Dnes je   -   - 31 online - neprihlásený - odborná sekcia.

Čo nás čaká nasledujúcich 7 dní:

Macho a Chlapovič - Aukcia #25,#26

Blogy

25. a 26. aukcia Macho & Chlapovič - 07. - 13. mája 2021 KATALÓGY NA STIAHNUTIE!!!

Som rád, že vám môžem predstaviť nadchádzajúcu, už v poradí 25. a 26. aukciu aukčného domu Macho Chlapovič, kde si budete môcť ako vždy vydražiť špičkové mince, medaile,bankovky a vyznamenania.

A je naozaj na čo sa tešiť. V samostatnom katalógu č. 26 bude obdivuhodná zbierka českých mincí Josefa Nováka - významného pražského podnikateľa (1892 - 1936).

Vo všeobecnej aukcii sa môžte tešiť na naozaj spičkové mince a medaily naprieč obdobiami a mincovňami.

KATALÓGY NA STIAHNUTIE!!!

https://www.machochlapovic.com/aukcie

Informácie o konaní aukcie:

Aukcia #25

7.5.2021

Aukcia #26

7. - 9.5.2021 - Novák collection

Aukcia #25 eLive

10. - 13.5.2021

Miesto konania:

Mandarin Oriental Hotel Prague

Nebovidská 459/1, Malá Strana, Praha 1

25. a 26. aukcia Macho & Chlapovič - 07. - 13. mája 2021 KATALÓGY NA STIAHNUTIE!!!

Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

Nový katalóg bankoviek Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019.

Som rád, že sa môžem pochváliť svojim druhým knižným vydaním katalógu bankoviek nášho územia. Veľké ďakujem patrí mojej materskej spoločnosti Macho & Chlapovič za umožnenie ju vydať a podporu Wink A takisto mojej rodinke za trpezlivosť a stálu podporu Smile

Publikácia obsahuje okrem doposiaľ známych bankoviek aj nepublikované návrhy a skúšobné tlače. V publikácii nájdete aj úplne novú kapitolu 0 euro suvenírových tlačí, ktoré určite privíta široká zberateľská obec. Pribudli taktiež bankové vzory a skúšobné tlače Slovenskej republiky.
Značenie kvality je v medzinárodnej stupnici v troch stupňoch kvality a to VF, EF a UNC. Ceny sú uvedené aj v EUR aj v Kč.

K objednaniu v tvrdej aj mäkkej väzbe tu:

https://machochlapovic.com/bankovky-ceskoslovenska-ceskej-a-slovenskej-r...

https://machochlapovic.com/bankovky-ceskoslovenska-ceskej-a-slovenskej-r...

Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019
Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019
Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

.

Medaila "10 DUKÁT"

razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

Vážení zberatelia,

dovoľte mi, aby som vám oznámil, že majiteľ Burzy mincí Radim, nechal pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí (2008-2018), vyraziť 50 kusov medailí "10 DUKÁT" v dvoch kovoch. Symbolika 10. výročia vzniku Burzy mincí sa preniesla i do názvu tejto medaily a práve preto je to "10 DUKÁT". Ako predloha averzu slúžila moja medaila "Minca Burzy mincí", ktorá mala na averze popis 1 DUKÁT a ktorá bola razená v rokoch 2011 až 2014. Možno sa vytvorí tradícia príbuzných averzov a v roku 2028 tu budeme mať 20 DUKÁT.

Myšlienka na razbu medailí, razených pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí (2008-2018), tu bola už v roku 2017. Ale zrealizovala sa až teraz, teda v roku 2019. Nevidím v tom žiadny problém.

Touto razbou, v rozpätí ôsmich rokov v poradí už piatou, možno už definovať i charakteristiku súkromných razieb priamo spojených s Burzou mincí. Vyznačujú sa popisom a abstraktnou grafikou. Boli tu popisy 1 DUKÁT, BURZA MINCÍ 2011 (až 2014), ŽETÓN BURZY MINCÍ 2014, 10 DUKÁT a 10. VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018. Abstraktnou grafikou som nazval "lúče" na averzoch použité vo všetkých štyroch ročníkoch 1 dukátu a v tomto ročníku i na averze 10 dukátu. Abstraktnou grafikou som nazval i časť mapy sveta s tromi polkruhmi a perlovcom po obvode, použité na reverzoch vo všetkých štyroch ročníkoch 1 dukátu a žetónu 2014 a tiež perlovec na reverze 10 dukátu. O iných súkromných razbách, priamo spojených s Burzou mincí, nemám informácie.

V zmysle vytvorenia tradície príbuzných averzov a opisovanej charakteristiky razieb Burzy mincí som si dovolil grafické návrhy príbuzných averzov 1 DUKÁT-u a 10 DUKÁT-u doplniť i amatérskym grafickým návrhom 20 DUKÁT-u ako možnej vízie na rok 2028, kedy bude Burza mincí oslavovať 20. výročie svojho vzniku (viď foto).

Charakteristika súkromných razieb nepriamo spojených s Burzou mincí sa vyznačuje portrétom na averze a gravírovaným popisom reverzu BURZA MINCÍ + ročník (a iné popisy), ktorý som použil v rôznych kombináciách u svojich razieb Karla IV, sv Václava, Františka Jozefa I, Márie Terézie a pri Karlovej medaily, ktorá je zároveň Karlovou cenou za numizmatiku. O iných súkromných razbách, nepriamo spojených s Burzou mincí, nemám informácie.

