Dnes je   -   - 19 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Numismatika Turnov

Blogy

Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

Nový katalóg bankoviek Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019.

Som rád, že sa môžem pochváliť svojim druhým knižným vydaním katalógu bankoviek nášho územia. Veľké ďakujem patrí mojej materskej spoločnosti Macho & Chlapovič za umožnenie ju vydať a podporu Wink A takisto mojej rodinke za trpezlivosť a stálu podporu Smile

Publikácia obsahuje okrem doposiaľ známych bankoviek aj nepublikované návrhy a skúšobné tlače. V publikácii nájdete aj úplne novú kapitolu 0 euro suvenírových tlačí, ktoré určite privíta široká zberateľská obec. Pribudli taktiež bankové vzory a skúšobné tlače Slovenskej republiky.
Značenie kvality je v medzinárodnej stupnici v troch stupňoch kvality a to VF, EF a UNC. Ceny sú uvedené aj v EUR aj v Kč.

K objednaniu v tvrdej aj mäkkej väzbe tu:

https://machochlapovic.com/bankovky-ceskoslovenska-ceskej-a-slovenskej-r...

https://machochlapovic.com/bankovky-ceskoslovenska-ceskej-a-slovenskej-r...

Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019
Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019
Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

.

Medaila "10 DUKÁT"

razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

Vážení zberatelia,

dovoľte mi, aby som vám oznámil, že majiteľ Burzy mincí Radim, nechal pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí (2008-2018), vyraziť 50 kusov medailí "10 DUKÁT" v dvoch kovoch. Symbolika 10. výročia vzniku Burzy mincí sa preniesla i do názvu tejto medaily a práve preto je to "10 DUKÁT". Ako predloha averzu slúžila moja medaila "Minca Burzy mincí", ktorá mala na averze popis 1 DUKÁT a ktorá bola razená v rokoch 2011 až 2014. Možno sa vytvorí tradícia príbuzných averzov a v roku 2028 tu budeme mať 20 DUKÁT.

Myšlienka na razbu medailí, razených pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí (2008-2018), tu bola už v roku 2017. Ale zrealizovala sa až teraz, teda v roku 2019. Nevidím v tom žiadny problém.

Touto razbou, v rozpätí ôsmich rokov v poradí už piatou, možno už definovať i charakteristiku súkromných razieb priamo spojených s Burzou mincí. Vyznačujú sa popisom a abstraktnou grafikou. Boli tu popisy 1 DUKÁT, BURZA MINCÍ 2011 (až 2014), ŽETÓN BURZY MINCÍ 2014, 10 DUKÁT a 10. VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018. Abstraktnou grafikou som nazval "lúče" na averzoch použité vo všetkých štyroch ročníkoch 1 dukátu a v tomto ročníku i na averze 10 dukátu. Abstraktnou grafikou som nazval i časť mapy sveta s tromi polkruhmi a perlovcom po obvode, použité na reverzoch vo všetkých štyroch ročníkoch 1 dukátu a žetónu 2014 a tiež perlovec na reverze 10 dukátu. O iných súkromných razbách, priamo spojených s Burzou mincí, nemám informácie.

V zmysle vytvorenia tradície príbuzných averzov a opisovanej charakteristiky razieb Burzy mincí som si dovolil grafické návrhy príbuzných averzov 1 DUKÁT-u a 10 DUKÁT-u doplniť i amatérskym grafickým návrhom 20 DUKÁT-u ako možnej vízie na rok 2028, kedy bude Burza mincí oslavovať 20. výročie svojho vzniku (viď foto).

Charakteristika súkromných razieb nepriamo spojených s Burzou mincí sa vyznačuje portrétom na averze a gravírovaným popisom reverzu BURZA MINCÍ + ročník (a iné popisy), ktorý som použil v rôznych kombináciách u svojich razieb Karla IV, sv Václava, Františka Jozefa I, Márie Terézie a pri Karlovej medaily, ktorá je zároveň Karlovou cenou za numizmatiku. O iných súkromných razbách, nepriamo spojených s Burzou mincí, nemám informácie.

Vrátim sa ale späť od charakteristík medailí súvisiacich s Burzou mincí, k aktuálnej Radimovej razbe. Všetky náklady spojené s touto razbou hradil Radim a je teda jediným a 100%-ným vlastníkom medailí i oboch razníc, obalov a dokumentácie. Radim rozhodol o výbere grafických návrhov averzu a reverzu, rozhodol o použitých materiáloch na razbu, rozhodol o počtoch razených medailí a tiež o všetkých ostatných veciach spojených s touto razbou. Radim rozhodne i o tom, aký bude osud týchto medailí teraz, keď sú už hotové. Informácie o nákladoch na razbu, ani iné bližšie info o razbe nie som oprávnený zverejňovať.

Niektoré základné údaje medaily "10 DUKÁT":

 • Ag
 • Názov: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
 • Rok razby: 2019
 • Návrh: návrh Radim & Karel, grafický návrh Jiří Tománek, Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • Materiál: Ag 999/1000, puncované na hrane
 • Razba: 2D razba za studena
 • Hmotnosť: 16,7 g
 • Priemer: 32 mm
 • Hrúbka: 2 mm
 • Popis averz: 10 DUKÁT, grafika
 • Popis reverz: 10. VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018, perlovec
 • Hrana: hladká
 • Číslovanie: nie
 • Obal: etue, bublina
 • Náklad, počet kusov: 20 kusov
 • Certifikát: pôvodne áno, vyrobený nový
 • Výroba: Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • ---
 • Ms
 • Názov: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
 • Rok razby: 2019
 • Návrh: návrh Radim & Karel, grafický návrh Jiří Tománek, Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • Materiál: Mosadz
 • Razba: 2D razba za studena
 • Hmotnosť: 13,1 g
 • Priemer: 32 mm
 • Hrúbka: 2 mm
 • Popis averz: 10 DUKÁT, grafika
 • Popis reverz: 10 VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018, perlovec
 • Hrana: hladká
 • Číslovanie: nie
 • Obal: PVC obálka
 • Náklad, počet kusov: 30 kusov
 • Certifikát: pôvodne nie, teraz áno
 • Výroba: Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • ---
 • Leták
 • Návrhy a realizácia: Radim
 • Prevedenie: jednostranný farebný laminovaný číslovaný (1-50) leták formátu A4
 • ---
 • Nový certifikát
 • Návrhy a realizácia: Radim
 • Prevedenie: jednostranný farebný laminovaný číslovaný (1-50) 75x75 mm

Niektoré veci pri takýchto súkromných razbách jednoducho neovplyvníte. V tomto prípade to je text certifikátu, ktorý si mincovňa jednoducho vymyslela, pričom názov PAMĚTNÍ MINCE nezodpovedá skutočnosti. Ide totiž o medailu. Radim vytvoril nové certifikáty a to pre Ag i Ms medaily. Rovnako neovplyvníte drobné chyby razby, či malé nedostatky v príslušenstve. Reklamácie podľa mojich skúseností neskôr oľutujete, pretože vaše drobné chyby razby, či malé nedostatky v príslušenstve budú odstránené, ale vyskytnú sa nové. Vynaložený čas a prostriedky za to nestoja. Ide tu o kompromis.

Tlač a laminovanie letákov a nových certifikátov zabezpečil užívateľ Burzy mincí - Tomáš Dioši nick didi83, v rodinnej firme, ktorú sám vedie - Printea s.r.o. v Nových Zámkoch.

Každá súkromná razba má svoje osobitné čaro. Začne to nenápadne ... treba sa rozhodnúť kedy, prečo, odkedy, dokedy, koľko, za koľko, kde, z čoho, s kým, za akým účelom a ešte treba do toho vložiť niečo zo seba, aby sa človek realizoval, aby vedel, že to čo robí, robí dobre, že ho to niekam posunie a že po sebe niečo hmotné a pekné zanechá. Potom náhle zistíte, že už ste "v tom" a že treba urobiť všetko preto, aby to dopadlo dobre, pričom to dobre, by malo byť s veľkým "D". Vo všetkých týchto fázach súkromnej razby sú skúsenosti len a len pozitívne, prínosné, ale aj povzbudzujúce. A to bez ohľadu na to, či je to vaša vlastná razba, tímová razba, alebo spoločná partnerská razba, alebo ste spoločník len na jeden malý diel veľkej mozaiky. Stále je potrebné podať 120 %-ný a vyšší výkon. Situácie, keď vám Kremnica vyrobí Ag medailu s bielou bodkou a vy to zistíte až pri odovzdávaní medaily klientovi, alebo keď sa vás snaží nemenovaná firma v Brne sprosto odrbať o prachy, alebo keď sa v dobrej viere dostanete až za hranicu zákona, alebo ... atd, treba práve skúsenosťami úplne, alebo maximálne ako je to možné, odbúrať. Úspech súkromnej razby je plne v rukách jej zadávateľa.

