Dnes je   -   - 151 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Macho a Chlapovič - Aukcie, Eshop, Investičné zlato

Blog používateľa 118apo118

Vzácne mince v našich zbierkach, alebo mince, ktoré prešli našimi rukami

Zakladám tento blog na základe reakcií užívateľov, ktorí by tiež radi prispeli svojimi fotografiami mincí do blogu Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM, ale ich mince nie sú v špičkovom stave.
Sem môžete kľudne pridávať fotky mincí, medailí, bankoviek, ale aj žetónov, ktoré vlastníte, alebo Vám prešli cez ruky, či dokonca obchodov, ktoré ste sprostredkovali.
Nezáleží na kvalite alebo vzácnosti, blog je zameraný na čokoľvek v oblasti numizmatiky.
Budem sa snažiť priebežne blog oživovať a dúfam, že sa zapoja aj ostatní užívatelia stránky BM.

Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM

Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM

Moja zbierka

Blog o minciach, žetónoch a medailí z mojích zbierok. Zo zásady sem nebudem pridávať vzácne kúsky z mojej zbierky. Budú to prevažne mince, medaile a žetony Habsburgovcov od Leopolda I. po Františka Jozefa I.
Od najmenšieho medenaka po veľké placky. Snažím sa zbierať všetko čo je v katalógu v rámci mojich finančných možností.

Notafília Bankovky Slovenskej Republiky 1993-2008

Notafília je zberateľský odbor zaoberajúci sa zbieraním a štúdiom bankoviek, papierových peňazí a platidiel. Je blízkou príbuznou numizmatiky, od roku 1970 bola ustanovená ako samostatný zberateľský odbor.
V tomto blogu sa budeme zaoberať prevažne bankovkami Slovenskej Republiky od roku 1993–2008,kedže ich sám zbieram budem sa snažiť dopĺňať nové poznatky a informácie o spomínaných bankovkách. Venujem sa tomu pomerne krátko ale dúfam že prispejú svojímy poznatkami aj iný zberateľia. V poslednej dobe je o Notafíliu dosť veľký záujem a niektoré bankovky sú už takmer nezohnateľné na trhu. Od zajtra by mal býť v ponuke aj najaktuálnejší katalóg od Aukčného domu Macho a Chlapovič zameraný na Bankovky.
Označenie kvality bankoviek:
N- Obojstranne bezchybný exemplár- banková kvalita, nebola v obehu, bez prehybov a škvŕn.
0– Nepatrné vady bez prehybov.
1– Veľmi pekný- nepatrne preložený exemplár, s menšou škvrnou, či slabo ohnutými rohmi.
2– Pekný- nepatrne preložený, najviac jeden ostrý prehyb, ďalšie prehyby slabé.
3– Dobrý- priemerne zachovalý, prehyby v oboch smeroch, priemerne zašpinený exemplár.
4– Menej zachovalý- silne prekladaný, vydreté miesta v prehyboch, silnejšie zašpinený, nepatrne nadtrhnutý, čiastočne chýbajúce rohy.
5– Veľmi špatný- silno prekladaný a poškodený i znečistený exemplár
Anulát- bankovky tlačené na vzor, miesto čísla je rada nul alebo označenie ANULÁT,VZOR a pod.
Foto ilustračné zdroj internet

Notafília Bankovky Slovenskej Republiky 1993-2008
Notafília Bankovky Slovenskej Republiky 1993-2008
Notafília Bankovky Slovenskej Republiky 1993-2008
Notafília Bankovky Slovenskej Republiky 1993-2008
Notafília Bankovky Slovenskej Republiky 1993-2008
Notafília Bankovky Slovenskej Republiky 1993-2008
Notafília Bankovky Slovenskej Republiky 1993-2008

25 eur k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2016 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 25 eur k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Do súťaže bolo predložených osem výtvarných prác od ôsmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v januári 2017. Jej odborným poradcom bol Mgr. Matej Hanula, PhD., zástupca Historického ústavu SAV.
Komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh autora Branislava Ronaia. Na tomto návrhu ocenila vystihnutie témy a kvalitu spracovania. Obe strany s bohatou kompozíciou na averze i reverze sú vo vyváženom súlade. Na averze je umiestnená zástava Slovenskej republiky, ktorú dynamizujú slnečné lúče. Kompozícia pripomínajúca kyticu je dominantne vytvorená z lipových listov. Letiaci vták s rozostretými krídlami podporuje myšlienku oslavy vzniku a rozvoja Slovenskej republiky. Reverz vypĺňa zobrazenie zemegule s poludníkmi a rovnobežkami a s reliéfnym zobrazením mapy Európy s obrysom Slovenskej republiky. V ľavej časti mincového poľa je výsek slnečného kotúča, po obvode ktorého je plasticky voľne znázornené okvetie slnečnice.
Aj keď odborná komisia odporučila na realizáciu tento návrh, guvernér NBS využil svoje právo vyplývajúce z podmienok verejnej súťaže, ktoré mu umožňuje rozhodnúť odlišne od odporučenia komisie. Na základe odporučenia Bankovej rady NBS schválil svojím rozhodnutím na realizáciu návrh, ktorého autorom je Pavol Károly. Na averze je vyjadrený vznik Slovenskej republiky symbolickou zmenou československej zástavy na slovenskú v oblúkovitej kompozícii, ktorej dominuje Bratislavský hrad. V spodnej časti oblúka je zobrazený Karlov most a vrch Kriváň ako symboly Česko-Slovenska. Na reverze vhodným otočením oblúkovitého tvaru zástav do tvaru symbolickej brány Európy autor vyjadril začlenenie Slovenskej republiky, znázornenej mapou, do Európskej únie. Znakom eura s európskymi hviezdami v hornej časti brány poukázal aj na jej začlenenie do eurozóny.
Oba návrhy získali v súťaži zníženú prvú cenu. Druhá ani tretia cena neboli udelené.
V januári 2017 schválila Banková rada NBS doplnenie emisného plánu pamätných a zberateľských mincí na rok 2018 aj o pamätnú dvojeurovú mincu k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Súčasne rozhodla, že výtvarný návrh národnej strany tejto mince bude obstaraný formou zadania úpravy niektorého z ocenených návrhov z verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince s touto tematikou.
Banková rada NBS vo februári 2017 schválila realizáciu pamätnej mince podľa upraveného reverzu výtvarného návrhu, ktorý bol vybraný na realizáciu striebornej zberateľskej mince. Jeho autor Pavel Károly následne uskutočnil požadované úpravy reverzu tak, aby bol vhodný na razbu národnej strany pamätnej mince.
Pavel Károly: národná strana pamätnej dvojeurovej mince

