Dnes je   -   - 4 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Numismatika Turnov

Blogy

Štastné a Veselé Vianoce a PF 2019 pre všetkých užívateľov BM :-)

Štastné a Veselé Vianoce a PF 2019 pre všetkých užívateľov Burzy mincí. V mene BM všetkým prajeme aby ste sviatky prežili harmonicky v kruhu rodiny, bez stresu a v zdraví, láske a súdržnosti.

Štastné a Veselé Vianoce a PF 2019 pre všetkých užívateľov BM :-)

"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018


"Karlova cena za numizmatiku" za roky 2017 až 2021

Vážení zberatelia,

všetkých nás tu, na stránke Burza mincí, spája krásna zberateľská záľuba - numizmatika. Niekto sa ňou živí, niekto zbiera mince a medaily pre radosť a niekto kupuje, predáva, zbiera a baví sa. Numizmatike sa venujú ľudia i na iných internetových stránkach, v e-shopoch, aukčné domy, numizmatické spoločnosti, mincovne, kamenné obchody, ale i takzvaní neinternetoví zberatelia, numizmatici.

Numizmatike sa venujem takmer celý svoj život. Na všetko čo som napísal vyššie sa preto pozerám s určitým nadhľadom a zároveň s veľkým rešpektom. S kľudným svedomím môžem napísať, že Slovensko v súčasnosti prežíva numizmatickú renesanciu. Je to vďaka Aukčnému domu Macho & Chlapovič a vďaka stránke Burza mincí. Aukčný dom Macho & Chlapovič dal možnosť slovenským numizmatikom dotknúť sa špičkového numizmatického materiálu v špičkovom profesionálnom prostredí. Kvalitu tohto Aukčného domu potvrdzuje jeho úspešná expanzia na český, európsky a celosvetový numizmatický trh. V rokoch 2017 a 2108 sa aukčnou udalosťou roka stali dražby zbierky pána Kokolusa, kde sa dražil špičkový numizmatický materiál. Ku kvalite zberateľského prostredia výrazne prispieva stránka Burza mincí, na ktorej sa práve nachádzame, a ktorá dáva už vyše 10 rokov možnosť zdarma a nezištne obchodovať s numizmatickým materiálom slovenským, ale i zahraničným zberateľom. Desiate výročie založenia Burzy mincí bolo v marci roku 2018. Burzu mincí založil vlastnou registráciou administrátor s nickom "da" dňa 25.3.2008. V súčasnosti je majiteľom, administrátorom a súčasne moderátorom Burzy mincí JUDr. Radim Václavík s nickom "Radim". Moderátormi stránky sú tiež "MilanBA" a "118apo118".

Na stránke Burza mincí sa v Pravidlách stránky okrem iného píše:
Táto stránka je najväčšou domácou nekomerčnou burzou mincí, kde môžete bez akýchkoľvek poplatkov predávať, dopytovať, alebo nechať si oceniť mince, medaily, žetóny, bankovky a pomocný numizmatický materiál, ako sú albumy, lupy, bubliny, kazety, etue, váhy a iné. Iný zberateľský materiál na tejto stránke nie je možné predávať, oceňovať a dopytovať. Môžete sa tu tiež dozvedieť užitočné informácie a zabaviť sa s ľuďmi, ktorí sa venujú numizmatike. Mesačne nás navštívi niekoľko tisíc návštevníkov, s ktorými môžete zdieľať túto úžasnú záľubu.

Všetko čo sa na stránke Burza mincí v Pravidlách stránky píše je rokmi overená pravda. Preto je táto stránka taká úspešná a podľa mňa úspešná aj naďalej bude. Preto s Burzou mincí už roky spolupracujem. Burza mincí je silný hráč, s ktorým treba v numizmatike s určitosťou počítať.

A teraz ku "Karlovej cene za numizmatiku".

Rozhodol som sa pod záštitou Burzy mincí raz ročne, po dobu päť rokov, udeľovať cenu - "Karlova cena za numizmatiku". Cenu získa ten zberateľ, ktorý sa bude významnou mierou podieľať na rozvoji numizmatiky v danom roku, alebo v predchádzajúcom období. Predpokladá sa, že to bude internetový zberateľ z Burzy mincí, teda osoba vám známa. Môže to však byť i zberateľ mimo Burzu mincí, dokonca i neinternetový zberateľ. Cenu môže získať i skupina osôb, alebo i organizácia. Sám sebe cenu udeliť nemôžem. Cenu nemôžem udeliť tej istej osobe viackrát. Cenu budem udeľovať raz ročne, po dobu päť rokov, teda v rokoch 2017 až 2021. Samozrejme, iba ak sa nestane niečo výnimočné. Odovzdanie ceny bude osobné (ak tomu nebudú brániť výnimočné okolnosti) po dohovore s oceneným (ocenenými).