Vrátim sa ale späť od charakteristík medailí súvisiacich s Burzou mincí, k aktuálnej Radimovej razbe. Všetky náklady spojené s touto razbou hradil Radim a je teda jediným a 100%-ným vlastníkom medailí i oboch razníc, obalov a dokumentácie. Radim rozhodol o výbere grafických návrhov averzu a reverzu, rozhodol o použitých materiáloch na razbu, rozhodol o počtoch razených medailí a tiež o všetkých ostatných veciach spojených s touto razbou. Radim rozhodne i o tom, aký bude osud týchto medailí teraz, keď sú už hotové. Informácie o nákladoch na razbu, ani iné bližšie info o razbe nie som oprávnený zverejňovať.

Niektoré základné údaje medaily "10 DUKÁT":

 • Ag
 • Názov: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
 • Rok razby: 2019
 • Návrh: návrh Radim & Karel, grafický návrh Jiří Tománek, Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • Materiál: Ag 999/1000, puncované na hrane
 • Razba: 2D razba za studena
 • Hmotnosť: 16,7 g
 • Priemer: 32 mm
 • Hrúbka: 2 mm
 • Popis averz: 10 DUKÁT, grafika
 • Popis reverz: 10. VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018, perlovec
 • Hrana: hladká
 • Číslovanie: nie
 • Obal: etue, bublina
 • Náklad, počet kusov: 20 kusov
 • Certifikát: pôvodne áno, vyrobený nový
 • Výroba: Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • ---
 • Ms
 • Názov: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
 • Rok razby: 2019
 • Návrh: návrh Radim & Karel, grafický návrh Jiří Tománek, Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • Materiál: Mosadz
 • Razba: 2D razba za studena
 • Hmotnosť: 13,1 g
 • Priemer: 32 mm
 • Hrúbka: 2 mm
 • Popis averz: 10 DUKÁT, grafika
 • Popis reverz: 10 VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018, perlovec
 • Hrana: hladká
 • Číslovanie: nie
 • Obal: PVC obálka
 • Náklad, počet kusov: 30 kusov
 • Certifikát: pôvodne nie, teraz áno
 • Výroba: Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • ---
 • Leták
 • Návrhy a realizácia: Radim
 • Prevedenie: jednostranný farebný laminovaný číslovaný (1-50) leták formátu A4
 • ---
 • Nový certifikát
 • Návrhy a realizácia: Radim
 • Prevedenie: jednostranný farebný laminovaný číslovaný (1-50) 75x75 mm

Niektoré veci pri takýchto súkromných razbách jednoducho neovplyvníte. V tomto prípade to je text certifikátu, ktorý si mincovňa jednoducho vymyslela, pričom názov PAMĚTNÍ MINCE nezodpovedá skutočnosti. Ide totiž o medailu. Radim vytvoril nové certifikáty a to pre Ag i Ms medaily. Rovnako neovplyvníte drobné chyby razby, či malé nedostatky v príslušenstve. Reklamácie podľa mojich skúseností neskôr oľutujete, pretože vaše drobné chyby razby, či malé nedostatky v príslušenstve budú odstránené, ale vyskytnú sa nové. Vynaložený čas a prostriedky za to nestoja. Ide tu o kompromis.

Tlač a laminovanie letákov a nových certifikátov zabezpečil užívateľ Burzy mincí - Tomáš Dioši nick didi83, v rodinnej firme, ktorú sám vedie - Printea s.r.o. v Nových Zámkoch.

Každá súkromná razba má svoje osobitné čaro. Začne to nenápadne ... treba sa rozhodnúť kedy, prečo, odkedy, dokedy, koľko, za koľko, kde, z čoho, s kým, za akým účelom a ešte treba do toho vložiť niečo zo seba, aby sa človek realizoval, aby vedel, že to čo robí, robí dobre, že ho to niekam posunie a že po sebe niečo hmotné a pekné zanechá. Potom náhle zistíte, že už ste "v tom" a že treba urobiť všetko preto, aby to dopadlo dobre, pričom to dobre, by malo byť s veľkým "D". Vo všetkých týchto fázach súkromnej razby sú skúsenosti len a len pozitívne, prínosné, ale aj povzbudzujúce. A to bez ohľadu na to, či je to vaša vlastná razba, tímová razba, alebo spoločná partnerská razba, alebo ste spoločník len na jeden malý diel veľkej mozaiky. Stále je potrebné podať 120 %-ný a vyšší výkon. Situácie, keď vám Kremnica vyrobí Ag medailu s bielou bodkou a vy to zistíte až pri odovzdávaní medaily klientovi, alebo keď sa vás snaží nemenovaná firma v Brne sprosto odrbať o prachy, alebo keď sa v dobrej viere dostanete až za hranicu zákona, alebo ... atd, treba práve skúsenosťami úplne, alebo maximálne ako je to možné, odbúrať. Úspech súkromnej razby je plne v rukách jej zadávateľa.

Keď som dnes fyzicky celú razbu skontroloval, môžem pokojne vyhlásiť, že jej zadávateľ - Radim - to zvládol. I keď je to samozrejme len môj názor, pretože nie každému sa to musí páčiť. Treba mať na mysli to, že keby túto razbu realizovalo nezávisle na sebe 100 zadávateľov, mali by sme tu 100 rozdielnych medailí. A nie každému, by sa všetky páčili. Objektívna kritika je však na mieste. Hlavne od ľudí, ktorí o súkromných razbách niečo vedia.

