Dnes je   -   - 7 online - neprihlásený - odborná sekcia.

Čo nás čaká nasledujúcich 7 dní:

Macho a Chlapovič - Aukcie, Eshop, Investičné zlato

29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - katalógy na stiahnutie!!!

Som rád, že vám môžem predstaviť nadchádzajúcu, v poradí už 29. aukciu aukčného domu Macho Chlapovič, kde si budete môcť ako vždy vydražiť špičkové mince, medaily, bankovky a vyznamenania.

Aukcia #29

Antika | Stredovek | Sedmohradsko | Obdobie vlády Habsburgovcov | Československo | Svetové mince | Vyznamenania a odznaky | Bankovky

14.10.2022
https://machochlapovic.com/sk/aukcie

PDF katalóg na stiahnutie TU: https://machochlapovic.com/storage/import/catalogues/auction-29-catalogu...

Mandarin Oriental Hotel Prague
Nebovidská 459/1, Malá Strana, Praha 1

Aukcia #29 eLive

Antika | Stredovek | Sedmohradsko | Obdobie vlády Habsburgovcov | Československo | Svetové mince | Vyznamenania a odznaky | Bankovky

17.10.2022 - 19.10.2022

PDF katalóg na stiahnutie TU: https://machochlapovic.com/storage/import/catalogues/auction-29-elive-ca...

Čo poviete na ponuku? Myslím si, že každý si nájde to svoje, ponuka je široká Smile

29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - katalógy na stiahnutie!!!
29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - katalógy na stiahnutie!!!

Komentáre

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

https://machochlapovic.com/sk/skusobne-razby-v-aukcii-29

Skúšobné razby v Aukcii #29
Predstavujeme položky aukcie

Skúšobné razby
Skúšobné razby sú extrémne vzácne mince. Nachádzajú sa väčšinou vo verejných zbierkach národných múzeí a národných bánk. Skúšobné razby sú mince, ktoré sa nikdy nedostali do obehu. Sú to totiž mince, ktoré sa zhotovovali v mincovni na skúšku pri formovaní novej menovej sústavy. Realizovali sa podľa niekoľkých výtvarných návrhov ako podklad na výber najvhodnejšieho modelu a zliatiny a na posúdenie technických parametrov mince.

V 29. aukcii, ktorá sa uskutoční v piatok 14.10.2022 v hoteli Mandarin Oriental v Prahe, sa bude dražiť hneď niekoľko vzácnych československých skúšobných razieb. Predstavujeme 2 z nich.


25 Halier 1932 (skúšobná razba)
Výnimočný exemplár s razobným leskom v plochách.

5 Kčs 1951 (skúšobná razba)
Zvyšky razobného lesku v plochách.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

25 halier 1932

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

5 Kčs 1951

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

5 Kčs 1952

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Výnimočný Škrétov dukát 1620 v aukcii #29

Kariéra Pavla Škrétu

8. novembra 1620, Praha
8. novembra popoludní v roku 1620 sa pražskými mestami rozniesla správa, že vojsko povstaleckých českých stavov bolo na neďalekej bielohorskej pláni porazené spojenými silami cisárskymi a nemeckej Katolíckej ligy. Nasledujúci deň znásobil obavy pražských mešťanov útek kráľa Fridricha Falckého. Ten vo vzniknutom zmätku náhle opustil Prahu a odcestoval do sliezskej Vroclavi. V rovnakom čase vstúpili do mesta velitelia habsburského vojska s početným vojenským sprievodom. Tí z najvyšších predstaviteľov povstania, ktorí v Prahe zostali, v nasledujúcich dňoch oficiálne kapitulovali a do rúk víťazov odovzdali konfederačné zmluvy.