Pre každoročné udeľovanie ceny som sa rozhodol z dôvodu, že nič také tu zatiaľ nie je a ja viem, že oceňovať je koho. Nejedná sa samozrejme o prestížnu Nobelovu, či Pulitzerovu cenu. Ale myslím si, že i toto lokálne numizmatické ocenenie každého zberateľa poteší.

Ako to bude celé fungovať ?

Koncom kalendárneho roka budem od vás, ale i od iných zberateľov, očakávať verejné, či neverejné návrhy na ocenenie. Budem od vás potrebovať meno (nick) a dôvod prečo ho navrhujete. Na konci roka, alebo v januári nasledujúceho roku vyhlásim na základe návrhov nominácie (maximálne 10) a o niekoľko dní vyhlásim i to, kto cenu získal, teda držiteľa ceny. Ak nebudú žiadne návrhy, rozhodnem sa sám komu cenu udelím. Cenu udeľujem pod záštitou Burzy mincí a preto držiteľa ceny určím po dohode s administrátorom Burzy mincí - Radimom. Od mája 2018 je cena určovaná i po dohode so zástupcom z fóra Burzy mincí, ktorým je - Numik. Keďže Radin i Numik bývajú a pracujú v Českej republike a keďže na Burze mincí sú registrovaní i českí zberatelia, nadobúda moja cena československý punc, čo ma veľmi teší.

Burza mincí je jediná verejná stránka, kde je tento článok uverejnený a kde bude uverejnené, kto cenu získal. Všetky tieto informácie budú i na niektorej z mojich zamknutých stránok, alebo v zamknutých rubrikách, či zamknutých blogoch.

Čo získavajú držitelia cien ?

Držitelia cien "Karlova cena za numizmatiku" získavajú Karlovu mosadznú gravírovanú medailu v etue (alebo v inom uložení) a certifikát o udelení ceny. Môžu tiež získať dary, ktoré darujem ja sám, alebo ktoré za týmto účelom od zberateľov obdržím. Výnimkou boli dve "Karlove ceny za numizmatiku" bez letopočtu, udelené v roku 2019, kedy držitelia ceny získali moju mosadznú gravírovanú medailu sv. Václava v etue a certifikát o udelení ceny. Výnimkou bude i jubilejný záverečný piaty ročník v roku 2021.

Moja osobná poznámka

Od spustenia tohto projektu som dostal už takmer desať oprávnených návrhov na udelenie "Karlovej ceny za numizmatiku", ktoré nemôžem realizovať. Jedná sa o známe nicky. Pretože ten počet je relatívne vysoký, dovoľujem si podať vám vysvetlenie touto jedinou vetou ... Rešpektujte prosím, rovnako tak ako rešpektujem ja, právo na súkromie a žiadosť o nemedializovanie niektorých mien a nickov na internete a teda i na Burze mincí, či už z dôvodov rodinných, pracovných, zdravotných, osobných, alebo akýchkoľvek iných ... je mi to ľúto, ak to niekto nepochopí, ale viac k tomu písať nebudem. Ďakujem za pochopenie.

Ako to celé prebehlo v roku 2017 až 2019

Rok 2017
Keďže tento blog som zverejnil až koncom roka (20.12.2017) a žiadne návrhy som predtým od nikoho nežiadal, tak cenu som udelil jednému z mojich nominantov, podľa vlastného rozhodnutia v spolupráci s Radimom, administrátorom Burzy mincí. Držiteľa ceny za rok 2017 som vyhlásil 31.12.2017. Cenu a dary som jej držiteľovi - 118apo118 - odovzdal osobne v Nitre 25.3.2018.

Rok 2018 - Mimoriadna cena
Dňa 2.1.2018 som v komentári uverejnil, že vzhľadom k tomu, že dňa 25.3.2018 oslávi Burza mincí okrúhle a významné 10. výročie svojho vzniku, rozhodol som sa udeliť - Mimoradnu Karlovu cenu za numizmatiku. Nominácie som vyhlásil 1.3.2018. Držiteľa ceny som vyhlásil 1.3.2018. Cenu a časť darov som jej držiteľovi - Radimovi - odovzdal osobne 13.4.2018 v Poluse v Bratislave. Jeden z darov odovzdal Radimovi osobne Numik dňa 8.3.2018 v Prahe, v pobočke Aukčného domu Macho & Chlapovič.