Táto razba mala pre mňa svoje osobitné čaro v tom, že ju beriem ako nepriame pokračovanie mojej súkromnej razby medailí "Minca Burzy mincí". Po piatich rokoch od poslednej razby týchto medailí teda ideme ďalej a to hneď s nákladom 50 kusov. Pekný náklad, som rád. Komplet razbu realizoval a financoval majiteľ Burzy mincí Radim, ktorému som vzhľadom k mojim početným vlastným razbám a viacročným skúsenostiam robil poradcu. Poradcu som mu robil aj preto, že pracovať pre Aukčný dom Macho & Chlapovič, kde Radim pracuje, si vyžaduje plné pracovné nasadenie, času nazvyš veľa nezostáva a i keď sa to nezdá, súkromná razba je v istých fázach relatívne časove náročná, hlavne pri partnerskej a tímovej razbe. Ak razím len sám pre seba, tak je to super zábava, ktorú si naplno užívam. K pochopeniu náročnosti práce v Aukčnom dome Macho & Chlapovič si stačí pozrieť ich aukčné katalógy, zúčastniť sa na sálovej aukcii a tiež vidieť trochu i do inej ich činnosti (veľtrhy, prezentácie, osobné účasti na svetových aukciách, e-shop, kamenné obchody a iné aktivity). Tým samozrejme nechcem povedať to, že iné zamestnania si nevyžadujú plné pracovné nasadenie, alebo že nie sú náročné.

Po tejto súkromnej razbe nemôže nikto pochybovať o tom, že Radimovi na Burze mincí skutočne záleží. Som rád, že Radim je držiteľom Mimoriadnej Karlovej ceny za numizmatiku, ktorú som mu udelil pri príležitosti 10. výročia vzniku stránky Burza mincí v roku 2018. Táto cena je v najlepších rukách.

Bolo mi potešením, robiť Radimovi poradcu pri tejto súkromnej razbe.
Radimovi i týmto medailám želám zberateľský úspech.
Burze mincí želám ďalšie úspešné razby (až po 100 DUKÁT).

Ďakujeme ... Smile

Radim & Karel

---

Foto:
Grafický návrh
Celkový pohľad
10 DUKÁT Ag
10 DUKÁT Ms
Raznice
Leták
Grafické návrhy príbuzných averzov 1 DUKÁT, 10 DUKÁT, 20 DUKÁT ako vízia
Grafický návrh 0€ Burza mincí 2028 ako vízia
Zadávateľ a majiteľ razby Radim (foto na LinkedIn) a poradca Karel (foto u M&CH Praha)
Bonus - Známky s vlastným personalizovaným kupónom
Nové certifikáty pre Ag a Ms medaily
Administrátor Burzy mincí Radim na Guláške 2018 s tortou od resident5 s textom "10 ROKOV, BURZA MINCÍ.COM"
Jedna z možností aplikácie loga Burzy mincí

Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

▲ "Karlova cena za numizmatiku" za roky 2017 až 2021 ▲


"Karlova cena za numizmatiku" za roky 2017 až 2021

Vážení zberatelia,

všetkých nás tu, na stránke Burza mincí, spája krásna zberateľská záľuba - numizmatika. Niekto sa ňou živí, niekto zbiera mince a medaily pre radosť a niekto kupuje, predáva, zbiera a baví sa. Numizmatike sa venujú ľudia i na iných internetových stránkach, v e-shopoch, aukčné domy, numizmatické spoločnosti, mincovne, kamenné obchody, ale i takzvaní neinternetoví zberatelia, numizmatici.

Numizmatike sa venujem takmer celý svoj život. Na všetko čo som napísal vyššie sa preto pozerám s určitým nadhľadom a zároveň s veľkým rešpektom. S kľudným svedomím môžem napísať, že Slovensko v súčasnosti prežíva numizmatickú renesanciu. Je to vďaka Aukčnému domu Macho & Chlapovič a vďaka stránke Burza mincí.

Aukčný dom Macho & Chlapovič dal možnosť slovenským numizmatikom dotknúť sa špičkového numizmatického materiálu v špičkovom profesionálnom prostredí. Kvalitu tohto Aukčného domu potvrdzuje jeho úspešná expanzia na český, európsky a celosvetový numizmatický trh. Od roku 2017 sa aukčnou udalosťou roka stali dražby zbierky pána Kokolusa, kde sa v podstate každý rok po častiach draží špičkový numizmatický materiál. Aukčný dom Macho a Chlapovič reagoval v roku 2020 veľmi rýchlo marketingovo a aj ľudsky na celosvetovú krízu spôsobenú koronavírusom. Svedčí to o jeho flexibilite aj v nepredvídateľných situáciách.

Ku kvalite zberateľského prostredia na Slovensku, ale i v okolitých krajinách, výrazne prispieva stránka Burza mincí, na ktorej sa práve nachádzame. Táto stránka dáva už dlhé roky možnosť zdarma a nezištne obchodovať s numizmatickým materiálom slovenským, ale i zahraničným zberateľom. Desiate výročie založenia Burzy mincí sme slávili v marci roku 2018. Burzu mincí založil vlastnou registráciou administrátor s nickom "da" dňa 25.3.2008. V súčasnosti je majiteľom, administrátorom a súčasne moderátorom Burzy mincí JUDr. Radim Václavík s nickom "Radim". Moderátormi stránky sú tiež "MilanBA" a "118apo118". Majiteľ Burzy mincí Radim, nechal pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí (2008-2018), vyraziť 50 kusov medailí "10 DUKÁT" v dvoch kovoch. Symbolika 10. výročia vzniku Burzy mincí sa preniesla i do názvu tejto medaily a práve preto je to "10 DUKÁT". Ako predloha averzu slúžila moja medaila "Minca Burzy mincí", ktorá mala na averze popis 1 DUKÁT a ktorá bola razená v rokoch 2011 až 2014. Možno sa vytvorí tradícia príbuzných averzov a v roku 2028 tu budeme mať 20 DUKÁT.