Keď som dnes fyzicky celú razbu skontroloval, môžem pokojne vyhlásiť, že jej zadávateľ - Radim - to zvládol. I keď je to samozrejme len môj názor, pretože nie každému sa to musí páčiť. Treba mať na mysli to, že keby túto razbu realizovalo nezávisle na sebe 100 zadávateľov, mali by sme tu 100 rozdielnych medailí. A nie každému, by sa všetky páčili. Objektívna kritika je však na mieste. Hlavne od ľudí, ktorí o súkromných razbách niečo vedia.

Táto razba mala pre mňa svoje osobitné čaro v tom, že ju beriem ako nepriame pokračovanie mojej súkromnej razby medailí "Minca Burzy mincí". Po piatich rokoch od poslednej razby týchto medailí teda ideme ďalej a to hneď s nákladom 50 kusov. Pekný náklad, som rád. Komplet razbu realizoval a financoval majiteľ Burzy mincí Radim, ktorému som vzhľadom k mojim početným vlastným razbám a viacročným skúsenostiam robil poradcu. Poradcu som mu robil aj preto, že pracovať pre Aukčný dom Macho & Chlapovič, kde Radim pracuje, si vyžaduje plné pracovné nasadenie, času nazvyš veľa nezostáva a i keď sa to nezdá, súkromná razba je v istých fázach relatívne časove náročná, hlavne pri partnerskej a tímovej razbe. Ak razím len sám pre seba, tak je to super zábava, ktorú si naplno užívam. K pochopeniu náročnosti práce v Aukčnom dome Macho & Chlapovič si stačí pozrieť ich aukčné katalógy, zúčastniť sa na sálovej aukcii a tiež vidieť trochu i do inej ich činnosti (veľtrhy, prezentácie, osobné účasti na svetových aukciách, e-shop, kamenné obchody a iné aktivity). Tým samozrejme nechcem povedať to, že iné zamestnania si nevyžadujú plné pracovné nasadenie, alebo že nie sú náročné.

Po tejto súkromnej razbe nemôže nikto pochybovať o tom, že Radimovi na Burze mincí skutočne záleží. Som rád, že Radim je držiteľom Mimoriadnej Karlovej ceny za numizmatiku, ktorú som mu udelil pri príležitosti 10. výročia vzniku stránky Burza mincí v roku 2018. Táto cena je v najlepších rukách.

Bolo mi potešením, robiť Radimovi poradcu pri tejto súkromnej razbe.
Radimovi i týmto medailám želám zberateľský úspech.
Burze mincí želám ďalšie úspešné razby (až po 100 DUKÁT).

Ďakujeme ... Smile

Radim & Karel

---

Foto:
Grafický návrh
Celkový pohľad
10 DUKÁT Ag
10 DUKÁT Ms
Raznice
Leták
Grafické návrhy príbuzných averzov 1 DUKÁT, 10 DUKÁT, 20 DUKÁT ako vízia
Grafický návrh 0€ Burza mincí 2028 ako vízia
Zadávateľ a majiteľ razby Radim (foto na LinkedIn) a poradca Karel (foto u M&CH Praha)
Bonus - Známky s vlastným personalizovaným kupónom
Nové certifikáty pre Ag a Ms medaily
Administrátor Burzy mincí Radim na Guláške 2018 s tortou od resident5 s textom "10 ROKOV, BURZA MINCÍ.COM"
Jedna z možností aplikácie loga Burzy mincí

Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

▲ "Karlova cena za numizmatiku" za roky 2017 až 2021 ▲


"Karlova cena za numizmatiku" za roky 2017 až 2021

Vážení zberatelia,

všetkých nás tu, na stránke Burza mincí, spája krásna zberateľská záľuba - numizmatika. Niekto sa ňou živí, niekto zbiera mince a medaily pre radosť a niekto kupuje, predáva, zbiera a baví sa. Numizmatike sa venujú ľudia i na iných internetových stránkach, v e-shopoch, aukčné domy, numizmatické spoločnosti, mincovne, kamenné obchody, ale i takzvaní neinternetoví zberatelia, numizmatici.

Numizmatike sa venujem takmer celý svoj život. Na všetko čo som napísal vyššie sa preto pozerám s určitým nadhľadom a zároveň s veľkým rešpektom. S kľudným svedomím môžem napísať, že Slovensko v súčasnosti prežíva numizmatickú renesanciu. Je to vďaka Aukčnému domu Macho & Chlapovič a vďaka stránke Burza mincí.

Aukčný dom Macho & Chlapovič dal možnosť slovenským numizmatikom dotknúť sa špičkového numizmatického materiálu v špičkovom profesionálnom prostredí. Kvalitu tohto Aukčného domu potvrdzuje jeho úspešná expanzia na český, európsky a celosvetový numizmatický trh. Od roku 2017 sa aukčnou udalosťou roka stali dražby zbierky pána Kokolusa, kde sa v podstate každý rok po častiach draží špičkový numizmatický materiál. Aukčný dom Macho a Chlapovič reagoval v roku 2020 veľmi rýchlo marketingovo a aj ľudsky na celosvetovú krízu spôsobenú koronavírusom. Svedčí to o jeho flexibilite aj v nepredvídateľných situáciách.

Ku kvalite zberateľského prostredia na Slovensku, ale i v okolitých krajinách, výrazne prispieva stránka Burza mincí, na ktorej sa práve nachádzame. Táto stránka dáva už dlhé roky možnosť zdarma a nezištne obchodovať s numizmatickým materiálom slovenským, ale i zahraničným zberateľom. Desiate výročie založenia Burzy mincí sme slávili v marci roku 2018. Burzu mincí založil vlastnou registráciou administrátor s nickom "da" dňa 25.3.2008. V súčasnosti je majiteľom, administrátorom a súčasne moderátorom Burzy mincí JUDr. Radim Václavík s nickom "Radim". Moderátormi stránky sú tiež "MilanBA" a "118apo118". Majiteľ Burzy mincí Radim, nechal pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí (2008-2018), vyraziť 50 kusov medailí "10 DUKÁT" v dvoch kovoch. Symbolika 10. výročia vzniku Burzy mincí sa preniesla i do názvu tejto medaily a práve preto je to "10 DUKÁT". Ako predloha averzu slúžila moja medaila "Minca Burzy mincí", ktorá mala na averze popis 1 DUKÁT a ktorá bola razená v rokoch 2011 až 2014. Možno sa vytvorí tradícia príbuzných averzov a v roku 2028 tu budeme mať 20 DUKÁT.

Na stránke Burza mincí sa v Pravidlách stránky okrem iného píše:
Táto stránka je najväčšou domácou nekomerčnou burzou mincí, kde môžete bez akýchkoľvek poplatkov predávať, dopytovať, alebo nechať si oceniť mince, medaily, žetóny, bankovky a pomocný numizmatický materiál, ako sú albumy, lupy, bubliny, kazety, etue, váhy a iné. Iný zberateľský materiál na tejto stránke nie je možné predávať, oceňovať a dopytovať. Môžete sa tu tiež dozvedieť užitočné informácie a zabaviť sa s ľuďmi, ktorí sa venujú numizmatike. Mesačne nás navštívi niekoľko tisíc návštevníkov, s ktorými môžete zdieľať túto úžasnú záľubu.

Všetko čo sa na stránke Burza mincí v Pravidlách stránky píše je rokmi overená pravda. Aj preto je táto stránka taká úspešná a podľa mňa úspešná aj naďalej bude. Preto s Burzou mincí už roky spolupracujem. Burza mincí je silný hráč, s ktorým treba v numizmatike s určitosťou počítať.

Odpoveď na otázku ... Prečo je Burza mincí už vyše 12 rokov taká úspešná ?

Na túto otázku nevie správnu odpoveď nikto. Preto vám sem napíšem moju verziu odpovede, ktorá je poľa mňa 100 %-ná. Je to súhra troch faktorov na jednom mieste, plus malý doplnok.