Rok 2018
Úvodný komentár som zverejnil dňa 24.11.2018. Nominácie som zverejnil dňa 11.12.2018. Držiteľa ceny za rok 2018 som vyhlásil 24.12.2018. Cenu a dary som jej držiteľovi - minca1 - odovzdal osobne v Bratislave dňa 12.1.2019. "Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 bola udelená zberateľovi registrovanému na Burze mincí za vydávanie, spoluprácu, alebo akúkoľvek inú činnosť spojenú s vydávaním papierových, alebo elektronických katalógov mincí, medailí, bankoviek, alebo inej numizmatickej literatúry v roku 2018, alebo v predchádzajúcom období.
V roku 2018 bola plánovaná ešte jedna cena, ktorá napokon nebola udelená.

Rok 2019 - Ceny bez letopočtu
Dňa 5.1.2019 som v Brne udelil dve "Karlove ceny za numizmatiku" bez letopočtu. Držiteľmi cien sa stali moji dlhoroční numizmatickí priatelia a sponzori - Hromo (p. Hromada) a Maxo (p. Martin) - ktorí nie sú registrovaní na Burze mincí. Poznáme sa ešte z čias pred rokom 1989. Obaja držitelia mojej ceny dostali moju jednostrannú medailu sv. Václava, gravírovanú na reverze, v bubline, vloženú v etue. Gravírovaný text - Karlova cena za numizmatiku. Obaja držitelia mojej ceny obdržali tiež originálny, atramentom ručne krasopisom písaný certifikát na pergamene vložený do pergamenovej obálky. Text certifikátu bol osobný a bol šitý na mieru držiteľa ceny. Ako dôvod udelenia ceny majú obaja v certifikáte napísané - ... za dlhoročnú pomoc a všestrannú činnosť v zberateľstve - v oblasti numizmatiky, filatelie, telefónnych kariet, auto a moto veteránov.

Ako to celé prebehne v rokoch 2019 až 2021 ?

Rok 2019
Úvodný komentár zverejním dňa 1.12.2019. Držiteľ ceny bude pravdepodobne určený hlasovaním v ankete. "Karlova cena za numizmatiku" za rok 2019 bude pravdepodobne udelená zberateľovi registrovanému na Burze mincí, ktorý bude najobľúbenejší v roku 2019, alebo v predchádzajúcom období. Samozrejme iba ak sa nič mimoriadne nestane.

Rok 2020
Úvodný komentár zverejním dňa 1.12.2020. Držiteľ ceny bude pravdepodobne určený hlasovaním v ankete. "Karlova cena za numizmatiku" za rok 2020 bude pravdepodobne udelená zberateľovi registrovanému na Burze mincí, ktorý bude aktívny v roku 2020, alebo bol aktívny v predchádzajúcom období. Samozrejme iba ak sa nič mimoriadne nestane.

Rok 2021
Žiadne úvodné komentáre a nominácie nezverejním. V priebehu roka 2021 zverejním priamo držiteľa jubilejného piateho ročníka mojej ceny, ktorý bude z Burzy mincí. O držiteľovi ceny v tomto ročníku rozhodnem sám. Držiteľa ceny a samotnú cenu spolu s obrázkami z odovzdania, zverejním až po odovzdaní ceny jej držiteľovi. Samozrejme iba ak sa nič mimoriadne nestane.

Kto za tým všetkým stojí ?

S myšlienkou udeľovať raz ročne cenu za numizmatiku som sa pohrával už dlhšiu dobu. Niekoľko dní pred uverejnením tohto blogu som túto svoju myšlienku rozpracoval a dal jej názov "Karlova cena za numizmatiku". Oslovil som Radima, administrátora Burzy mincí. Doladili sme niektoré detaily a výsledkom je tento blog. Na tomto projekte sa 50 %-ami za celú Burzu mincí sponzorsky podieľa Radim a 50 %-ami sa podieľam ja. Netreba za tým hľadať žiadne konšpirácie, ako sa to občas stáva. Ubezpečujem vás, že je to stratový projekt. Ale ja si veľmi vážim ľudí, ktorí dokážu vytvoriť nejakú nadhodnotu. A práve to bol základ mojej prvotnej myšlienky.