Na stránke Burza mincí sa v Pravidlách stránky okrem iného píše:
Táto stránka je najväčšou domácou nekomerčnou burzou mincí, kde môžete bez akýchkoľvek poplatkov predávať, dopytovať, alebo nechať si oceniť mince, medaily, žetóny, bankovky a pomocný numizmatický materiál, ako sú albumy, lupy, bubliny, kazety, etue, váhy a iné. Iný zberateľský materiál na tejto stránke nie je možné predávať, oceňovať a dopytovať. Môžete sa tu tiež dozvedieť užitočné informácie a zabaviť sa s ľuďmi, ktorí sa venujú numizmatike. Mesačne nás navštívi niekoľko tisíc návštevníkov, s ktorými môžete zdieľať túto úžasnú záľubu.

Všetko čo sa na stránke Burza mincí v Pravidlách stránky píše je rokmi overená pravda. Aj preto je táto stránka taká úspešná a podľa mňa úspešná aj naďalej bude. Preto s Burzou mincí už roky spolupracujem. Burza mincí je silný hráč, s ktorým treba v numizmatike s určitosťou počítať.

Odpoveď na otázku ... Prečo je Burza mincí už vyše 12 rokov taká úspešná ?

Na túto otázku nevie správnu odpoveď nikto. Preto vám sem napíšem moju verziu odpovede, ktorá je poľa mňa 100 %-ná. Je to súhra troch faktorov na jednom mieste, plus malý doplnok.

Faktory:

 1. geniálny systém cenových ponúk - lepší nevymyslíte
 2. bezplatné inzerovanie - silný faktor
 3. ľudia - vždy tu bola a bude etablovaná silná skupina odborníkov, osobností a obľúbencov, ktorá je generačne obmieňajúcim sa jadrom, ktoré má svoju nepísanú celistvosť a ktorá vyštve neprispôsobivých aj bez boja, toto jadro sa tvorilo, tvorí a bude tvoriť, bez toho, aby sme do tohto deja zasahovali a bez toho, aby sme si uvedomovali, že sme jeho súčasťou, kto nezapadne, ten musí odísť, ten odíde i sám

Veľm dôležité z pohľadu admina a moderátorov je nenarušiť prirodzenú súhru týchto troch faktorov. Domček sa ľahko zosype a ťažko sa bude stavať, ak sa vôbec bude dať stavať. Budú chýbať pevné základy, ktoré tu teraz sú.

Doplnok:

 • stabilita, tradícia, kultúra - to sú pridané hodnoty hodné zreteľa, ktoré pri rovnováhe uvedených troch faktorov, dávajú Burze mincí punc kvality

Dnes je Burza mincí správne naolejovaný, nastavený a vyladený samochod.
Akýkoľvek zásah do chodu tohto vyše 10 ročného stroja môže (ale nemusí ak bude správny) znamenať katastrofu.
Ja vám verím chlapci. Vy to zvládnete.

A teraz ku "Karlovej cene za numizmatiku"

V roku 2017 som sa rozhodol pod záštitou Burzy mincí raz ročne, po dobu päť rokov, udeľovať cenu - "Karlova cena za numizmatiku". Cenu získal vždy ten zberateľ, ktorý sa významnou mierou podieľal na rozvoji numizmatiky v danom roku, alebo v predchádzajúcom období. Predpokladal som, že to bude internetový zberateľ z Burzy mincí, teda osoba známa. Boli to však i zberatelia mimo Burzu mincí, dokonca i neinternetoví zberatelia. Cenu mohlo získať i viac osôb, skupina osôb, alebo i organizácia. Udelenie ceny sám sebe som neumožnil. Cenu nebolo možné udeliť tej istej osobe viackrát. Cenu som udeľoval raz ročne, po dobu päť rokov, teda v rokoch 2017 až 2021. Odovzdanie ceny bolo vždy osobné po dohovore s oceneným (ocenenými). Niekoľko cien som so zdravotných dôvodov (svojich alebo oceňovaných zberateľov) odovzdal predčasne. Rovnako predčasne som odovzdal ceny súbežne s mojimi numizmatickými cestami do Košíc, či Budapešti. Udelil som i jednu mimoriadnu cenu, dve ceny bez letopočtu a v roku 2020 som ocenil viacerých zberateľov. Na všetkých, ktorých som chcel oceniť, sa žiaľ aj tak neušlo. Možno sa v budúcnosti nájde niekto, kto bude v takomto, alebo inom oceňovaní pokračovať.

Pre každoročné udeľovanie ceny som sa v roku 2017 rozhodol z dôvodu, že nič také tu zatiaľ nebolo a ja som vedel, že oceňovať bolo koho a ešte aj je koho. Nejedná sa samozrejme o prestížnu Nobelovu, či Pulitzerovu cenu. Ale myslím si, že i toto lokálne numizmatické ocenenie každého zberateľa poteší. Podľa reakcií ocenených aj potešilo. Som tomu veľmi rád.

Ako to celé fungovalo ?

V rokoch 2017 a 2018 som koncom kalendárneho roka očakával od zberateľov verejné, či neverejné návrhy na ocenenie, na základe ktorých som vyhlásil nominácie (maximálne 10) a o niekoľko dní som vyhlásil i držiteľa ceny. Od roku 2019 som určoval priamo držiteľ ceny. Ceny som udeľoval pod záštitou Burzy mincí a preto som držiteľa ceny určil po dohode s administrátorom Burzy mincí - Radimom. Od mája 2018 som ceny určoval i po dohode so zástupcom z fóra Burzy mincí, ktorým bol - Numik. Keďže Radim i Numik bývajú a pracujú v Českej republike a keďže na Burze mincí sú registrovaní i českí zberatelia, nadobúda moja cena československý punc, čo ma veľmi teší.