Faktory:

 1. geniálny systém cenových ponúk - lepší nevymyslíte
 2. bezplatné inzerovanie - silný faktor
 3. ľudia - vždy tu bola a bude etablovaná silná skupina odborníkov, osobností a obľúbencov, ktorá je generačne obmieňajúcim sa jadrom, ktoré má svoju nepísanú celistvosť a ktorá vyštve neprispôsobivých aj bez boja, toto jadro sa tvorilo, tvorí a bude tvoriť, bez toho, aby sme do tohto deja zasahovali a bez toho, aby sme si uvedomovali, že sme jeho súčasťou, kto nezapadne, ten musí odísť, ten odíde i sám

Veľm dôležité z pohľadu admina a moderátorov je nenarušiť prirodzenú súhru týchto troch faktorov. Domček sa ľahko zosype a ťažko sa bude stavať, ak sa vôbec bude dať stavať. Budú chýbať pevné základy, ktoré tu teraz sú.

Doplnok:

 • stabilita, tradícia, kultúra - to sú pridané hodnoty hodné zreteľa, ktoré pri rovnováhe uvedených troch faktorov, dávajú Burze mincí punc kvality

Dnes je Burza mincí správne naolejovaný, nastavený a vyladený samochod.
Akýkoľvek zásah do chodu tohto vyše 10 ročného stroja môže (ale nemusí ak bude správny) znamenať katastrofu.
Ja vám verím chlapci. Vy to zvládnete.

A teraz ku "Karlovej cene za numizmatiku"

V roku 2017 som sa rozhodol pod záštitou Burzy mincí raz ročne, po dobu päť rokov, udeľovať cenu - "Karlova cena za numizmatiku". Cenu získal vždy ten zberateľ, ktorý sa významnou mierou podieľal na rozvoji numizmatiky v danom roku, alebo v predchádzajúcom období. Predpokladal som, že to bude internetový zberateľ z Burzy mincí, teda osoba známa. Boli to však i zberatelia mimo Burzu mincí, dokonca i neinternetoví zberatelia. Cenu mohlo získať i viac osôb, skupina osôb, alebo i organizácia. Udelenie ceny sám sebe som neumožnil. Cenu nebolo možné udeliť tej istej osobe viackrát. Cenu som udeľoval raz ročne, po dobu päť rokov, teda v rokoch 2017 až 2021. Odovzdanie ceny bolo vždy osobné po dohovore s oceneným (ocenenými). Niekoľko cien som so zdravotných dôvodov (svojich alebo oceňovaných zberateľov) odovzdal predčasne. Rovnako predčasne som odovzdal ceny súbežne s mojimi numizmatickými cestami do Košíc, či Budapešti. Udelil som i jednu mimoriadnu cenu, dve ceny bez letopočtu a v roku 2020 som ocenil viacerých zberateľov. Na všetkých, ktorých som chcel oceniť, sa žiaľ aj tak neušlo. Možno sa v budúcnosti nájde niekto, kto bude v takomto, alebo inom oceňovaní pokračovať.

Pre každoročné udeľovanie ceny som sa v roku 2017 rozhodol z dôvodu, že nič také tu zatiaľ nebolo a ja som vedel, že oceňovať bolo koho a ešte aj je koho. Nejedná sa samozrejme o prestížnu Nobelovu, či Pulitzerovu cenu. Ale myslím si, že i toto lokálne numizmatické ocenenie každého zberateľa poteší. Podľa reakcií ocenených aj potešilo. Som tomu veľmi rád.

Ako to celé fungovalo ?

V rokoch 2017 a 2018 som koncom kalendárneho roka očakával od zberateľov verejné, či neverejné návrhy na ocenenie, na základe ktorých som vyhlásil nominácie (maximálne 10) a o niekoľko dní som vyhlásil i držiteľa ceny. Od roku 2019 som určoval priamo držiteľ ceny. Ceny som udeľoval pod záštitou Burzy mincí a preto som držiteľa ceny určil po dohode s administrátorom Burzy mincí - Radimom. Od mája 2018 som ceny určoval i po dohode so zástupcom z fóra Burzy mincí, ktorým bol - Numik. Keďže Radim i Numik bývajú a pracujú v Českej republike a keďže na Burze mincí sú registrovaní i českí zberatelia, nadobúda moja cena československý punc, čo ma veľmi teší.

Čo získali držitelia cien ?

Držitelia cien "Karlova cena za numizmatiku" získali Karlovu mosadznú gravírovanú medailu v etue (alebo v inom uložení) a certifikát o udelení ceny. Získali tiež dary, ktoré som daroval ja sám, alebo ktoré som za týmto účelom od zberateľov obdržal. Výnimkou boli viaceré "Karlove ceny za numizmatiku", udelené v rokoch 2019 a 2020, kedy držitelia ceny získali moju mosadznú gravírovanú medailu sv. Václava, alebo Františka Jozefa I. Najväčšou výnimkou bol jubilejný záverečný piaty ročník v roku 2021 (viz foto dole).

Moja osobná poznámka, ktorú som riešil v priebehu udeľovania cien

Od spustenia tohto projektu som dostal už viac ako desať oprávnených návrhov na udelenie "Karlovej ceny za numizmatiku", ktoré nemôžem realizovať. Jedná sa o známe nicky. Pretože ten počet je relatívne vysoký, dovoľujem si podať vám vysvetlenie touto jedinou vetou ... Rešpektujte prosím, rovnako tak ako rešpektujem ja, právo na súkromie a žiadosť o nemedializovanie niektorých mien a nickov na internete a teda i na Burze mincí, či už z dôvodov rodinných, pracovných, zdravotných, osobných, alebo akýchkoľvek iných ... je mi to ľúto, ak to niekto nepochopí, ale viac k tomu písať nebudem. Ďakujem za pochopenie.

Ako to celé prebehlo v rokoch 2017 až 2021

Rok 2017
Keďže tento blog som zverejnil až koncom roka (20.12.2017) a žiadne návrhy som predtým od nikoho nežiadal, tak cenu som udelil jednému z mojich nominantov, podľa vlastného rozhodnutia v spolupráci s Radimom, administrátorom Burzy mincí. Držiteľa ceny za rok 2017 som vyhlásil 31.12.2017. Cenu a dary som jej držiteľovi - 118apo118 - odovzdal osobne v Mlynoch v Nitre 25.3.2018.

Rok 2018 - Mimoriadna cena
Dňa 2.1.2018 som v komentári uverejnil, že vzhľadom k tomu, že dňa 25.3.2018 oslávi Burza mincí okrúhle a významné 10. výročie svojho vzniku, rozhodol som sa udeliť - Mimoradnu Karlovu cenu za numizmatiku. Nominácie som vyhlásil 1.3.2018. Držiteľa ceny som vyhlásil 1.3.2018. Cenu a časť darov som jej držiteľovi - Radimovi - odovzdal osobne 13.4.2018 v Poluse v Bratislave. Jeden z darov odovzdal Radimovi osobne Numik dňa 8.3.2018 v Prahe, v pobočke Aukčného domu Macho & Chlapovič.

Rok 2018
Úvodný komentár som zverejnil dňa 24.11.2018. Nominácie som zverejnil dňa 11.12.2018. Držiteľa ceny za rok 2018 som vyhlásil 24.12.2018. Cenu a dary som jej držiteľovi - minca1 - odovzdal osobne v Eurovei v Bratislave dňa 12.1.2019. "Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 bola udelená zberateľovi registrovanému na Burze mincí za vydávanie, spoluprácu, alebo akúkoľvek inú činnosť spojenú s vydávaním papierových, alebo elektronických katalógov mincí, medailí, bankoviek, alebo inej numizmatickej literatúry v roku 2018, alebo v predchádzajúcom období.
V roku 2018 bola plánovaná ešte jedna cena, ktorá napokon nebola udelená. Jej udelenie som zrušil z osobných dôvodov, meno neoceneného nebude nikdy zverejnené.

Rok 2019 - Ceny bez letopočtu
Dňa 5.1.2019 som v Brne U Špalíčka udelil dve "Karlove ceny za numizmatiku" bez letopočtu. Držiteľmi cien sa stali moji dlhoroční numizmatickí priatelia a sponzori - Hromo (p. Hromada) a Maxo (p. Martin) - ktorí nie sú registrovaní na Burze mincí. Poznáme sa ešte z čias pred rokom 1989. Obaja držitelia mojej ceny dostali moju jednostrannú medailu sv. Václava, gravírovanú na reverze, v bubline, vloženú v etue. Gravírovaný text - Karlova cena za numizmatiku. Obaja držitelia mojej ceny obdržali tiež originálny, atramentom ručne krasopisom písaný certifikát na pergamene vložený do pergamenovej obálky. Text certifikátu bol osobný a bol šitý na mieru držiteľa ceny. Ako dôvod udelenia ceny majú obaja v certifikáte napísané - ... za dlhoročnú pomoc a všestrannú činnosť v zberateľstve - v oblasti numizmatiky, filatelie, telefónnych kariet, auto a moto veteránov. Hromo prevzal dary v Brne. Maxovi boli dary zaslané dodatočne poštou.