Kariéra Pavla Škrétu
Obavy určite zdieľal aj najvyšší úradník pražskej mincovne, pražský mincmajster Pavel Škréta Šotnovský zo Závoríc. A vedel prečo. Jeho kariéra bola dlho spätá s Kutnou Horou. Tu sa v roku 1604 stal pisárom kutnohorskej mincovne a v roku 1608 dokonca mincmajstrom. Z mincmajstrovského úradu bol odvolaný za nejasných okolností v roku 1612. Bezpochyby však aj naďalej patril k vplyvným kutnohorským mešťanom. Po pražskej defenestrácii sa prihlásil k ideálom stavovského povstania a bol menovaný jedným zo správcov Kutnej Hory, jedného z najbohatších miest českého kráľovstva. Politická aktivita prinášala ovocie. Už na jeseň 1619 sa stal mincmajstrom pražskej mincovne. Môžeme iba špekulovať, či mu k výnosnému úradu dopomohol jeho brat Daniel Škréta, vplyvný právnik, ekonóm, člen Jednoty bratskej a tiež člen stavovského direktória, teda povstaleckej stavovskej vlády, za mestský stav.

Cisárske mince s portrétom Ferdinanda II. razené po stavovskej kapitulácii
Po 8. novembri 1620 sa však situácia zásadne zmenila. Konexie, ktoré predtým dopomáhali k viac či menej zaslúženej kariére, boli teraz na obtiaž. Pavel Škréta si toho bol určite vedomý. Veď jeho brat Daniel, ako jeden z mála včas pochopil blížiace sa nebezpečenstvo a utiekol do Poľska. Tým si na rozdiel od väčšiny direktorov zachránil život. Medzitým víťazná katolícka strana preverovala domnelé aj skutočné prehrešky, odmeňovala svojich verných a tiež kariéristov všetkého druhu. Bohatý úrad pražského mincmajstra nemohol ujsť jej pozornosti. Niekedy v priebehu zimných mesiacov začínajúceho roku 1621 bol Škréta z úradu odvolaný a na jeho miesto znovu nastúpil po viac ako ročnej nútenej prestávke Beneš Hübmer, skúsený odborník, ktorý vzápätí poskytol cenné služby de Witteho mincovnému konzorciu. To sa následne nepriaznivo preslávilo kaladou – drastickým znehodnotením meny na úkor najširších vrstiev obyvateľstva, smerujúcemu k štátnemu bankrotu.

V snahe zachrániť pre seba výnosný úrad, začal Pavel Škréta raziť cisárske mince s portrétom a titulatúrou Ferdinanda II. bezprostredne po stavovskej kapitulácii. Vlastne nemal ako štátny úradník na výber, pokiaľ nechcel z úradu odísť dobrovoľne. Dokladom je niekoľko vzácnych mincových zlatých i strieborných nominálov so Škrétovov mincmajstrovskou značkou v podobe dvojitej ľalie a letopočtom 1620. Škrétovo zotrvanie vo funkcii aj po novom roku dokazujú razby s letopočtom 1621. Sú veľmi vzácne, je preto pravdepodobné, že Škrétovo angažmá netrvalo dlho, asi niekoľko týždňov. V polovici marca 1621 už v mincovni úradoval Beneš Hübmer.

Bude sa dražiť výborne zachovaný exemplár Škrétovho dukátu 1620
Dnes je známych iba niekoľko málo kusov vzácnych dukátov Ferdinanda II. so Škrétovou mincmajstrovskou značkou a s letopočtom 1620. O veľkej vzácnosti takéhoto dukátu svedčí aj skutočnosť, že chýbal vo všetkých veľkých privátnych zbierkach českých mincí 19. a 20. storočia. O to viac nás teší skutočnosť, že výborne zachovaný exemplár Škrétovho dukátu 1620, pochádzajúci z pozostalosti veľmi významného úradníka prvej Československej republiky a londýnskej exilovej vlády z rokov 1941-1945, bude dražený v našej 29. aukcii. Výsledná čiastka dražby nebude určite nízka, vydražená minca však bude ozdobou akejkoľvek zbierky českých mincí.