Čo získali držitelia cien ?

Držitelia cien "Karlova cena za numizmatiku" získali Karlovu mosadznú gravírovanú medailu v etue (alebo v inom uložení) a certifikát o udelení ceny. Získali tiež dary, ktoré som daroval ja sám, alebo ktoré som za týmto účelom od zberateľov obdržal. Výnimkou boli viaceré "Karlove ceny za numizmatiku", udelené v rokoch 2019 a 2020, kedy držitelia ceny získali moju mosadznú gravírovanú medailu sv. Václava, alebo Františka Jozefa I. Najväčšou výnimkou bol jubilejný záverečný piaty ročník v roku 2021 (viz foto dole).

Moja osobná poznámka, ktorú som riešil v priebehu udeľovania cien

Od spustenia tohto projektu som dostal už viac ako desať oprávnených návrhov na udelenie "Karlovej ceny za numizmatiku", ktoré nemôžem realizovať. Jedná sa o známe nicky. Pretože ten počet je relatívne vysoký, dovoľujem si podať vám vysvetlenie touto jedinou vetou ... Rešpektujte prosím, rovnako tak ako rešpektujem ja, právo na súkromie a žiadosť o nemedializovanie niektorých mien a nickov na internete a teda i na Burze mincí, či už z dôvodov rodinných, pracovných, zdravotných, osobných, alebo akýchkoľvek iných ... je mi to ľúto, ak to niekto nepochopí, ale viac k tomu písať nebudem. Ďakujem za pochopenie.

Ako to celé prebehlo v rokoch 2017 až 2021

Rok 2017
Keďže tento blog som zverejnil až koncom roka (20.12.2017) a žiadne návrhy som predtým od nikoho nežiadal, tak cenu som udelil jednému z mojich nominantov, podľa vlastného rozhodnutia v spolupráci s Radimom, administrátorom Burzy mincí. Držiteľa ceny za rok 2017 som vyhlásil 31.12.2017. Cenu a dary som jej držiteľovi - 118apo118 - odovzdal osobne v Mlynoch v Nitre 25.3.2018.

Rok 2018 - Mimoriadna cena
Dňa 2.1.2018 som v komentári uverejnil, že vzhľadom k tomu, že dňa 25.3.2018 oslávi Burza mincí okrúhle a významné 10. výročie svojho vzniku, rozhodol som sa udeliť - Mimoradnu Karlovu cenu za numizmatiku. Nominácie som vyhlásil 1.3.2018. Držiteľa ceny som vyhlásil 1.3.2018. Cenu a časť darov som jej držiteľovi - Radimovi - odovzdal osobne 13.4.2018 v Poluse v Bratislave. Jeden z darov odovzdal Radimovi osobne Numik dňa 8.3.2018 v Prahe, v pobočke Aukčného domu Macho & Chlapovič.

Rok 2018
Úvodný komentár som zverejnil dňa 24.11.2018. Nominácie som zverejnil dňa 11.12.2018. Držiteľa ceny za rok 2018 som vyhlásil 24.12.2018. Cenu a dary som jej držiteľovi - minca1 - odovzdal osobne v Eurovei v Bratislave dňa 12.1.2019. "Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 bola udelená zberateľovi registrovanému na Burze mincí za vydávanie, spoluprácu, alebo akúkoľvek inú činnosť spojenú s vydávaním papierových, alebo elektronických katalógov mincí, medailí, bankoviek, alebo inej numizmatickej literatúry v roku 2018, alebo v predchádzajúcom období.
V roku 2018 bola plánovaná ešte jedna cena, ktorá napokon nebola udelená. Jej udelenie som zrušil z osobných dôvodov, meno neoceneného nebude nikdy zverejnené.

Rok 2019 - Ceny bez letopočtu
Dňa 5.1.2019 som v Brne U Špalíčka udelil dve "Karlove ceny za numizmatiku" bez letopočtu. Držiteľmi cien sa stali moji dlhoroční numizmatickí priatelia a sponzori - Hromo (p. Hromada) a Maxo (p. Martin) - ktorí nie sú registrovaní na Burze mincí. Poznáme sa ešte z čias pred rokom 1989. Obaja držitelia mojej ceny dostali moju jednostrannú medailu sv. Václava, gravírovanú na reverze, v bubline, vloženú v etue. Gravírovaný text - Karlova cena za numizmatiku. Obaja držitelia mojej ceny obdržali tiež originálny, atramentom ručne krasopisom písaný certifikát na pergamene vložený do pergamenovej obálky. Text certifikátu bol osobný a bol šitý na mieru držiteľa ceny. Ako dôvod udelenia ceny majú obaja v certifikáte napísané - ... za dlhoročnú pomoc a všestrannú činnosť v zberateľstve - v oblasti numizmatiky, filatelie, telefónnych kariet, auto a moto veteránov. Hromo prevzal dary v Brne. Maxovi boli dary zaslané dodatočne poštou.

Rok 2019
Nominácie som vyhlásil dňa 23.1.2019. Držiteľa "Karlovej ceny za numizmatiku" za rok 2019 som vyhlásil dňa 8.2.2019. Cenu a dary som jej držiteľovi - tomi - odovzdal osobne v Košiciach v REPUBLIKE VÝCHODU dňa 2.3.2019. "Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 bola udelená najobľúbenejšiemu nicku na Burze mincí.

Rok 2020
Úvodný komentár a všeobecné nominácie som zverejnil dňa 26.2.2020. Držiteľov ceny za rok 2020 som vyhlásil 1.3.2020.
Ceny a dary som držiteľovi - trobo - odovzdal osobne v Košiciach dňa 2.3.2019. v REPUBLIKE VÝCHODU
Ceny a dary som držiteľovi - Elemér - odovzdal osobne v Budapešti dňa 28.10.2019. v pracovni v jeho byte
Ceny a dary som držiteľovi - didi83 - odovzdal osobne v Nitre dňa 5.2.2020. v Mlynoch
Ceny a dary som držiteľovi - Jardo - odovzdal osobne v Brne vo februári 2020 U Špalíčka a vo Voroněži
Ceny a dary som držiteľovi - Vlado - odovzdal osobne v Mistelbachu vo februári 2020 v letnom sídle rekonštruovanom na zákazku

Na Burze mincí a mimo nej som chcel oceniť ešte spolu 19 zberateľov, ktorí pre numizmatiku robia i niečo navyše a ktorých si okrem iného aj preto veľmi vážim. To je vysoký počet cien, keďže na oceňovanie mi zostávali už iba ročníky 2020 a 2021. A keď som vzal do úvahy, že cena v roku 2021 bude jubilejný 5. ročník so špeciálnou cenou len pre jedného zberateľa, tak na ocenenie všetkých 19 zberateľov som mal iba ročník 2020. Rozhodol som sa nasledovne ... Chcel by som oceniť všetkých, ale je to skutočne veľký počet. Z tých 19 zberateľov som napokon po dlhej úvahe vybral 5 zberateľov, ktorých som v roku 2020 ocenil. Dvaja z nich sú z Burzy mincí a traja mimo Burzu mincí. Žiaľ, na všetkých sa neušlo.

Jedného držiteľa ceny za rok 2020 (trobo) som z dôvodu návštevy pomerne vzdialeného miesta jeho bydliska (Košice), pri príležitosti osobného odovzdávania ceny za rok 2019 (tomi), osobne ocenil v predtermíne už v roku 2019.

V Budapešti som dňa 28.10.2019 v predtermíne osobne odovzdal cenu a dary jednému z držiteľov "Karlovej ceny za numizmatiku" za rok 2020, zberateľovi menom - Elemér. Urobil som tak pri príležitosti stretnutia sa s týmto výnimočným zberateľom mincí a medailí Františka Jozefa I. Pozval ma do Budapešti na svoju prezentáciu ďalších fálz 10k FJI 1914 KB. Tomuto držiteľovi "Karlovej ceny za numizmatiku" za rok 2020 som cenu v predtermíne odovzdal aj z dôvodu jeho zhoršujúceho sa zdravotnému stavu.

Rok 2021
Cenu som držiteľovi jubilejného piateho ročníka "Karlovej ceny za numizmatiku" za rok 2021 odovzdal v Mělníku Na hradbách. Držiteľ ceny - Numik. Žiaľ k tejto cene som v komentároch nič nenapísal. Dôvodom bol môj zhoršený zdravotný stav. Ale myslím si, že to čo má Numik napísané na certifikáte je dostatočne výstižné. Cenu som mu odovzdal osobne v Mělníku, teda v mieste jeho bydliska.

Z úcty k ľuďom, ktorých som ocenil, som ceny od roku 2017 až do roku 2020 (resp. 2021) odovzdal každému z nich osobne.

Predčasné ukončenie projektu

Odovzdanie jubilejnej ceny v predtermíne a tiež predčasné ukončenie celého projektu som realizoval z dôvodu náhleho zhoršenia svojho zdravotného stavu. I keď som sa dal teraz ako-tak dohromady, neviem či tu ešte v roku 2021 budem i keď dnes to s určitosťou nevie nikto z nás. No niektorí sme k tomu bližšie, sme na zozname a už sa nám varí aj voda v kotli. Tých lepších privíta pri bráne sv.Peter a tí budú môcť Pink Floyd počúvať aj naďalej.

Kto za tým všetkým stál ?

S myšlienkou udeľovať raz ročne cenu za numizmatiku som sa pohrával už dlhšiu dobu, asi od roku 2015. Niekoľko dní pred uverejnením prvej verzie tohto blogu, začiatkom decembra 2017, som túto svoju myšlienku rozpracoval a dal jej názov "Karlova cena za numizmatiku". Oslovil som Radima, administrátora Burzy mincí. Doladili sme niektoré detaily a výsledkom bol tento úvodný blog, ktor som priebežne aktualizoval až do dnešnej finálnej podoby. Na tomto projekte sa 50 %-ami za celú Burzu mincí sponzorsky podieľal Radim a 50 %-ami som sa podieľal ja. Nebolo treba za tým hľadať žiadne konšpirácie, ako sa to občas stáva. Ubezpečujem vás, že to bol stratový projekt. Ale ja si veľmi vážim ľudí, ktorí dokážu vytvoriť nejakú nadhodnotu. A práve to bol základ mojej prvotnej myšlienky. Dnes môžem spokojne konštatovať, že to bol úspešný projekt. Poďakovanie z mojej strany patrí i Radimovi a Numikovi.

>>>Tento blog som ukončil dňa 17.4.2020<<<

Tento blog odporúčam administrátorovi Burzy mincí umiestniť niekam hore na lištu podľa jeho uváženia.
Nech ďalšie generácie numizmatikov nezabudnú na mená a nicky priekopníkov Burzy mincí.
Nech vidia ako sme si tu žili ...

Tento projekt som od decembra 2018 do januára 2020 realizoval v mierne upravenej podobe i u filatelistov. Bol veľmi úspešný.
Tento projekt v roku 2020 realizujem (som realizoval) ako jednorazový v upravenej podobe i u priateľov veteránov. Vzhľadom na krízu s koronavírusom som ho dočasne prerušil. Včera v noci 16.4.2020 som rozoslal desiatky mailov o jeho úplnom zrušení. Realizácia sa uskutoční v lepších časoch. Ak ešte prídu.