Rok 2019
Nominácie som vyhlásil dňa 23.1.2019. Držiteľa "Karlovej ceny za numizmatiku" za rok 2019 som vyhlásil dňa 8.2.2019. Cenu a dary som jej držiteľovi - tomi - odovzdal osobne v Košiciach v REPUBLIKE VÝCHODU dňa 2.3.2019. "Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 bola udelená najobľúbenejšiemu nicku na Burze mincí.

Rok 2020
Úvodný komentár a všeobecné nominácie som zverejnil dňa 26.2.2020. Držiteľov ceny za rok 2020 som vyhlásil 1.3.2020.
Ceny a dary som držiteľovi - trobo - odovzdal osobne v Košiciach dňa 2.3.2019. v REPUBLIKE VÝCHODU
Ceny a dary som držiteľovi - Elemér - odovzdal osobne v Budapešti dňa 28.10.2019. v pracovni v jeho byte
Ceny a dary som držiteľovi - didi83 - odovzdal osobne v Nitre dňa 5.2.2020. v Mlynoch
Ceny a dary som držiteľovi - Jardo - odovzdal osobne v Brne vo februári 2020 U Špalíčka a vo Voroněži
Ceny a dary som držiteľovi - Vlado - odovzdal osobne v Mistelbachu vo februári 2020 v letnom sídle rekonštruovanom na zákazku

Na Burze mincí a mimo nej som chcel oceniť ešte spolu 19 zberateľov, ktorí pre numizmatiku robia i niečo navyše a ktorých si okrem iného aj preto veľmi vážim. To je vysoký počet cien, keďže na oceňovanie mi zostávali už iba ročníky 2020 a 2021. A keď som vzal do úvahy, že cena v roku 2021 bude jubilejný 5. ročník so špeciálnou cenou len pre jedného zberateľa, tak na ocenenie všetkých 19 zberateľov som mal iba ročník 2020. Rozhodol som sa nasledovne ... Chcel by som oceniť všetkých, ale je to skutočne veľký počet. Z tých 19 zberateľov som napokon po dlhej úvahe vybral 5 zberateľov, ktorých som v roku 2020 ocenil. Dvaja z nich sú z Burzy mincí a traja mimo Burzu mincí. Žiaľ, na všetkých sa neušlo.

Jedného držiteľa ceny za rok 2020 (trobo) som z dôvodu návštevy pomerne vzdialeného miesta jeho bydliska (Košice), pri príležitosti osobného odovzdávania ceny za rok 2019 (tomi), osobne ocenil v predtermíne už v roku 2019.

V Budapešti som dňa 28.10.2019 v predtermíne osobne odovzdal cenu a dary jednému z držiteľov "Karlovej ceny za numizmatiku" za rok 2020, zberateľovi menom - Elemér. Urobil som tak pri príležitosti stretnutia sa s týmto výnimočným zberateľom mincí a medailí Františka Jozefa I. Pozval ma do Budapešti na svoju prezentáciu ďalších fálz 10k FJI 1914 KB. Tomuto držiteľovi "Karlovej ceny za numizmatiku" za rok 2020 som cenu v predtermíne odovzdal aj z dôvodu jeho zhoršujúceho sa zdravotnému stavu.

Rok 2021
Cenu som držiteľovi jubilejného piateho ročníka "Karlovej ceny za numizmatiku" za rok 2021 odovzdal v Mělníku Na hradbách. Držiteľ ceny - Numik. Žiaľ k tejto cene som v komentároch nič nenapísal. Dôvodom bol môj zhoršený zdravotný stav. Ale myslím si, že to čo má Numik napísané na certifikáte je dostatočne výstižné. Cenu som mu odovzdal osobne v Mělníku, teda v mieste jeho bydliska.

Z úcty k ľuďom, ktorých som ocenil, som ceny od roku 2017 až do roku 2020 (resp. 2021) odovzdal každému z nich osobne.

Predčasné ukončenie projektu

Odovzdanie jubilejnej ceny v predtermíne a tiež predčasné ukončenie celého projektu som realizoval z dôvodu náhleho zhoršenia svojho zdravotného stavu. I keď som sa dal teraz ako-tak dohromady, neviem či tu ešte v roku 2021 budem i keď dnes to s určitosťou nevie nikto z nás. No niektorí sme k tomu bližšie, sme na zozname a už sa nám varí aj voda v kotli. Tých lepších privíta pri bráne sv.Peter a tí budú môcť Pink Floyd počúvať aj naďalej.

Kto za tým všetkým stál ?

S myšlienkou udeľovať raz ročne cenu za numizmatiku som sa pohrával už dlhšiu dobu, asi od roku 2015. Niekoľko dní pred uverejnením prvej verzie tohto blogu, začiatkom decembra 2017, som túto svoju myšlienku rozpracoval a dal jej názov "Karlova cena za numizmatiku". Oslovil som Radima, administrátora Burzy mincí. Doladili sme niektoré detaily a výsledkom bol tento úvodný blog, ktor som priebežne aktualizoval až do dnešnej finálnej podoby. Na tomto projekte sa 50 %-ami za celú Burzu mincí sponzorsky podieľal Radim a 50 %-ami som sa podieľal ja. Nebolo treba za tým hľadať žiadne konšpirácie, ako sa to občas stáva. Ubezpečujem vás, že to bol stratový projekt. Ale ja si veľmi vážim ľudí, ktorí dokážu vytvoriť nejakú nadhodnotu. A práve to bol základ mojej prvotnej myšlienky. Dnes môžem spokojne konštatovať, že to bol úspešný projekt. Poďakovanie z mojej strany patrí i Radimovi a Numikovi.

>>>Tento blog som ukončil dňa 17.4.2020<<<

Tento blog odporúčam administrátorovi Burzy mincí umiestniť niekam hore na lištu podľa jeho uváženia.
Nech ďalšie generácie numizmatikov nezabudnú na mená a nicky priekopníkov Burzy mincí.
Nech vidia ako sme si tu žili ...

Tento projekt som od decembra 2018 do januára 2020 realizoval v mierne upravenej podobe i u filatelistov. Bol veľmi úspešný.
Tento projekt v roku 2020 realizujem (som realizoval) ako jednorazový v upravenej podobe i u priateľov veteránov. Vzhľadom na krízu s koronavírusom som ho dočasne prerušil. Včera v noci 16.4.2020 som rozoslal desiatky mailov o jeho úplnom zrušení. Realizácia sa uskutoční v lepších časoch. Ak ešte prídu.

Ďakujem

Karel

Smile

----------

Držitelia "Karlovej ceny za numizmatiku":

 • rok 2017 - Martin Richter, nick 118apo118
 • rok 2018 - Mimoriadna cena k 10. výročiu vzniku Burzy mincí - JUDr. Radim Václavík, nick Radim
 • rok 2018 - JUDr. Stanislav Valovič, nick minca1
 • rok 2019 - Ceny bez letopočtu mimo Burzu mincí - Hromo (p. Hromada) a Maxo (p. Martin)
 • rok 2019 - nick tomi
 • rok 2020 - z Burzy mincí - nick trobo, Tomáš Dioši nick didi83, mimo Burzu mincí - páni Jardo, Vlado, Elemér
 • rok 2021 - Jubilejná cena k 5. výročiu udeľovania "Karlovej ceny za numizmatiku" - Martin Kasáček, nick Numik

----------

Nominácie (v abecednom poradí):

 • rok 2017 - 118apo118 / da / didi83 / minca1 / Radim / SNS TN / Taťka / trobo / Zizi74 + 1numizmatik
 • rok 2018 - Mimoriadna cena k 10. výročiu vzniku Burzy mincí - Caesar / da / MilanBA / minca1 / Radim / tomi / trobo
 • rok 2018 - aivil47 / didi83 / minca1 / Zizi74 + 1numizmatik
 • rok 2019 - Ceny bez letopočtu mimo Burzu mincí - bez nominácií
 • rok 2019 - všetky aktívne nicky na Burze mincí
 • rok 2020 - všetky aktívne nicky na Burze mincí, zberatelia mimo Burzu mincí, neinternetoví zberatelia
 • rok 2021 - všetky aktívne nicky na Burze mincí, zberatelia mimo Burzu mincí, neinternetoví zberatelia