>>> Tento blog je priebežne aktualizovaný <<<

Tento projekt od decembra 2018 realizujem v mierne upravenej podobe i u filatelistov.

Prosím užívateľov, aby pod blog písali len vecné komentáre. V komentároch pod blogom budú totiž okrem iného i návrhy na udelenie ceny a tu bude uverejnené i to, kto cenu získal.

Nick sparky prosím, aby do blogu nepísal žiadne komentáre.

Ďakujem

Karel

Smile

----------

Držitelia "Karlovej ceny za numizmatiku":

 • rok 2017 - Martin Richter, nick 118apo118
 • rok 2018 - Mimoriadna cena k 10. výročiu vzniku Burzy mincí - JUDr. Radim Václavík, nick Radim
 • rok 2018 - JUDr. Stanislav Valovič, nick minca1
 • rok 2019 - Ceny bez letopočtu mimo Burzu mincí - Hromo (p. Hromada) a Maxo (p. Martin)
 • rok 2019 -
 • rok 2020 -
 • rok 2021 -

----------

Nominácie (v abecednom poradí):

 • rok 2017 - 118apo118 / da / didi83 / minca1 / Radim / SNS TN / Taťka / trobo / Zizi74 + 1numizmatik
 • rok 2018 - Mimoriadna cena k 10. výročiu vzniku Burzy mincí - Caesar / da / MilanBA / minca1 / Radim / tomi / trobo
 • rok 2018 - aivil47 / didi83 / minca1 / Zizi74 + 1numizmatik
 • rok 2019 - Ceny bez letopočtu mimo Burzu mincí - bez nominácií
 • rok 2019 -
 • rok 2020 -
 • rok 2021 -

----------

Poďakovania:

 • Touto cestou ďakujem p. Emilovi Č. z Nitry za priestory, stroje, náradie, prípravky a materiál, teda komplet výbavu na razbu medailí.
 • Touto cestou ďakujem nicku pinocchio za vytvorenie grafických návrhov certifikátov (č.1,2,3).
 • Touto cestou ďakujem adminovi Burzy mincí Radimovi, za možnosť realizácie tohto projektu na tejto stránke a za sponzorovanie 50% nákladov.
 • Touto cestou ďakujem tomimu, Maxovi, Numikovi, Filatelistom z NR a BA, Zberateľovi z ČR za dary, ktoré venovali tomuto projektu.
 • Touto cestou ďakujem zberateľom Garymu, Super Etke, Michalovi Kiššovi, Hromovi a všetkým anonymom za podporu tohto projektu.
 • Touto cestou ďakujem japonským zberateľkám/študentkám/turistkám Hiromi a Hideharu za podporu tohto projektu.

----------

Foto:

 • Nadpis foto sa zobrazí, keď sa zastavíte myšou nad obrázkom.
Raznica averzu
Medaila Averz - "Karlova cena za numizmatiku"
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2017
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2008-2018
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2018
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2019
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2020
Medaila Reverz - gravírovaný - Burza mincí 2021
Bublina, etue (1)
Bublina, etue (2)
Certifikát č.1 bez držiteľa
Certifikát č.2 bez držiteľa
Certifikát č.3 bez držiteľa
Certifikát č.4 bez držiteľa
Karlova cena za numizmatiku" za rok 2017
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2017 - odovzdanie
Dar k cene za rok 2017
Dar k cene za rok 2017 (2)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - odovzdanie
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (2)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (3)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (4)
Mimoriadna Karlova cena za numizmatiku - dar k cene (5)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 - odovzdanie
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (1)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 - dar k cene (2)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018 - dar k cene (3)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (4)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (5)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (6)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (7)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (8)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (9)
"Karlova cena za numizmatiku" za rok 2018" - dar k cene (10)
Dve "Karlove ceny za numizmatiku" bez letopočtu, averz, reverz gravírovaný - Karlova cena za numizmatiku

Vzácne mince v našich zbierkach, alebo mince, ktoré prešli našimi rukami

Zakladám tento blog na základe reakcií užívateľov, ktorí by tiež radi prispeli svojimi fotografiami mincí do blogu Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM, ale ich mince nie sú v špičkovom stave.
Sem môžete kľudne pridávať fotky mincí, medailí, bankoviek, ale aj žetónov, ktoré vlastníte, alebo Vám prešli cez ruky, či dokonca obchodov, ktoré ste sprostredkovali.
Nezáleží na kvalite alebo vzácnosti, blog je zameraný na čokoľvek v oblasti numizmatiky.
Budem sa snažiť priebežne blog oživovať a dúfam, že sa zapoja aj ostatní užívatelia stránky BM.

Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM

Špičkové stavy mincí v zbierkach užívateľov BM

18. a 19. aukcia Macho & Chlapovič - 3.-5. mája 2019 - Praha

Som rád, že vám môžem predstaviť nadchádzajúcu, už v poradí 17. aukciu aukčného domu Macho Chlapovič, kde si budete môcť ako vždy vydražiť špičkové mince, medaile, vyznamenania ale aj bankovky.

Informácie o konaní aukcie

Aukcia # 18 a 19

Termín: 03. 05. 2019

Elive aukcia:

Termín: 05. 05. 2019

Miesto konania: Hotel Mandarin Oriental, Malá strana, Praha

Aukčný materiál sa prijíma do 15. 2. 2019! U MCH predávajúci neplatí žiadne poplatky a v prípade špičkového materiálu vedia poskytnúť zálohu.

18. a 19. aukcia Macho & Chlapovič - 3.-5. mája 2019 - Praha

Máme znalosť pri kúpe alebo strieľame od pása?

Dnes som sa po dlhšej dobe trošku zaoberal inzerátmi, aj tými, ktoré sa napriek sviatku množia.
Človek by skôr očakával stagnáciu v tomto smere aspoň zopár dni - predsa len deti majú prázdniny, ešte úplne nevybledli sviatočné dozvuky, poniektorí máme dovolenky - na chalupe, lyžovačka...

Popri tom prezeraní som sa pristavil pri jednom inzeráte - ponúkaná je tam Au minca 20 Lirot 1960 Izrael
Ale za 5 dní ponúk - čuduj sa svete, napriek jej takmer nulovému výskytu (najmä na našom trhu) ponúkaná protihodnota dosahuje cca 76 % iba ceny kovu v nej obsiahnutom.
Je to drzosť kupujúcich? ich snaha vyprovokovať predajcu? či nebodaj výsmech zaužívaným štandardom?

Stále si hovorím, skús to na predajcovi v Mníchove, alebo toť neďaleko - vo Viedni.
Ukáže ti prstom smerom od stola. Proste ťa vykáže.
Samozrejme iné je, ak je daná predajná cena. Tam sa môžeme trošku "handrkovať" o zľave (+ / -) s predajcovou predstavou.
Ale tu tiež platia určité pravidlá - mantinely treba dodržať.

Tak som sa zamyslel - máme my (kupujúci) pri snahe kúpiť (samozrejme čo najvýhodnejšie) ake-také znalosti o predmete nášho záujmu?

A tak som sa pohral s parametrami mince, kurzovým lístkom a aktuálnou cenou zlata.
A toto mi vyšlo.
.
Z potrebných parametrov mince:
Value 20 Lirot (20 ILP)
Metal Gold (.9166)
Weight 7.988 g
.
Parameter Spot Gold Price (Mid) EUR/gram - 1 Jan SG = 35.92
.
Vzal som si na pomoc klasický vzorec:
The fineness of the metal x Weight x 1 Jan Spot Gold = 262.999084736 €
.
Pre istotu som sa pozrel na numista.com na hodnotenie tejto mince:
.
Numista Rarity index: 97
Bullion value: 301.65 USD

S pomocou kalkulačky NBS: Kurz zo dňa: 31.12.2018, EUR 1 = 1,1450 USD
výjde mi výsledok, ktorý sa od môjho prepočtu takmer nelíši (a to beriem do úvahy doporučenú cenu)

hodnota kovu v minci je 301,65 USD = 263,45 EUR

A na akej úrovni je ponúkaná protihodnota pomerne vzácnej mince?
Vyššie spomenutých 76 % ceny kovu.

Numizmatický klub Hostinec Prešporák

V Bratislave organizujeme stretnutie zberateľov mincí, bankoviek a nadšencov na pravidelnej báze. Príďte si pokecať, vymeniť, kúpiť alebo predať, poprípade len tak posedieť a oddýchnuť pri káve či pivku v krásnych priestoroch Rómerovho domu v samom srdci starej Bratislavy v hostinci Prešporák.