Ďakujem

Karel

Smile

----------

Držitelia "Karlovej ceny za numizmatiku":

 • rok 2017 - Martin Richter, nick 118apo118
 • rok 2018 - Mimoriadna cena k 10. výročiu vzniku Burzy mincí - JUDr. Radim Václavík, nick Radim
 • rok 2018 - JUDr. Stanislav Valovič, nick minca1
 • rok 2019 - Ceny bez letopočtu mimo Burzu mincí - Hromo (p. Hromada) a Maxo (p. Martin)
 • rok 2019 - nick tomi
 • rok 2020 - z Burzy mincí - nick trobo, Tomáš Dioši nick didi83, mimo Burzu mincí - páni Jardo, Vlado, Elemér
 • rok 2021 - Jubilejná cena k 5. výročiu udeľovania "Karlovej ceny za numizmatiku" - Martin Kasáček, nick Numik

----------

Nominácie (v abecednom poradí):

 • rok 2017 - 118apo118 / da / didi83 / minca1 / Radim / SNS TN / Taťka / trobo / Zizi74 + 1numizmatik
 • rok 2018 - Mimoriadna cena k 10. výročiu vzniku Burzy mincí - Caesar / da / MilanBA / minca1 / Radim / tomi / trobo
 • rok 2018 - aivil47 / didi83 / minca1 / Zizi74 + 1numizmatik
 • rok 2019 - Ceny bez letopočtu mimo Burzu mincí - bez nominácií
 • rok 2019 - všetky aktívne nicky na Burze mincí
 • rok 2020 - všetky aktívne nicky na Burze mincí, zberatelia mimo Burzu mincí, neinternetoví zberatelia
 • rok 2021 - všetky aktívne nicky na Burze mincí, zberatelia mimo Burzu mincí, neinternetoví zberatelia

----------

Poďakovania:

 • Touto cestou ďakujem p. Emilovi Č. z Nitry za priestory, stroje, náradie, prípravky a materiál, teda komplet výbavu na razbu medailí.
 • Touto cestou ďakujem nicku pinocchio za vytvorenie grafických návrhov certifikátov (č.1,2,3).
 • Touto cestou ďakujem adminovi Burzy mincí Radimovi, za možnosť realizácie tohto projektu na tejto stránke a za sponzorovanie 50% nákladov.
 • Touto cestou ďakujem tomimu, Maxovi, Numikovi, Filatelistom z NR a BA, Zberateľovi z ČR za dary, ktoré venovali tomuto projektu.
 • Touto cestou ďakujem zberateľom Garymu, Super Etke, Michalovi Kiššovi, Hromovi a všetkým anonymom za podporu tohto projektu.
 • Touto cestou ďakujem japonským zberateľkám/študentkám/turistkám Hiromi a Hideharu za podporu tohto projektu.
 • Děkuji Bratrům Kapucínům za pomoc při realizaci tohto projektu. Věčná čest památce Bratra Josefa Alojze Gabaríka († 2017).
 • Děkuji českým duchovním za opakovanou podporu tohoto projektu v numismatice, filatelii a také u přátel veteránů.
 • Děkuji českým duchovním za možnost uchování svého numizmatického i osobního poselství v jejich svatém chrámu, jenž bude staletí nedotčeno.

----------

Info:

Dňa 13.4.2020 ráno o 03,16 hod zomrel v Budapešti v spánku vo veku 84 rokov na zlyhanie orgánov v dôsledku ťažkých chorôb v prítomnosti svojich najbližších držiteľ "Karlovej ceny za numizmatiku" za rok 2020 - Elemér. Tento nenápadný pán bol majiteľom takmer kompletnej zbierky mincí, medailí, žetónov a bankoviek Františka Jozefa I. Vlastnil i niekoľko osobných vecí tohto panovníka. Bol to veľmi dobrý človek. Pozostalí sa rozhodli venovať jeho zbierku bližšie nešpecifikovanému múzeu. Súčasťou zbierky je i "Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020.
Česť jeho pamiatke.
----------

Info:

Kam šla a kde sa udeľovala "Karlova cena za numizmatiku" a dary k cene za roky 2017 až 2021:

 • 118apo118 - Weil Am Rhein (Nemecko) - cena a dary odovzdané v Nitre
 • Radim - Praha (ČR) - cena a dary odovzdané v Bratislave a jeden dar v Prahe (ČR, odovzdal Numik)
 • minca1 - Bratislava - cena a dary odovzdané v Bratislave
 • Hromo - Mníchov (Nemecko) - cena a dary odovzdané v Brne (ČR)
 • Maxo - Brno (ČR) - cena odovzdaná v Brne (ČR) a dary zaslané dodatočne poštou
 • tomi - Košice - cena a dary odovzdané v Košiciach
 • trobo - Košice - cena a dary odovzdané v Košiciach
 • didi83 - Nové Zámky - cena a dary odovzdané v Nitre
 • Elemér - Budapešť (Maďarsko) - cena a dary odovzdané v Budapešti (Maďarsko)
 • Jardo - Brno (ČR) - cena a dary odovzdané v Brne (ČR)
 • Vlado - Nitra t.č. dlhodobo Brno (ČR) - cena a dary odovzdané v Mistelbachu (Rakúsko)
 • Numik - Mělník (ČR) - komplet cena odovzdaná v Mělníku (ČR)