Zdroj: nbs.sk

25 eur k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky
25 eur k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky
25 eur k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky

Medaile a Korunovačné žetóny Habsburgskej monarchie

Blog zameraný na medaile a Korunovačné žetóny Habsburgskej monarchie od roku 1477
Keďže toto obdobie bolo veľmi plodné na medaile a Korunovačné žetóny bude toho dosť veľa a budem sa snažiť priebežne dopĺňať nové informácie ako napríklad predaje v aukciách alebo nové skutočnosti o medailách a Korunovačných žetónoch.
Bol by som rád aby sa aj zberatelia zapojili do problematiky a tiež prispeli svojimi poznatkami alebo doplnili informácie a skutočnosti o týchto umeleckých dielach.

Zberateľská minca 10€ Ján Jessenius

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur Ján Jessenius – 450. výročie narodenia
Plánovaný termín emisie: 15. november 2016
Náklad:
V bežnom vyhotovení: 3 050 mincí
V proof vyhotovení: 5 450 mincí
Autor výtvarného návrhu: Mária Poldaufová
Zdroj informácií: NBS

Zberateľská minca 10€ Ján Jessenius
Zberateľská minca 10€ Ján Jessenius

Lokálna mena Košický Dukát

Po dohode s predsedom OZ Košický Dukát JUDr. Vladimírom Gürtlerom zakladám tento blog, kde budem priebežne pridávať informácie a novinky o projekte Košický Dukát.

Lokálna mena Košický Dukát

10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2016 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu. Minca predstaví ďalšiu slovenskú lokalitu zapísanú do Zoznamu svetového dedičstva. Do súťaže bolo predložených sedemnásť výtvarných prác od sedemnástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v apríli 2016. Jej odbornými poradcami boli RNDr. Jana Durkošová, zástupkyňu Ministerstva životného prostredia SR a zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR - Správy slovenských jaskýň RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. a Ing. Peter Gažík.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh autora Branislava Ronaia, ktorému bola udelená prvá cena. Komisia ocenila mimoriadne výtvarné i obsahové kvality návrhu, kompozičnú vyváženosť oboch strán, na ktorých autor pracoval so zámernou vertikalizáciou zobrazených motívov. Na averze sú zobrazené typy stalagmitov v Domici, zvislé stalaktity až brká z Gombaseckej jaskyne a vpravo dolu aragonitový útvar z Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Uvedené jaskyne dobre charakterizujú hodnoty tejto lokality svetového dedičstva. Autor tiež zaujímavo použil metaforu chrámu (gotického oblúka), čim zvýraznil hodnotu a mohutnosť prírodného dedičstva, ktoré sa stáva aj dedičstvom kultúrnym. Na reverze stvárnil kvapľový útvar z Krásnohorskej jaskyne, ktorý patrí k najväčším v Európe. Kompozíciu v dolnej časti doplnil zobrazením vzácnych jaskynných živočíchov (chvostoskok a ráčik krivák jaskynný) a netopiera.

Druhú cenu získal PhDr. Kliment Mitura. Podľa vyjadrenia odborných poradcov jeho návrh z obsahového hľadiska najkomplexnejšie a najvernejšie vystihuje prírodné hodnoty svetového dedičstva v tejto lokalite. Z hľadiska výtvarnej hodnoty však nedosiahol presvedčivosť víťazného návrhu. Na averze je veľmi dobre zobrazená aragonitová výzdoba v podobe excentrického tvaru, pod ňou najcharakteristickejší endemický štúrik Slovenského krasu Neobisium slovacum. Na reverze zaujala silueta jaskyniara s kvapľom Krásnohorskej jaskyne vľavo. V pravej hornej časti je symbol jaskyne Domica - nádoba z neolitu, pod ňou je brková výzdoba Gombaseckej jaskyne.

Tretia cena bola udelená Mgr. art. Petrovi Valachovi. Komisia na návrhu ocenila vydarenú kompozičnú väzbu medzi reliéfnymi motívmi a písmovými prvkami, ktoré tvoria plnohodnotnú súčasť kompozície na averze i reverze. Zaujalo ju tiež pozoruhodné spojenie prírodných prvkov a archeologických stôp človeka. Na averze vpravo autor ako jediný použil neolitické kresby z Domice. Pod dominantným motívom jaskyne je v spodnej časti lebka z bronzovej doby používaná ako kultová maska. Reverz návrhu kladie dôraz na typických živočíchov lokality - netopier a endemický chrobák Slovenského krasu Duvalius hungaricus.

Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali akad. soch. Michal Gavula a Mgr. art. Roman Lugár.

Plánovaný termín emisie striebornej zberateľskej mince je vo februári 2017.

Zdroj informácii: NBS

10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu