Dnes je   -   - 50 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Macho a Chlapovič - Aukcie, Eshop, Investičné zlato

Pravidlá stránky

zdroj: iStockPhoto
Základné informácie:

Táto stránka je najväčšou domácou nekomerčnou burzou mincí, kde môžete bez akýchkoľvek poplatkov predávať, dopytovať, alebo nechať si oceniť mince, medaily, žetóny, bankovky a pomocný numizmatický materiál, ako sú albumy, lupy, bubliny, kazety, etue, váhy a iné. Iný zberateľský materiál na tejto stránke nie je možné predávať, oceňovať ani dopytovať. Môžete sa tu tiež dozvedieť užitočné informácie a zabaviť sa s ľuďmi, ktorí sa venujú numizmatike. Mesačne nás navštívi niekoľko tisíc návštevníkov, s ktorými môžete zdieľať túto úžasnú záľubu.

Registrácia na stránke vyžaduje iba funkčnú e-mailovú adresu. Žiadne Vaše osobné údaje stránka nevyžaduje ani nespracúva. Stránka zaznamenáva Vaše IP adresy, rovnako ako ich zo zákona zaznamenáva aj Váš internetový poskytovateľ, takže myslite na to, že oprávnené úrady si môžu tieto informácie vyžiadať, spojiť, a hneď Vás majú (ak tu budete páchať nejaké neprístojnosti, za ktoré hrozí trestné stíhanie).

Na stránke je vyžadované seriózne správanie a slušná komunikácia. Medzi neznámymi ľuďmi je štandardom vykanie. Nie sú tolerované kradnuté obrázky, osobné útoky, mrzuté vystupovanie a otravovanie cez odkazovač. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez upozornenia vymazať ľubovoľný obsah alebo používateľa. Vítané sú odborné znalosti, zaujímavé príspevky, humor a dobrá nálada. Hádky a nervozitu nechajte v práci a sem si príďte oddýchnuť a zabaviť sa.

Pri použití akýchkoľvek obrázkov, textov, videí, klipov a iných dokumentov a informácií na tejto stránke je potrebné dôsledné dodržiavanie Autorského zákona (Zákon č.618/2003 Z.z. v z.n.p.) a iných normatívnych právnych aktov, ktoré súvisia so zberateľstvom a obchodovaním v numizmatike.

Admin si vyhradzuje právo mazať akúkoľvek priamu aj nepriamu reklamu na iné portály, e-shopy, numizmatické stránky a podobne.

Na stránke je zakázané hanobenie predávaného materiálu inými používateľmi stránky akýmkoľvek spôsobom. Ďalej je zakázané bezdôvodné opakované tzv. "topovanie" inzerátu v sekcii "Kde to žije". Na stránke je potrebné vyhnúť sa propagácii extrémistického materiálu v zmysle Trestného zákona (§ 422 a nasl., ako aj § 130). Je potrebné použiť minimálne túto formuláciu: "Týmto prehlasujem, že nikoho a nič nepropagujem a nie som žiadnym prívržencom ani sympatizantom žiadneho zakázaného hnutia, minca slúži výhradne na zberateľské účely."

Názov inzerátu musí byť dostatočne konkrétny a musí obsahovať dostatočne špecifický názov inzerovaného predmetu. Nie je prípustné písať názov inzerátu ako kategóriu. Teda nie takto: Predám / Kúpim / Ocenenie / minca / medaily, ... Ale takto: Predám toliar Jozefa II., Kúpim toliar Jozefa II., Ocenenie neznámeho toliaru (mince, medaile, žetónu, bankovky).
Názov inzerátu nesmie obsahovať sekvencie znakov slúžiacich na grafické zvýraznenie inzerátu v zozname ostatných inzerátov (napr. ***** toliar *****), a takisto slová písané VEĽKÝMI PÍSMENAMI (okrem zaužívaných slov a skratiek ako PROOF, ČSSR, USA a podobne).
Inzeráty s neprípustnými názvami budú odstránené.

Ako funguje obchodovanie:

Obchodovanie prebieha v záložke "Tovar", pomocou tlačidla "Pridaj inzerát". Najdôležitejšia je kategória inzerátu. Kategóriu inzerátu je potrebné pri svojich inzerátoch aktualizovať, pomocou sekcie "Rýchle úpravy inzerátu" nad inzerátom. Kategórie sú:

 • Predaj : keď niečo predávate,
 • Rezervované : keď ste tovar ešte nepredali, ale už je rezervovaný konkrétnemu záujemcovi,
 • Predané : akonáhle ste tovar predali, zmeňte kategóriu na predané,
 • Predaj - Neaktuálne : ak už tovar z akéhokoľvek dôvodu nie je na predaj,
 • Výmena, Výmena - Neaktuálne : ak ponúkate niečo na výmenu,
 • Dopyt, Dopyt - Neaktuálne : ak niečo hľadáte alebo chcete kúpiť,
 • Ocenenie, Ocenenie - Neaktuálne : ak si niečo chcete nechať oceniť, resp. potrebujete tovar identifikovať.

Ak ponúkate tovar alebo žiadate jeho ocenenie, vlastná fotografia je nutná, okrem pamätných 2€ mincí, kde pre jednoznačnosť nie je potrebné foto uvádzať. Bez vlastnej fotografie je málokedy možné posúdiť kvalitu ponúkaného tovaru. Fotografia by mala byť zaostrená (použite funkciu Makro na svojom fotoaparáte), alebo je možné tovar oscanovať a priložiť oscanovaný obrázok. Fotografia nesmie obsahovať nevhodné symboly (hákový kríž, ...) alebo byť inak v rozpore s pravidlami všeobecnej slušnosti. Pri pamätných 2€ minciach fotografia nie je potrebná, stačí udať kvalitu v texte (z obehu, UNC, PROOF).

Ako fungujú cenové ponuky:

Pri pridávaní inzerátu je možné zaškrtnúť políčko "Chcem dostávať cenové ponuky". Toto políčko je možné zaškrtnúť aj pri už existujúcom inzeráte, v záložke "Upraviť", alebo voľbou "Rýchla úprava inzerátu" a tlačidlom "Zapnúť ponuky". Pri zapnutých ponukách je možné uviesť minimálnu cenu, alebo aj ponechať nulovú minimálnu cenu.

Princíp cenových ponúk je založený na otvorených a časovo limitovaných ponukách od záujemcov:

 • Dobu prijímania ponúk si riadi predávajúci, môže ju zapnúť a vypnúť kedy chce. Môže ju nechať bežať 5 minúť, alebo 5 rokov. Môže ju vypnúť, a po čase znovu zapnúť.
 • Pokiaľ je prijímanie ponúk zapnuté, záujemcovia môžu pridávať ponuky. Môžu ponúknuť akúkoľvek cenu, aj nižšiu ako je uvedená minimálna cena, alebo aj nižšiu, ako je momentálne najvyššia cena.
 • Keďže záujemcovia nevedia, ako dlho bude predajca prijímať ponuky, ich ponuky sú časovo obmedzené (aby vedeli, na ako dlho si musia "odložiť" peniaze. Záujemca dáva konkrétnu cenovú ponuku na konkrétny čas. Ak tento čas uplynie, ponuka sa stáva neaktuálna.
 • Predávajúci nie je povinný vybrať si najvyššiu cenovú ponuku, okrem situácie keď zvolí ako formu predaja aukciu. V prípade aukcie je predávajúci povinný predať najvyššej cenovej ponuke nad minimálnu cenu.
 • Ak si predávajúci vyberie platnú cenovú ponuku, a osloví záujemcu pred jej vypršaním, záujemca by mal tovar kúpiť za ponúkanú cenu. Ak to neurobí, riskuje negatívne hodnotenie.
 • Po ukončení obchodnej transakcie si obaja obchodní partneri môžu udeliť hodnotenia. Tieto hodnotenia môžu následne komentovať, ale nemajú možnosť vymazať im udelené hodnotenia.
 • Moderátori stránky si vyhradzujú právo nezasahovať do vzájomných obchodov a do vzájomných hodnotení, ani nie sú povinní robiť sudcu pri prípadných sporoch.

Ďalšie možnosti burzy mincí:

 • Blogy : v tejto časti môžete písať svoje postrehy alebo zaujímavosti o numizmatike. V blogoch môžete písať o čomkoľvek, s výnimkou predaja tovaru (na to slúži sekcia "Tovar"), kladenia otázok ostatným účastníkom burzy (na to slúži sekcia "Fórum"), a robenia reklamy iným stránkam alebo podujatiam (na to slúžia sekcie "Adresár" a "Akcie").
 • Fórum : slúži na diskusiu medzi účastníkmi burzy. Tu sa môžete pýtať na čokoľvek, s výnimkou oceňovania tovaru (na to slúži sekcia "Tovar").
 • Adresár : sem môžete pridať odkazy na kamenné numizmatické obchody, alebo internetové stránky, ktoré sa tam ešte nenachádzajú.
 • Akcie : tu môžete informovať o nadchádzajúcich numizmatických udalostiach, burzách, aukciách, stretnutiach.
 • Katalóg : tu sa snažíme budovať katalóg najčastejšie obchodovaných mincí.
 • Kalendár : kalendár numizmatických akcií a iných udalostí v prehľadnej forme.

bm-minca.png