Na záver je možné ešte dodať, že Pavel Škréta bol tiež strýkom a poručníkom najvýznamnejšieho českého maliara 17. storočia Karola Škrétu. Jeho kariére a umeleckému rozvoju pravdepodobne napomohli pohnuté osudy jeho rodiny, s ktorou bol nútený po bielohorskej porážke vycestovať do exilu. Precestoval celú Európu a do vlasti sa vrátil ako vyzretý umelec až v roku 1638.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Dukát Škréta

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Karol VI. – 2x unikát

V 29 aukcii sa bude dražiť spolu 11 položiek z obdobia vlády Karola VI. (1711-1740). Dražené budú dukáty, toliare aj medaily a nájdete medzi nimi aj 2 unikáty v podobe 10 dukátu 1724 a 6 dukátu 1732:

10 dukát 1724 – Unikát!

Tento unikát sa bude dražiť ako položka číslo 139. 10 dukát razený vo Viedni je v stave EF | good EF a jeho vyvolávacia cena je 100 000 eur.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

10 dukát 1724 – Unikát!

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

6 dukát 1732 – Unikát!

Výnimočný exemplár s ražobným leskom v plochách. Pod položkou číslo 140 bude dražený unikát v stave good EF | about UNC. Vyvolávacia cena 6 dukátu razeného vo Vratislave je 70 000 eur.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

6 dukát 1732 – Unikát!

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

4 dukát 1726 -RR!

Tento veľmi vzácny 4 dukát razený vo Vratislave má vyvolávaciu cenu 20 000 eur. Dražený bude ako položka číslo 141 v stave about EF | EF.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

4 dukát 1726 -RR!

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

3 dukát 1737 – RRR!

Výnimočný exemplár s ražobným leskom v plochách a v stave about UNC | about UNC sa bude dražiť pod položkou číslo 142. Vyvolávacia cena tohto extrémne vzácneho 3 dukátu razeného vo Viedni je 30 000 eur.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

3 dukát 1737 – RRR!

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Dukát 1712 – RRR!

Extrémne vzácny dukát s vyvolávacou cenou 10 000 eur bude dražený ako položka číslo 143. Dukát je v stave about EF | about EF a bol vyrazený v Prahe.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Dukát 1712 – RRR!

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Priatelia, tak ako? Svojich favoritov v aukcii máte? Mešce pripravené? Smile

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Měšec mám připraven a to doslova - sešly se mi nějaké Eura v hotovosti, je možné to tak zaplatit, případně s jakým limitem?

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Je možné platiť v CZK i EUR, kurz je daný deň predtým podľa ECB.
Limit pre hotovostné platby je v zmysle zákona do 5000 EUR (prípadne ekvivalent v CZK),

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

V Antium Aurum sa da v hotovosti do 270 000 Kč. To je skoro 11 000 eur. Radim to je podľa zákona na SK alebo CZ do 5000€?

Moderátor BM

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Mne sa marí, že hotovostný limit v zmysle zákona bol 10k, kedy to zase zredukovali?

R.

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

118apo118 napísal(a):

V Antium Aurum sa da v hotovosti do 270 000 Kč. To je skoro 11 000 eur. Radim to je podľa zákona na SK alebo CZ do 5000€?

Podla slovenskych zakonov je to uz davno max 5000 € v hotovosti .

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Ako píše gore.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Tlačová správa k aukci:

Do dražby mieria vzácne mince, ktoré daroval prezident Edvard Beneš

Bratislava 6. októbra 2022 – Zberatelia budú môcť získať v aukcii súbor vzácnych českých mincí a medailí, ktoré daroval prezident Edvard Beneš za verné služby republike prednostovi exilovej londýnskej vlády Jiřímu Zedtwitzovi. V aukcii sa objavia skutočné skvosty z územia Slovenska, Českej republiky, Francúzska či Veľkej Británie. Dražiť sa bude aj niekoľko mincí a medailí, z ktorých je na svete známy len jediný kus, tzv. unikát. Dopyt po numizmatických predmetoch neustále rastie a aukčný dom očakáva vysoký záujem zberateľov.

Odhadovaná hodnota aukcie je približne 5 miliónov eur. „Dopyt po numizmatických predmetoch neustáva. Záujem zberateľov v období stúpajúcej inflácie je veľmi veľký a my sa snažíme ponúknuť im v aukcii atraktívne položky, ktoré majú vysoký potenciál zhodnotenia,“ hovorí Elizej Macho, spoluzakladateľ aukčného domu Macho & Chlapovič.

Medzi highlighty aukcie patria české mince a medaily z pozostalosti Jiřího Zedtwitza, ktoré dostal od prezidenta Edvarda Beneša za verné služby republike s osobným poďakovaním. „Zaujímavosťou je, že všetky položky majú pôvodné papierové obaly. Na niektorých je uvedená aj pôvodná cena v britských librách,“ približuje Elizej Macho. Do dražby mieria aj viaceré vzácne dukáty vyrazené v Kremnici. Extrémne vzácny je desaťdukát Gabriela Betlena z roku 1621, ktorého vyvolávacia cena je 150 tisíc eur.

V aukcii sa bude dražiť aj výnimočný dukát z roku 1620 so značkou pražského mincmajstra Pavla Škrétu. Známych je len pár kusov týchto vzácnych dukátov. Pavel Škréta bol vo funkcii mincmajstra veľmi krátko, zrejme len niekoľko týždňov. „O veľkej vzácnosti dukátu svedčí aj to, že chýbal vo všetkých veľkých privátnych zbierkach českých mincí 19. a 20. storočia. O to viac nás teší skutočnosť, že výborne zachovaný exemplár Škrétovho dukátu 1620, pochádzajúci z pozostalosti veľmi významného úradníka prvej Československej republiky a londýnskej exilovej vlády z rokov 1941-1945, bude dražený v našej 29. aukcii,“ vysvetľuje Elizej Macho. Výsledná čiastka dražby nebude určite nízka, vydražená minca však bude ozdobou akejkoľvek zbierky českých mincí.

V aukcii nájdete aj jedenásť položiek z obdobia vlády otca Márie Terézie, Karola VI. (1711-1740). Dražené budú dukáty, toliare aj medaily a medzi nimi aj dva unikáty v podobe desaťdukátu z roku 1724 a šesťdukátu z roku 1732. Desaťdukát 1724 je jediný na svete, je razený vo Viedni a jeho vyvolávacia cena je 100 tisíc eur. Šesťdukát z roku 1732 je tiež unikát a jeho vyvolávacia cena je 70 tisíc eur.
Súčasťou aukcie budú aj československé bankovky rôznych nominálnych hodnôt a skúšobné razby, teda mince, ktoré sa nikdy nedostali do obehu. Zaujímavosťou aukcie sú aj tzv. strelecké medaily. Sú to zlaté medaily, ktoré boli razené pre účely streleckých súťaží v 19. storočí. Zberatelia si budú môcť vydražiť aj niekoľko medailí z Veľkej Británie a na aukcii sa objaví aj medaila razená pri príležitosti korunovácie nedávno zosnulej kráľovnej Alžbety II v roku 1953. Súčasťou aukcie budú aj viaceré extrémne vzácne zlaté medaily razené vo Francúzsku. Unikátom je napríklad zlatá medaila z roku 1777, ktorej vyvolávacia cena je 50 tisíc eur.

Aukcia sa bude konať prezenčne za sálovej účasti, cez internet a telefón v piatok 14. októbra 2022 v Prahe. Účastníci aukcie môžu svoje ponuky zadávať aj pred termínom aukcie cez aukčný limitný systém. Súčasťou tejto sálovej aukcie je 365 položiek. Následne sa v dňoch 17. – 19. októbra 2022 uskutočnia aukcie elektronické, v ktorých sa bude dražiť viac ako 2000 mincí, medailí, bankoviek či vyznamenaní.

Viac informácií o aukcii nájdu záujemcovia v katalógu alebo na webe www.machochlapovic.com.

admin Burzy mincí

Re: 29. aukcia Macho & Chlapovič - 14. - 19. októbra 2022 - ...

Mince, ktoré daroval prezident Edvard Beneš, sa vydražili za 681 000 EUR

Bratislava – Vzácne české mince a medaily, ktoré daroval prezident Edvard Beneš za verné služby republike prednostovi exilovej londýnskej vlády Jiřímu Zedtwitzovi, sa v aukcii vydražili za 681 tisíc eur. Celková hodnota aukcie zatiaľ dosiahla 5,7 milióna eur a stala sa tak najväčšou aukciou v strednej a východnej Európe tento rok.

„Práve v čase, kedy bežní spotrebitelia aj investori vnímajú stúpajúcu infláciu a nízke úroky na vkladoch v bankách, zažíva investovanie do numizmatických predmetov enormný záujem. Aukcia a záujem zberateľov a investorov nám ukázali, že sme im ponúkli atraktívne položky, ktoré majú vysoký potenciál zhodnotenia v budúcnosti,“ hovorí Elizej Macho, spoluzakladateľ aukčného domu Macho & Chlapovič.

Medzi highlighty aukcie patrili české mince a medaily z pozostalosti Jiřího Zedtwitza, ktoré dostal od prezidenta Edvarda Beneša za verné služby republike s osobným poďakovaním. Celý súbor bol predaný za 681 tisíc eur. Všetky položky mali pôvodné papierové obaly. Na niektorých je uvedená aj pôvodná cena v britských librách. V dražbe boli zberateľom ponúknuté aj viaceré vzácne dukáty vyrazené v Kremnici. Extrémne vzácny desaťdukát Gabriela Betlena z roku 1621, sa v dražbe predal za 288 tisíc eur. Jeho vyvolávacia cena bola 150 tisíc eur.

V aukcii bol veľký záujem zberateľov aj o jedenásť položiek z obdobia vlády otca Márie Terézie, Karola VI. (1711-1740). Dražené boli dukáty, toliare aj medaily a medzi nimi aj dva unikáty v podobe desaťdukátu z roku 1724 a šesťdukátu z roku 1732. Desaťdukát 1724 je jediný na svete, je razený vo Viedni a jeho cena sa vyšplhala na 240 tisíc eur. Šesťdukát z roku 1732 je tiež unikát a jeho cena dosiahla 192 tisíc eur.
V aukcii sa dražil aj výnimočný dukát z roku 1620 so značkou pražského mincmajstra Pavla Škrétu. Známych je len pár kusov týchto vzácnych dukátov. Pavel Škréta bol vo funkcii mincmajstra veľmi krátko, zrejme len niekoľko týždňov. „O veľkej vzácnosti dukátu svedčí aj to, že chýbal vo všetkých veľkých privátnych zbierkach českých mincí 19. a 20. storočia. O to viac nás teší skutočnosť, že výborne zachovaný exemplár Škrétovho dukátu 1620, pochádzajúci z pozostalosti veľmi významného úradníka prvej Československej republiky a londýnskej exilovej vlády z rokov 1941-1945, bol vydražený v našej 29. aukcii za 43 200 eur,“ vysvetlil Elizej Macho.

Súčasťou aukcie boli aj viaceré extrémne vzácne zlaté medaily razené vo Francúzsku. Unikátom, teda jediným kusom na svete, je zlatá medaila z roku 1778, ktorej cena na aukcii dosiahla 99 tisíc eur.

Aukcia sa konala prezenčne za sálovej účasti, cez internet a telefón v piatok 14. októbra 2022 v Prahe. Následne sa v dňoch 17. – 19. októbra 2022 uskutočnia aukcie elektronické, v ktorých sa draží viac ako 2000 mincí, medailí, bankoviek či vyznamenaní.

admin Burzy mincí