďalej patril k vplyvným kutnohorským mešťanom. Po pražskej defenestrácii sa prihlásil k ideálom stavovského povstania a bol menovaný jedným zo správcov Kutnej Hory, jedného z najbohatších miest českého kráľovstva. Politická aktivita prinášala ovocie. Už na jeseň 1619 sa stal mincmajstrom pražskej mincovne. Môžeme iba špekulovať, či mu k výnosnému úradu dopomohol jeho brat Daniel Škréta, vplyvný právnik, ekonóm, člen Jednoty bratskej a tiež člen stavovského direktória, teda povstaleckej stavovskej vlády, za mestský stav.

Cisárske mince s portrétom Ferdinanda II. razené po stavovskej kapitulácii
Po 8. novembri 1620 sa však situácia zásadne zmenila. Konexie, ktoré predtým dopomáhali k viac či menej zaslúženej kariére, boli teraz na obtiaž. Pavel Škréta si toho bol určite vedomý. Veď jeho brat Daniel, ako jeden z mála včas pochopil blížiace sa nebezpečenstvo a utiekol do Poľska. Tým si na rozdiel od väčšiny direktorov zachránil život. Medzitým víťazná katolícka strana preverovala domnelé aj skutočné prehrešky, odmeňovala svojich verných a tiež kariéristov všetkého druhu. Bohatý úrad pražského mincmajstra nemohol ujsť jej pozornosti. Niekedy v priebehu zimných mesiacov začínajúceho roku 1621 bol Škréta z úradu odvolaný a na jeho miesto znovu nastúpil po viac ako ročnej nútenej prestávke Beneš Hübmer, skúsený odborník, ktorý vzápätí poskytol cenné služby de Witteho mincovnému konzorciu. To sa následne nepriaznivo preslávilo kaladou – drastickým znehodnotením meny na úkor najširších vrstiev obyvateľstva, smerujúcemu k štátnemu bankrotu.

V snahe zachrániť pre seba výnosný úrad, začal Pavel Škréta raziť cisárske mince s portrétom a titulatúrou Ferdinanda II. bezprostredne po stavovskej kapitulácii. Vlastne nemal ako štátny úradník na výber, pokiaľ nechcel z úradu odísť dobrovoľne. Dokladom je niekoľko vzácnych mincových zlatých i strieborných nominálov so Škrétovov mincmajstrovskou značkou v podobe dvojitej ľalie a letopočtom 1620. Škrétovo zotrvanie vo funkcii aj po novom roku dokazujú razby s letopočtom 1621. Sú veľmi vzácne, je preto pravdepodobné, že Škrétovo angažmá netrvalo dlho, asi niekoľko týždňov. V polovici marca 1621 už v mincovni úradoval Beneš Hübmer.

Bude sa dražiť výborne zachovaný exemplár Škrétovho dukátu 1620
Dnes je známych iba niekoľko málo kusov vzácnych dukátov Ferdinanda II. so Škrétovou mincmajstrovskou značkou a s letopočtom 1620. O veľkej vzácnosti takéhoto dukátu svedčí aj skutočnosť, že chýbal vo všetkých veľkých privátnych zbierkach českých mincí 19. a 20. storočia. O to viac nás teší skutočnosť, že výborne zachovaný exemplár Škrétovho dukátu 1620, pochádzajúci z pozostalosti veľmi významného úradníka prvej Československej republiky a londýnskej exilovej vlády z rokov 1941-1945, bude dražený v našej 29. aukcii. Výsledná čiastka dražby nebude určite nízka, vydražená minca však bude ozdobou akejkoľvek zbierky českých mincí.

Na záver je možné ešte dodať, že Pavel Škréta bol tiež strýkom a poručníkom najvýznamnejšieho českého maliara 17. storočia Karola Škrétu. Jeho kariére a umeleckému rozvoju pravdepodobne napomohli pohnuté osudy jeho rodiny, s ktorou bol nútený po bielohorskej porážke vycestovať do exilu. Precestoval celú Európu a do vlasti sa vrátil ako vyzretý umelec až v roku 1638.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Dukát Škréta

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Karol VI. – 2x unikát

V 29 aukcii sa bude dražiť spolu 11 položiek z obdobia vlády Karola VI. (1711-1740). Dražené budú dukáty, toliare aj medaily a nájdete medzi nimi aj 2 unikáty v podobe 10 dukátu 1724 a 6 dukátu 1732:

10 dukát 1724 – Unikát!

Tento unikát sa bude dražiť ako položka číslo 139. 10 dukát razený vo Viedni je v stave EF | good EF a jeho vyvolávacia cena je 100 000 eur.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

10 dukát 1724 – Unikát!

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

6 dukát 1732 – Unikát!

Výnimočný exemplár s ražobným leskom v plochách. Pod položkou číslo 140 bude dražený unikát v stave good EF | about UNC. Vyvolávacia cena 6 dukátu razeného vo Vratislave je 70 000 eur.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

6 dukát 1732 – Unikát!

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

4 dukát 1726 -RR!

Tento veľmi vzácny 4 dukát razený vo Vratislave má vyvolávaciu cenu 20 000 eur. Dražený bude ako položka číslo 141 v stave about EF | EF.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

4 dukát 1726 -RR!

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

3 dukát 1737 – RRR!

Výnimočný exemplár s ražobným leskom v plochách a v stave about UNC | about UNC sa bude dražiť pod položkou číslo 142. Vyvolávacia cena tohto extrémne vzácneho 3 dukátu razeného vo Viedni je 30 000 eur.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

3 dukát 1737 – RRR!

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Dukát 1712 – RRR!

Extrémne vzácny dukát s vyvolávacou cenou 10 000 eur bude dražený ako položka číslo 143. Dukát je v stave about EF | about EF a bol vyrazený v Prahe.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Dukát 1712 – RRR!

admin Burzy mincí