----------

Poďakovania:

 • Touto cestou ďakujem p. Emilovi Č. z Nitry za priestory, stroje, náradie, prípravky a materiál, teda komplet výbavu na razbu medailí.
 • Touto cestou ďakujem nicku pinocchio za vytvorenie grafických návrhov certifikátov (č.1,2,3).
 • Touto cestou ďakujem adminovi Burzy mincí Radimovi, za možnosť realizácie tohto projektu na tejto stránke a za sponzorovanie 50% nákladov.
 • Touto cestou ďakujem tomimu, Maxovi, Numikovi, Filatelistom z NR a BA, Zberateľovi z ČR za dary, ktoré venovali tomuto projektu.
 • Touto cestou ďakujem zberateľom Garymu, Super Etke, Michalovi Kiššovi, Hromovi a všetkým anonymom za podporu tohto projektu.
 • Touto cestou ďakujem japonským zberateľkám/študentkám/turistkám Hiromi a Hideharu za podporu tohto projektu.
 • Děkuji Bratrům Kapucínům za pomoc při realizaci tohto projektu. Věčná čest památce Bratra Josefa Alojze Gabaríka († 2017).
 • Děkuji českým duchovním za opakovanou podporu tohoto projektu v numismatice, filatelii a také u přátel veteránů.
 • Děkuji českým duchovním za možnost uchování svého numizmatického i osobního poselství v jejich svatém chrámu, jenž bude staletí nedotčeno.

----------

Info:

Dňa 13.4.2020 ráno o 03,16 hod zomrel v Budapešti v spánku vo veku 84 rokov na zlyhanie orgánov v dôsledku ťažkých chorôb v prítomnosti svojich najbližších držiteľ "Karlovej ceny za numizmatiku" za rok 2020 - Elemér. Tento nenápadný pán bol majiteľom takmer kompletnej zbierky mincí, medailí, žetónov a bankoviek Františka Jozefa I. Vlastnil i niekoľko osobných vecí tohto panovníka. Bol to veľmi dobrý človek. Pozostalí sa rozhodli venovať jeho zbierku bližšie nešpecifikovanému múzeu. Súčasťou zbierky je i "Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020.
Česť jeho pamiatke.
----------

Info:

Kam šla a kde sa udeľovala "Karlova cena za numizmatiku" a dary k cene za roky 2017 až 2021:

 • 118apo118 - Weil Am Rhein (Nemecko) - cena a dary odovzdané v Nitre
 • Radim - Praha (ČR) - cena a dary odovzdané v Bratislave a jeden dar v Prahe (ČR, odovzdal Numik)
 • minca1 - Bratislava - cena a dary odovzdané v Bratislave
 • Hromo - Mníchov (Nemecko) - cena a dary odovzdané v Brne (ČR)
 • Maxo - Brno (ČR) - cena odovzdaná v Brne (ČR) a dary zaslané dodatočne poštou
 • tomi - Košice - cena a dary odovzdané v Košiciach
 • trobo - Košice - cena a dary odovzdané v Košiciach
 • didi83 - Nové Zámky - cena a dary odovzdané v Nitre
 • Elemér - Budapešť (Maďarsko) - cena a dary odovzdané v Budapešti (Maďarsko)
 • Jardo - Brno (ČR) - cena a dary odovzdané v Brne (ČR)
 • Vlado - Nitra t.č. dlhodobo Brno (ČR) - cena a dary odovzdané v Mistelbachu (Rakúsko)
 • Numik - Mělník (ČR) - komplet cena odovzdaná v Mělníku (ČR)

Ako to vyzerá na mape - v krúžkoch sú miesta kam cena doteraz šla a kde sa udeľovala (google maps): viz foto dole ...
----------
Ospravedlňte, prosím, prípadné gramatické, alebo štylistické chyby v texte blogu, ďakujem. Nie som žiaľ dokonalý už to asi ani k dokonalosti nestihnem dotiahnuť.
----------

Foto:

 • Nadpis foto sa zobrazí, keď sa zastavíte myšou nad obrázkom.
Raznica averzu
Medaila Averz - "Karlova cena za numizmatiku"
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2017
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2008-2018
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2018
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2019
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2020
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2021
Bublina, etue (1)
Bublina, etue (2)
Certifikát č.1 bez držiteľa
Certifikát č.2 bez držiteľa
Certifikát č.3 bez držiteľa
Certifikát č.4 bez držiteľa
Karlova cena za numizmatiku" za rok 2017
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2017 - odovzdanie
Dar k cene za rok 2017
Dar k cene za rok 2017 (2)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - odovzdanie
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (2)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (3)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (4)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (5)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 - odovzdanie
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (1)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 - dar k cene (2)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 - dar k cene (3)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (4)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (5)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (6)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (7)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (8)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (9)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (10)
Dve "Karlove ceny za numizmatiku" bez letopočtu, averz, reverz gravírovaný - Karlova cena za numizmatiku
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 - dary k cene (1)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 - dary k cene (2)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 - dary k cene (3)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (1)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (2)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (3)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (4)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 a 2020 - odovzdanie
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 a 2020 - odovzdanie
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (1)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (2)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (3)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (4)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - odovzdanie
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2021
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2021
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2021
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2021
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2021
Karel, Numik
"Karlova cena za numizmatiku" 2017-2021 - info mapka

Vzácne mince v našich zbierkach, alebo mince, ktoré prešli našimi rukami

Zakladám tento blog na základe reakcií užívateľov, ktorí by tiež radi prispeli svojimi fotografiami mincí do blogu Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM, ale ich mince nie sú v špičkovom stave.
Sem môžete kľudne pridávať fotky mincí, medailí, bankoviek, ale aj žetónov, ktoré vlastníte, alebo Vám prešli cez ruky, či dokonca obchodov, ktoré ste sprostredkovali.
Nezáleží na kvalite alebo vzácnosti, blog je zameraný na čokoľvek v oblasti numizmatiky.
Budem sa snažiť priebežne blog oživovať a dúfam, že sa zapoja aj ostatní užívatelia stránky BM.

Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM

Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM

Súkromná razba na rozlúčku - Karlov žeton 2020 :-)

. . .

. . . Razba na rozlúčku - Karlov žeton 2020 Smile

. . .

Vážení zberatelia,

pri príležitosti môjho odchodu do numizmatického dôchodku som sa rozhodol, okrem iného, urobiť i rozlúčkovú súkromnú razbu. Na Burze mincí som sa zberateľsky venoval niekoľkým obdobiam a tiež niekoľkým panovníkom. Ku všetkým týmto obdobiam, či panovníkom, som už robil na Burze mincí aspoň jednu súkromnú razbu. Bola to Mária Terézia, František Jozef I., dukáty sv.Václava, Karlove dukáty. Iné moje súkromné razby a razby mimo Burzu mincí do toho nerátam. Takže voľba témy tejto razby bola jasná - Slovenský štát 1939-45. Jedna z najvzácnejších minci sady z tohto obdobia je minca, na ktorej je nitriansky hrad, teda hrad v mojom rodnom meste a je to minca - 20h CuZn 1942. Pretože tieto mince už majú svoj vek, nie sú lesklé, ale majú patinu, zvolil som materiál - meď patina. Bola to neplánovaná razba, také spontánne rozhodnutie, keď som raz ráno okolo tretej-štvrtej nevedel spať a napísal som objednávku. Na to, že to bola objednávka len pre radosť, bola na môj vkus relatívne nákladná (vysoko cez 1000 €). Rozhodol som sa pre razbu (výrobu) u spoločnosti HALEN sro v ČR. Tento štýl medailí a žetonóv im tam ide veľmi dobre. Išli s cenami nahor, ale sú spoľahliví a majú veľmi dobré termíny. Komunikácia s pani Páleníkovou je navyše veľmi príjemná a rýchlo posúva veci vpred. Preto som ráno telefonoval Lenke a postupne som sám, ale i za pomoci jej praktických rád, postupne okresával celkovú cenu. Šiel som nadol s počtami kusov (zo 100 na 20), parametrami (z priemeru 48 na 32 mm), 2D razbou (namiesto 3D) a na reverze som upustil od razby raznicou a zvolil som lacnejšie - gravírovanie. Z tisícky som išiel na cca tri stovky. A to sa už dá. Celkové náklady sme po nejakých ďalších malých úpravách dostali na cenu 257 €.