Kedy: Každý štvrtok medzi 16:00 - 18:00 ++
Kde: hostinec Prešporák - Rómerov dom, Zámočnícka 10 v blízkosti Michalskej veže.
Vstup voľný, ani za stoly sa neplatí, no patrí sa dať si nejaký nápoj. Platí to pre všetkých - predávajúcich, kupujúcich ale aj pre večných obzeračov a hodnotiteľov.
Ako sa tam dostať: Pešo, na bicykli, MHD Kapucínska, obchodná, autom môžete zaparkovať na námestí SNP alebo za poštou.
https://facebook.com/Presporak/

Hostinec Prešporák

"Karlov NEnumizmatický blog" + "Klub 10 tisíc"

dsc00392_-_kopia_2.jpg
img_6267_-_kopia.jpg
vcv.png
raad.png
tttom.png
laci_-_kopia.png
118apo.png
stano_-_kopia.jpg

.
............................................................................................................

"Karlov NEnumizmatický blog" + "Klub 10 tisíc"

............................................................................................................

Foto hore: Karel, Numik, kníže Jiří Lobkowicz, Karel, efsoboy, Karel, Karel, Radim, tomi, belo, 118apo118, minca1
---
Vážení zberatelia,

po dohovore s majiteľom a administrátorom Burzy mincí Radimom je tu "Karlov NEnumizmatický blog". V tomto blogu nájdete články, ktoré nesúvisia s numizmatikou. Je to blog, kde možno nájdete relax, zábavu, alebo informácie, ktoré Vás zaujmú. Sú tu články o histórii, o stavbách, o osobnostiach, alebo o zaujímavostiach z bežného života. Budem rád, ak článkami prispejú i užívatelia Burzy mincí.
V komentároch k tomuto blogu Vás prosím len o vecné pripomienky, podnety, informácie, obrázky, linky, či príbehy. Ak Vás tento blog nezaujíma, tak ho nečítajte, a nepíšte sem blbosti. Blbosti prosím píšte do Blbostí. Ďakujem.
Nick sparky prosím, aby do blogu nepísal žiadne komentáre.
Želám Vám príjemné chvíle a pohodu pri čítaní tohto blogu.

Karel Smile

klik ... klik ... klik ...

----------------------------------
Vážení zberatelia,

po dohovore s majiteľom a administrátorom Burzy mincí Radimom je tu "Klub 10 tisíc". Tesne pred dosiahnutím počtu 10 tisíc príspevkov, som sa inšpirovaný mojimi aktivitami na iných stránkach rozhodol, že tu založím presne na mieru Burzy mincí šitý ... "Klub 10 tisíc". Pôjde o čisto prestížny klub najaktívnejších a najdlhšie registrovaných aktívnych užívateľov Burzy mincí. Členovia "Klubu 10 tisíc" nebudú mať žiadne výhody oproti ostatným užívateľom Burzy mincí. Dátum vzniku klubu - 27.11.2018 - deň kedy som dosiahol počet 10 tisíc príspevkov
Členovia "Klubu 10 tisíc" budú:

 • traja užívatelia s najvyšším počtom príspevkov
 • traja užívatelia s najvyšším počtom pozitívnych hodnotení
 • traja najdlhšie registrovaní aktívni užívatelia (okrem zakladajúceho nicku - admin)
 • čestní členovia

Čestnými členmi "Klubu 10 tisíc" budú automaticky administrátor a moderátori, ak nebudú umiestnení v niektorej top trojke. Členovia "Klubu 10 tisíc" z klubu nevypadávajú. Ak už o rok opäť nebudú v top trojke, stanú sa automaticky čestnými členmi. Počet členov "Klubu 10 tisíc" sa teda môže zvyšovať. Členovia "Klubu 10 tisíc" budú upresňovaní raz ročne, koncom kalendárneho roka. Členovia "Klubu 10 tisíc" budú zverejnení tu, v tomto blogu.

Členovia "Klubu 10 tisíc" v roku 2018:
- počet príspevkov: Karel - 9.965 / tomi - 7.380 / trobo - 4.981
- počet pozitívnych hodnnotení: R o m a n - 1.641 / KaMo - 963 / MilanBA (moderátor) - 864
- najdlhšie registrovaní aktívni užívatelia: withpz - 31.3.2008 por.č.7 / pospo - 17.4.2008 por.č.20 / daniel 26.5.2008 por.č.39
- čestní členovia: Radim - administrátor / 118apo118 - moderátor

klik ... klik ... klik ...

----------------------------------
Niečo na počúvanie ... Smile