Dnes je   -   - 146 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Macho a Chlapovič - Aukcie, Eshop, Investičné zlato

Zásady ochrany osobných údajov

Fyzická osoba JUDr. Radim Václavík, Nám. M. R. Štefánika 765/13, 945 01 Komárno, (ďalej ako „Burza mincí“), prevádzkovateľ internetového obchodu www.burza-minci.com, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

1. Osobné údaje a ich spracovanie
1.1. Kategórie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracované na základe čl. 6 Nariadenie, a to na základe Vami udeleného súhlasu, a to:

V prípade elektronickej registrácie na našich webových stránkach www.burza-minci.com, aby Vám vznikol Váš užívateľský účet a mohli ste naplno využívať služby nášho webu - diskusného fóra a / alebo pre využitie inzercie v uvedených sekciách nášho webu(Predaj, Rezervované, Predané, Predaj - Neaktuálne, Výmena, Výmena - Neaktuálne, Dopyt, Dopyt – Neaktuálne, Ocenenie, Ocenenie – Neaktuálne).

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:
Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a meno.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:
Údaje z komunikácie medzi Burza mincí a používateľ
Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných Burza mincí

1.2. Účely spracovania osobných údajov:

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
Váš záujem o poskytovaní služieb na našich webových stránkach a tiež za účelom inzercie či prezentácie v uvedených sekciách nášho webu(Predaj, Rezervované, Predané, Predaj - Neaktuálne, Výmena, Výmena - Neaktuálne, Dopyt, Dopyt – Neaktuálne, Ocenenie, Ocenenie – Neaktuálne).
Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov.
Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich používateľov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

Marketingové ponuky.
Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)
Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš servis alebo poverenca na ochranu osobných údajov.
V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
Pokiaľ nie ste naším používateľom, spracovávame na základe vášho súhlasu.
Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.
Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných Burzou mincí
V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných u Burzou mincí, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok Burza mincí a na účely internetovej reklamy portálu Burza mincí. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak ste s tým vopred vyslovili súhlas.
Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania
2.1. Zabezpečenie osobných údajov

a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
c) Prístup do vášho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Burza mincí nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu Burza mincí priamo spôsobil.

2.2. Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame
počas trvania registrácie v diskusnom fóre
Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania
Komunikácia 2 roky
V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3. Práva subjektov údajov

a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese radim.vaclavik@gmail.com. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované, to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Burza mincí potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

4. Webové stránky
4.1. Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Burza mincí využíva funkciu “cookies” aj od spoločnosti Facebook a Google Súbory cookies využívame napr. na:
zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

4.2. Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).
Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:
analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

4.3. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

4.4. Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Náš portál nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

5. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.
Zodpovedná osoba: radim.vaclavik@gmail.com
Kontakt: JUDr. Radim Václavík, Nám. M. R. Štefánika 765/13, 945 01 Komárno, Slovensko
Používateľský servis: radim.vaclavik@gmail.com

6. Účinnosť
Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25. 5. 2018