Averz môjho žetonu vnímam ako poctu autorom 20h 1942, ktorými boli - Anton Hám a Andrej Peter.
Viac o Antonovi Hámovi tu -
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anton_H%C3%A1m
106 diel Andreja Petera tu -
https://www.webumenia.sk/autor/7744

Pokračovanie v blogu je priebežné ... žetony sú práve teraz vo výrobe ... píšem takmer v reálnom čase ...

Predloha averzu
Grafický návrh - averz
Grafický návrh - reverz
Takmer finálny rozpočet
Final faktúra

Súťaž o 5000 € a vecné ceny s Aukčným domom Macho & Chlapovič !!!

5. veľká československá súťaž pre veľkých chlapcov s Aukčným domom Macho & Chlapovič !!!

Súťaží sme si tentokrát pre Vás pripravili viac. Budeme Vás o nich informovať priebežne na našich stránkach, sociálnych sieťach a partnerských weboch.

Pevne veríme, že Vám spríjemníme nie len 4 dni keď sa budú konať aukcie, ale že Vám budeme trochu zábavy a adrenalínu prinášať aj priebežne. Veľkú československú súťaž pre veľkých chlapcov už dôverne poznáte, a tie ďalšie? … Nechajte sa prekvapiť, verte že budú štedré, motivačné a spravodlivé Smile A hlavne bezpečné!

Naša tradičná pravidelná veľká súťaž sa začne v piatok 27.3.2020 o 19.00. Limity ktoré prídu inými kanálmi, pred 19-ou hodinou sa do súťaže nezapočítajú. Aukčné katalógy boli zverejnené včera večer, limitovanie na Auexe bude umožnené až v piatok 27.3. o 19.00 (nech sú šance viac vyrovnané). Podmienky súťaže zostávajú identické ako boli na jeseň. Pre pripomenutie, čítajte prosím nižšie. Nech sú Vaše vedomosti, odvaha riskovať a súťaživosť sprevádzané aj potrebnou malou dávkou šťastia.


Súťaž o atraktívne ceny s MACHO & CHLAPOVIČ – 10 cien v hodnote 5400,- EUR

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto bude mať schválenú registráciu v systéme AUEX. Preto Vám ju odporúčame urobiť čím skôr, lebo v čase zverejnenia pravidiel súťaže pôjde aj o čas a taktiku. Kto ešte registráciu nemá, viďte prosím link:

https://machochlapovic.auex.de/Account/Login

Katalógy boli zverejnené včera večer. Nájdete ich na našich stránkach:

https://www.machochlapovic.com/auctions

Udelených bude 5 finančných cien:

cena 2000,- EUR v hotovosti
cena 1200,- EUR v hotovosti
cena 800,- EUR v hotovosti
cena 600,- EUR v hotovosti
cena 400,- EUR v hotovosti

Udelených bude všetkých 5 cien! Čiže zmyslom súťaže nebude presne niečo uhádnuť (ako čísla v športke), ale byť najlepší, druhý najlepší ... až piaty najlepší.

Pre prípad, že sa do súťaže zapoja menej ako piati súťažiaci, budú aj tak udelené všetky ceny. Okrem prípadu, že sa nikto nezapojí.
Ak bude súťažiť iba jeden človek, dostane 2000+1200+800
600+400 = 5000,- EUR, ak budú súťažiť dvaja ľudia, rozdelia si zvyšné ceny rovnakým dielom. 2900,- EUR dostane prvý a 2100,- EUR druhý súťažiaci. Ďalej analogicky.

Bude takisto udelených 5 hodnotných vecných cien:

6.cena - knihy (Militký J. - Oppidum Hradište u Stradonic, Maria Anna – Schau und Denkmünzen Maria Theresia, Koštúr L., Gášpár G. – Katalog keltských mincí)
7.cena - knihy (Militký J. - Oppidum Hradište u Stradonic, Koštúr L., Gášpár G. – Katalog keltských mincí)
8.cena - katalógy (Václavík R.- Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky, 2. vydanie s venovaním autora, Koštúr L., Gášpár G. – Katalog keltských mincí)
9.cena - kniha (Markl, M. – Münzen und Medaillen Ferdinand I.)
10.cena - katalógy (Václavík R.- Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky, 2. vydanie s venovaním autora, Macho & Chlapovič – Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR, SR 2020)

Veľká Československá súťaž pre veľkých chlapcov

Čo nás k tomu motivovalo?

Podpora nižšieho a stredného segmentu materiálu. Nerobíme iba výstavné aukcie s top numizmatickým materiálom, ktorý nám pomáha budovať si medzinárodne meno a reputáciu. Hoci to nie je ekonomické, a gro položiek krížovo dotujeme, máme aukcie naplnené aj cenovo dostupným materiálom, ktorý si hľadá buď koncového zberateľa, alebo niekoho, kto ho rád prekúpi a zobchoduje ďalej. Pri mnohých predmetoch sa cena ktorá reálne zaujme hľadá ťažko, preto sú veľa krát vyvolávacie ceny nastavené atraktívne, aby zaujali pozornosť.
Keď už sú raz položky nafotené, prezreté, ohodnotené z hľadiska kvality a prípadných defektov a vytlačené na papier, nepoteší ani aukcionára ani vkladateľa keď sa nepredajú.
Táto súťaž teda prevažne podporí vkladateľov cenovo dostupnejšieho materiálu.
Tým, že počítame s masívnejším limitovaním, by sa mali sálové aj eLive aukcia reálne zrýchliť, pretože väčšia časť prihadzovania prebehne pred aukciou. To je určite prínos.
Rovnako je pre nás prínosom, že aj vkladateľ, ktorý do aukcie vložil nejaký materiál a dopredu vidí, že sa mu predal, môže počítať s peniazmi a kúpiť si hneď v aukcii niečo iné do zbierky. A to aj v položkách idúcich oveľa skôr ako jeho položky, keďže aukcia je radená chronologicky. Toľko k našej motivácii.

Kto vyhráva?

Desiati súťažiaci s najvyšším počtom bodov.

Ako sa boduje?

1 bod dostáva súťažiaci za akceptovaný limit. 2 body dostáva súťažiaci za víťazný limit. Aj v prípade, že sa súťažiaci viacnásobne prehadzuje na jednej položke, môže za ňu získať maximálne 2 body ak ju nakoniec vyhrá, alebo 1 bod ak realizuje na nej platný príhod (akceptovaný limit).
Rovnaké 2 body získate za kúpu 1 eurovej položky ako za 300.000 eurovú. Tu sa stiera akýkoľvek finančný hendikep.
akceptovaný (platný) príhod/limit= príhod (bid) v systéme Auex, ktorý je vyšší ako aktuálna cena (v prípade, že už bol zaznamenaný aspoň 1 príhod od niekoho iného), alebo rovný minimálne vyvolávacej cene, ak tam ešte žiadny príhod nie je.

Pozor! Príhody sú záväzné, nedajú sa stiahnuť ani znížiť. Tzn. zabudnite na „hľadanie maximálneho limitu niekoho iného“ a potom sa stiahnutie späť o jeden príhod. Táto funkcia je tam kvôli tomu, aby nenapadlo nejakého majiteľa bez rizika si podhadzovať vlastný materiál v aukcii. Stálo by ho to totižto 20% vrátane DPH z ceny položky. Bez výnimiek!

Podmienky účasti a prihlásenie do súťaže
Registrácia v systéme Auex, akceptácia aukčných podmienok. Prosím napíšte nám mail na obchod@machochlapovic.com s heslom SÚŤAŽ a zdroj odkiaľ ste sa o súťaži dozvedeli (napr. Burza Mincí, CS mince, Nume, Facebook ... kamarát). Ďalej Vás poprosíme o nick, resp. krstné meno pod ktorým Vás môžeme ako súťažiaceho zverejňovať.

Príklad mailu:

SÚŤAŽ, BM
František, Praha

V ideálnom prípade použite nick, pod ktorým Vás zberateľská obec rozoznáva na fórach a podobne, aby sme naozaj pri zverejnení dokázali absolútnu autenticitu súťaže.

Prečo ten osobitný e-mail nám s prihláškou? Pretože sa nám nechce zrátavať všetkých limitentov v našich aukciách. A súťažiť budú teda naozaj len Tí, ktorí sa prihlásia. Čím skôr sa ale prihlásite, tým máte ľahšie východiskové pozície.