Ako to vyzerá na mape - v krúžkoch sú miesta kam cena doteraz šla a kde sa udeľovala (google maps): viz foto dole ...
----------
Ospravedlňte, prosím, prípadné gramatické, alebo štylistické chyby v texte blogu, ďakujem. Nie som žiaľ dokonalý už to asi ani k dokonalosti nestihnem dotiahnuť.
----------

Foto:

 • Nadpis foto sa zobrazí, keď sa zastavíte myšou nad obrázkom.
Raznica averzu
Medaila Averz - "Karlova cena za numizmatiku"
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2017
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2008-2018
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2018
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2019
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2020
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2021
Bublina, etue (1)
Bublina, etue (2)
Certifikát č.1 bez držiteľa
Certifikát č.2 bez držiteľa
Certifikát č.3 bez držiteľa
Certifikát č.4 bez držiteľa
Karlova cena za numizmatiku" za rok 2017
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2017 - odovzdanie
Dar k cene za rok 2017
Dar k cene za rok 2017 (2)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - odovzdanie
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (2)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (3)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (4)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (5)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 - odovzdanie
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (1)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 - dar k cene (2)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 - dar k cene (3)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (4)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (5)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (6)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (7)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (8)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (9)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (10)
Dve "Karlove ceny za numizmatiku" bez letopočtu, averz, reverz gravírovaný - Karlova cena za numizmatiku
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 - dary k cene (1)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 - dary k cene (2)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 - dary k cene (3)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (1)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (2)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (3)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (4)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 a 2020 - odovzdanie
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 a 2020 - odovzdanie
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (1)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (2)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (3)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - dary k cene (4)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 - odovzdanie
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2021
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2021
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2021
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2021
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2021
Karel, Numik
"Karlova cena za numizmatiku" 2017-2021 - info mapka

Vzácne mince v našich zbierkach, alebo mince, ktoré prešli našimi rukami

Zakladám tento blog na základe reakcií užívateľov, ktorí by tiež radi prispeli svojimi fotografiami mincí do blogu Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM, ale ich mince nie sú v špičkovom stave.
Sem môžete kľudne pridávať fotky mincí, medailí, bankoviek, ale aj žetónov, ktoré vlastníte, alebo Vám prešli cez ruky, či dokonca obchodov, ktoré ste sprostredkovali.
Nezáleží na kvalite alebo vzácnosti, blog je zameraný na čokoľvek v oblasti numizmatiky.
Budem sa snažiť priebežne blog oživovať a dúfam, že sa zapoja aj ostatní užívatelia stránky BM.

Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM

Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM

Predajný blog iného zberateľského odvetvia - TK

Pokus o niečo iné ako numizmatika, veľmi príjemné, nerušivé a spestrujúce ... napríklad ponuka jednej TK s popisom raz za týždeň
V prípade proti demonštrácií a generálnych stávok numizmatikov voči tomuto votrelcovi, prosím kompetentných o delete

-----

Predám -

Change Card New York Telephone, NYMEX, 1992

Jedná sa o svojho času veľmi vyhľadávanú a nezohnateľnú americkú predplatenú telefónnu kartu
Jej cena stúpla i po páde WTC dňa 11.9.2001
Cena na burze v BA na Vajnorskej išla aj cez 1000 Sk, čo bola vtedy veľká suma
TK bola dvoma rohmi zasunutá do info letáku, ktorý je na foto
Niektoré zdroje udávajú nízke náklady, ale nie je to pravda, náklady boli v miliónoch
Veľa sa ich však nezachovalo, letákov tiež už nie je veľa
Dnes sa tieto TK občas predávajú za vysoké ceny, ale často sú nepredajné i za 5 USD

Upozornenie :
Upozorňujem ctených numizmatikov, že toto zberateľské odvetvie - telefónne karty - zaniká
Kupujte preto len v naliehavých prípadoch a nevytvárajte si návyk, je to nebezpečné

Predám za 10 €
V prípade záujmu mi napíšte správu

Osobne v NR
Pošta 3 €

Dík ... Smile

Foto :

Predajný blog iného zberateľského odvetvia - TK
Predajný blog iného zberateľského odvetvia - TK
Predajný blog iného zberateľského odvetvia - TK
Predajný blog iného zberateľského odvetvia - TK
Predajný blog iného zberateľského odvetvia - TK

Kvíz finančnej gramotnosti (od Národnej banky Slovenska)

V rámci zábavy si skúste vyplniť Kvíz finančnej gramotnosti, pozostávajúci z 10 otázok, ktorý nájdete na stránke Národnej banky Slovenska:
https://www.nbs.sk/sk/ofs/informacie-pre-spotrebitelov/vzdelavanie/kviz-...

Pochváľte sa v komentároch, koľko správnych odpovedí ste mali.

Nová pamätná 2€ 2022 "Erazmus"

V roku 2022 oslávi program Erasmus svoje 35. narodeniny.
Pri tejto príležitosti bude vo všetkých štátoch eurozóny vydaná spoločná pamätná dvojeurová minca s motívom Erazmus.

Pri výbere motívu sa do finále dostalo šesť najlepších, z ktorých môžu bežní ľudia hlasovaním zvoliť víťazný.
Hlasovať bude možné do 31. marca 2021.

Viac informácií tu:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Erasmus35YearsEuroCoin

Ak sa chcete zúčastniť lokálneho hlasovania tu na Burze mincí, môžete tak urobiť v tejto ankete:
https://www.burza-minci.com/node/207520

Motív č. 1 - prekrývajúce sa hlavy s číslicami a písmenami
Motív č. 2 - kniha s glóbusom
Motív č. 3 - mladí ľudia na ceste osobného rastu
Motív č. 4 - tri postavy pod zastrešujúcim nápisom
Motív č. 5 - prepájajúce krivky
Motív č. 6 - holandský filozof Erasmus