Ako limitovať v Auexe?
Hore v menu Online katalóg si nájdete aukciu v ktorej chcete limitovať. Aukciu môžete prechádzať postupne, alebo si rovno vyhľadávať položky cez frázy, alebo čísla položiek. Na každej položke si môžete rozkliknúť Detaily a limity a zadať si tam svoj príhod. Všetky takto rozpracované položky Vám padajú do zoznamu rozpracovaných limitov. Musíte ich nakoniec ešte všetky po akceptácii podmienok aukcie odoslať kliknutím na Odoslať moje limity! Nájdete ich všetky v Moje limity. Inak sa k nám nedostanú a zostanú rozpracované iba vo Vašom konte, teda nebudú platné. Kľudne to odosielajte v tranžiach, nemusíte všetko naraz, len prosím nerobte to po jednom limite ☺ Veľa sa naklikáte, zbytočne sa zdržujete, a my Vám ich potom musíme schvaľovať po jednom limite a nie celé limitné lístky naraz. Všetko v Auexe je verím intuitívne, plus si hore zmeňte jazyk na Slovenčinu/Češtinu a odbúrate tak akýkoľvek prípadný hendikep vyplývajúci z jazykových bariér.

2x počas trvania súťaže zverejníme počet prihlásených do súťaže, a priebežné výsledky. V tomto momente ešte neprezradíme ich nick a mesto, iba ich ID pod ktorým súťažia. Všetci ostatní si tak majú príležitosť zrovnať svoje šance. V konečnom vyhodnotení súťaže zverejníme iba nicky (prípadne krstné mená) a mesto prvých troch účastníkov. Všetci ostatní zostanú úplne anonymní.

Partneri Macho & Chlapovič, zamestnanci a ich rodinný príslušníci a akýkoľvek nastrčení kamaráti sú zo súťaže vylúčení. Striktne. Máme svoju česť.
Je to súťaž pre zberateľov, aktívnych zberateľov-vymieňačov-priekupníkov-prilepšovačov-špekulantov-stratégov-hráčov. Každého kto má chuť zabaviť sa s našou súťažou a prípadne okrem súboja o aukčné položky si prilepšiť výhrou.

V konečnom dôsledku Vám nezostane v rukách vyplnený nevýherný tiket, ale zberateľský materiál, ktorý má svoju cenu a dá sa uložiť do zbierky, alebo predať.

Súťaží sa až do posledného momentu. Žiadne účelové fúzie nebudú umožnené, tzn. nedajú sa ex post spočítať dve rôzne osoby aby vznikol „silnejší limitent“.

V prípade, že bude súťažiaci finalizovať svoj výkon priamo v sále, a nie online cez Auex, budeme mu rátať iba jeho víťazné príhody v sále (nie neúspešné v sále, lebo to nie je v našej kapacite sledovať a zapisovať v sále každé zdvihnutie ruky). Ak chcete mať do súťaže zarátaný aj nevyhrávajúci, ale platný príhod, dajte si na položky, ktoré plánuje dražiť v sále vopred limit cez Auex. Je už potom na Vás aby ste jeho výšku ustrážili a nebili sa v sále sami proti svojmu limitu.

U prihadzujúcich iba online bez osobnej účasti, je to jednoduché, zrátame to všetko po aukcii. Počítajú sa všetky tri aukcie, takže dobojované bude až v utorok 5.5. večer po skončení poslednej položky eLive aukcie.

Vyhodnotenie tejto veľkej súťaže už v piatok 8.5.2020

Veľa šťastia a zábavy priatelia

Tím Macho & Chlapovič

Súťaž o 5000 € a vecné ceny s Aukčným domom Macho & Chlapovič !!!
Súťaž o 5000 € a vecné ceny s Aukčným domom Macho & Chlapovič !!!
Súťaž o 5000 € a vecné ceny s Aukčným domom Macho & Chlapovič !!!
Súťaž o 5000 € a vecné ceny s Aukčným domom Macho & Chlapovič !!!
Súťaž o 5000 € a vecné ceny s Aukčným domom Macho & Chlapovič !!!

Sada mincí "Slovenský štát 1939-1945"

... na blogu ešte pracujem ale komentáre už môžete písať ...

Úvod :

Tento blog vznikol z dôvodu absencie komplexného blogu o minciach z tohto obdobia.
Zakladám ho pre tých, ktorým sa tieto mince páčia, ktorí ich zbierajú a ktorí chceli aby tu takýto blog bol.
Verím preto, že blog po niekoľkých komentároch neskončí zabudnutý a opustený.

-----

K blogu a ku komentárom :

Tento samotný blog je iba úvodom do vašich komentárov a preto nebude veľmi obsiahly. Je tu katalóg mincí z internetu, ktorý obsahuje parametre mincí, ale nie ceny mincí. Tie sú ľahko dostupné. Okrem toho ceny sa stále menia a aj to môžete riešiť vo vašich komentároch. Cena komplet sady v etue sa dnes podľa stavu mincí pohybuje, podľa toho čo ste písali v komentároch pred založením tohto blogu, už cez 1000 €. Upozorňujem zberateľov i na výskyt falzifikátov 5h 1942 Zn. Ďalšia možná téma pre vás. Tém je určite veľa. V tomto blogu si môžete vymieňať názory, upozorniť na aukcie, alebo na výnimočné ceny. Môžete viesť tabuľku TOP cien jednotlivých mincí, môžete pridávať obrázky kvalitných mincí. Môžete písať odborné komentáre, alebo len prehodiť niekoľko viet o týchto krásnych minciach.

Mince a sada :

Sadu mincí "Slovenský štát 1939–1945" tvorí spolu zväčša 26 mincí z rôzneho materiálu, rôznych rozmerov a hmotností. Je to zberateľsky obľúbená a z finančného hľadiska dostupná sada mincí. Mince sú väčšinou uložené v spoločnej etue.

Mince v sade mincí “Slovenský štát 1939 – 1945” :

 1. 5h 1942 Zn
 2. 10h 1939 CuZn
 3. 10h 1942 CuZn
 4. 20h 1940 CuZn
 5. 20h 1941 CuZn
 6. 20h 1942 CuZn
 7. 20h 1942 Al
 8. 20h 1943 Al
 9. 50h 1940 CuNi
 10. 50h 1941 CuNi
 11. 50h 1943 Al
 12. 50h 1944 Al
 13. 1k 1940 CuNi
 14. 1k 1941 CuNi
 15. 1k 1942 V.1 CuNi
 16. 1k 1942 V.2 CuNi
 17. 1k 1944 CuNi
 18. 1k 1945 CuNi
 19. 5k 1939 V.1 Ni
 20. 5k 1939 V.2 NI
 21. 10k 1944 V.1 Ag
 22. 10k 1944 V.2 Ag
 23. 20k 1941 V.1 Ag
 24. 20k 1941 V.2 Ag
 25. 20k 1939 Ag
 26. 50k 1944 Ag

Pohľad do katalógu

Moje články k téme z iných stránok :

Uverejnené v rôznych obmenách na štyroch weboch (2 ešte aktívne) a dvoch samostatných blogoch (aktívnych) s dobovými cenami a poznámkami ...

Klikom rozbaľte ... klikom zbaľte

Taťkov zrušený blog (všetky komentáre sú prístupné - 6 strán) :

Názov :
Slovenský Štát . . . blog o našich minciach z obdobia 1939 až 1945
Link :
https://www.burza-minci.com/node/17686

Niektoré videá na YouTube :

Slovenský štát zbierka mincí 1939-1945 ... video nicku Taťka

https://www.youtube.com/watch?v=S4NqxwHO-uU

50 korun slovenskych - Jozef Tiso

https://www.youtube.com/watch?v=iBoDq1fB3ek

SLOVAKIA SILVER 50 KORUN 1944 - Jozef Tiso 5th Anniversary of Independence

https://www.youtube.com/watch?v=Wks0T6PdXtw&feature=emb_rel_pause

Výstava Slovenský štát a augustové povstanie v roku 1944 v dobových materiáloch
Dňa 23. 8. 2014 sa v Rodnom dome prezidenta Tisu pod záštitou o. z. Slovenská spoločnosť uskutočnila výstava Slovenský štát a augustové povstanie v roku 1944 v dobových materiáloch.

https://www.youtube.com/watch?v=bHNsfIoT6wo

... ďašie videá ...

Obrázky mincí, sady, etue :

... musím ich nájsť niekde na ext HD ... Smile

5 hal 1942 averz
5 hal 1942 reverz
10 hal averz
10 hal reverz
20 hal 1942 Al averz
20 hal 1942 Al reverz
20 hal averz
20 hal reverz
20 hal 1942 averz
20 hal 1942 reverz
20 hal 1942 averz (2)
20 hal 1942 reverz 2)
50 hal 1943
50 hal averz
50 hal reverz
50 hal 1940 averz
50 hal 1940 reverz
1 kor averz
1 kor reverz
1k 1942 varianta porovnanie
1 kor 1944 averz
1 kor 1944 reverz
1 kor 1944 averz (2)
1 kor 1944 reverz (2)
5 KS 1939 a 10 ks 1944 varianty averz
5 KS 1939 a 10 ks 1944 varianty reverz
20 KS 1941 varianty, Tiso 20 KS a 50 KS averz
20 KS 1941 varianty, Tiso 20 KS a 50 KS reverz
dvojkríž detail
50 KS Tiso averz
50 KS Tiso reverz
Etue, staršie vydanie, ale nie pôvodné (pôvodné nebolo)
Etue, staršie vydanie, ale nie pôvodné (pôvodné nebolo)
Etue s mincami
Etue s mincami
Etue s mincami
Etue s mincami
Etue s mincami
Etue s mincami
Etue s mincami
Etue
Etue
Etue
Etue
Ceny

Malta – pamätné mince varianty

Po dlhšom čase som si konečne našiel čas a pohľadal niečo o maltských pamätných minciach. Vedel som už dávno, že sú mince so značkou mincovne a bez značky ale doteraz som to neriešil a stačila mi jedna minca, tá najlacnejšia UNC z rolky bez značky. Teraz keď mi pribudli už aj nejaké BU sady maltských euromincí kde sú pamätné mince so značkou mincovne začalo ma to zaujímať trocha viac. Väčšinu informácii som zistil až na ročník 2016 Chrámy Ggantija.

Podarilo sa mi nájsť nasledovné informácie o jednotlivých maltských minciach:
(počet jednotlivých mincí ma až tak nezaujímal tak neviem či to sedí)

2009 – Hospodárska a menová únia
- len jeden variant
- minca bez značky, vydaných 700 000 ks UNC

2011 –Prvé voľby zastupiteľov v roku 1849 (1. minca zo série Ústavné dejiny)
- len jeden variant
- minca bez značky, vydaných 375 000 ks UNC, 50 000 ks v BU sade

2012/1 – 10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny
- len jeden variant
- minca bez značky, vydaných 500 000 ks UNC

2012/2 –Väčšinové zastúpenie v roku 1887 (2. minca zo série Ústavné dejiny)
- dva varianty mince
- minca bez značky, vydaných 400 000 ks UNC
- minca s holandskou značkou mincovne, vydaných 50 000 ks v BU sade

2013 – Samosprávna Ústava z roku 1921 (3. minca zo série Ústavné dejiny)
- dva varianty mince
- minca bez značky, vydaných 500 000 ks UNC
- minca s holandskou značkou mincovne, vydaných 35 000 ks v BU sade

2014/1 – Nezávislosť Malty z roku 1964 (4. minca zo série Ústavné dejiny)
- dva varianty mince
- minca bez značky, vydaných 400 000 ks UNC
- minca s holandskou značkou mincovne, vydaných 25 000 ks v BU sade

2014/2 – 200 rokov maltského policajného zboru
- len jeden variant
- minca bez značky, vydaných 300 000 ks UNC

2015/1 – 100 rokov prvého letu z Malty
- dva varianty mince
- minca bez značky, vydaných 300 000 ks UNC
- minca s holandskou značkou mincovne, vydaných 25 000 ks v mincovej karte

2015/2 – Vyhlásenie Maltskej republiky v roku 1974 (5. minca zo série Ústavné dejiny)
- dva varianty mince
- minca bez značky, vydaných 400 000 ks UNC
- minca s holandskou značkou mincovne, vydaných 30 000 ks v BU sade

2015/3 – 30. výročie vzniku vlajky Európskej únie
- len jeden variant
- minca bez značky, vydaných 300 000 ks UNC

2016/1 –Chrámy Ġgantija (1. minca zo série Prehistorické miesta Malty)
- tri varianty mince
- minca bez značky, vydaných 350 000 ks UNC
- minca s francúzskou značkou mincovne, vydaných 30 000 ks v mincovej karte a ? ks v BU sade
- minca so značkou F, vydaných 30 000 ks v BU sade ???
(na internete aj v katalógu, ktorý mám je uvedené, že v BU sade je minca so značkou F avšak túto sadu mám a je tam minca s francúzskou značkou, sadu som mal ešte v pôvodnej fólii takže minca asi nie je vymenená, boli vydané dve rôzne BU sady? s mincou so značkou F aj s mincou s francúzskou značkou? máte nejaké informácie ako to je s mincou so značkou F?)

2016/2 – Láska (1. minca zo série Solidarita pre deti)
- dva varianty mince
- minca bez značky, vydaných 300 000 ks UNC
- minca s francúzskou značkou mincovne, vydaných 30 000 ks v mincovej karte

2017/1 –Chrám Ħaġar Qim (2. minca zo série Prehistorické miesta Malty)
- tri varianty mince
- minca bez značky, vydaných 350 000 ks UNC
- minca s francúzskou značkou mincovne, vydaných 30 000 ks v mincovej karte
- minca so značkou F, vydaných 25 000 ks v BU sade

2017/2 – Mier (2. minca zo série Solidarita pre deti)
- dva varianty mince
- minca bez značky, vydaných 350 000 ks UNC
- minca s francúzskou značkou mincovne, vydaných 30 000 ks v mincovej karte

2018/1 –Mnajdra (3. minca zo série Prehistorické miesta Malty)
- dva varianty mince
- minca bez značky, vydaných 300 000 ks UNC a 20 000 ks v mincovej karte
- minca so značkou F, vydaných 15 000 ks v BU sade
(táto minca nebola vydaná s francúzskou značkou mincovne, minca v karte je bez značiek)

2018/2 – Kultúrne dedičstvo (3. minca zo série Solidarita pre deti)
- dva varianty mince
- minca bez značky, vydaných 300 000 ks UNC
- minca s francúzskou značkou mincovne, vydaných 20 000 ks v mincovej karte

2019/1 – Ta’ Ħaġrat (4. minca zo série Prehistorické miesta Malty)
- tri varianty mince
- minca bez značky, vydaných 300 000 ks UNC
- minca s francúzskou značkou mincovne, vydaných 20 000 ks v mincovej karte
- minca so značkou F, vydaných 15 000 ks v BU sade

2019/2 – Príroda a životné prostredie (4. minca zo série Solidarita pre deti)
- dva varianty mince
- minca bez značky, vydaných 300 000 ks UNC
- minca s francúzskou značkou mincovne, vydaných 20 000 ks v mincovej karte

Pripájam aj fotky mincí ročník 2019. Aj keď nie sú v dobrej kvalite, značky je tam vidieť.

Fotka č.1 - Ta’ Ħaġrat - UNC minca z rolky bez značky
Fotka č.2 - Ta’ Ħaġrat – minca z mincovej karty s francúzskou značkou mincovne
Fotka č.3 - Ta’ Ħaġrat – minca z BU sady so značkou F
Fotka č.4 - Príroda a životné prostredie - UNC minca z rolky bez značky
Fotka č.5 - Príroda a životné prostredie – minca z mincovej karty s francúzskou značkou mincovne

V posledných rokoch to takto rieši aj Luxembursko a vydáva mince vo viacerých variantoch s meniacimi sa značkami, myslím, že v minulom roku boli obe mince v troch variantoch.

Ta’ Ħaġrat - UNC minca z rolky bez značky
Ta’ Ħaġrat – minca z mincovej karty s francúzskou značkou mincovne
Ta’ Ħaġrat – minca z BU sady so značkou F
Príroda a životné prostredie - UNC minca z rolky bez značky
Príroda a životné prostredie – minca z mincovej karty s francúzskou značkou mincovne

Tombola - Guláška 2020

Ahojte priatelia,

opäť sa čoskoro stretneme na každoročnom stretnutí priateľov portálu BM - Guláška 2020
Po konzultácií s organizátorom som sa rozhodol, že aj tento rok oslovím okruh užívateľov BM s možnosťou prispenia do tomboly. Vždy sme si užili kopec zábavy a v neposlednom rade aj poriadny adrenalín pri už tradičnej tombole. Verím, že aj tento rok sa nám podarí dať dokopy zaujímavé kúsky, ktoré isto potešia výhercov.

Zoznam cien budem priebežne aktualizovať a ceny prinesiem osobne do Kremnice.

Takže ak máte záujem, stačí sa mi ozvať cez súkromnú správu poprípade na mobil a dohodneme všetko potrebné, vopred vďaka za každý príspevok.

pekný deň všetkým.