Dnes je   -   - 2 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Numismatika Turnov

Nasledujúci zoznam numizmatických termínov je triedený podľa dátumu poslednej zmeny tak, že najnovšie, naposledy zmenené alebo naposledy komentované termíny sú navrchu.

Košice - 75.Aukcia, Celoslovenské burzy zberateľov, Medzinárodná burza zberateľov

Termín: 
12. Február 2017 - 7:00
23. Apríl 2017 - 7:00
18. Jún 2017 - 7:00
20. August 2017 - 7:00
15. Oktober 2017 - 7:00
19. November 2017 - 7:00

CELOSLOVENSKÉ BURZY ZBERATEĽOV

*12.februára
*23.apríla
*18.júna
*15.októbra
*19.novembra

MEDZINÁRODNÁ BURZA ZBERATEĽOV – 20.augusta

74. NUMIZMATICKÁ AUKCIA – 23.apríla

Burzy a aukcie pobočky sa konajú v Košiciach v nedeľu od 7,00–12,00 hod. v Kultúrno-spoločenskom centre, Jedlíková 7, Luník VIII. Parkovanie zdarma.
Doprava od železničnej stanice autobusom č.10 alebo 17, vystúpiť na predposlednej zastávke s názvom “Stodolová”.
Rezervácie stolov na burzy zberateľov v čase 20,00–21,00 hod. na tel. č. 055/3078314. Objednané stoly rezervujeme do 08,00 hod. Ak nemôžete prísť, sluší sa rezerváciu telefonicky zrušiť.

Na burzách je ZAKÁZANÉ vystavovať a ponúkať kópie označení fašistických a extrémistických skupín (jedná sa o propagáciu zločineckých politických smerov), funkčné zbrane a ostrú muníciu.

Oficiálna stránka: http://www.numizmatikake.sk/

Košice - 75.Aukcia, Celoslovenské burzy zberateľov, Medzinárodná burza zberateľov

Výstava Kelti z Bratislavy

Termín: 
14. December 2016 (Celý deň)

Na Bratislavskom hrade vystavujú vzácne poklady keltských mincí

Pred viac ako 2000 rokmi sa na území Bratislavy rozkladalo keltské mesto - oppidum rozľahlejšie než neskoršie stredoveké mesto.

Bratislava 14. decembra (TASR) - Po fenomenálnom úspechu výstavy Etruskovia z Perugie, ktorú pred viac ako rokom navštívilo vyše 30.000 ľudí, na Bratislavskom hrade dnes slávnostne otvorili výstavu Kelti z Bratislavy. Predstavuje významné nálezy na Bratislavskom hrade - úžasné rímske stavby postavené pre Keltov.

"Divák po jej zhliadnutí dostane konečne dojem, že Bratislava bola aj v minulosti pred 2000 rokmi úžasným mestom, osídlením mestského charakteru, ktoré malo svoju akropolu, opevnenie, remeselné osady," povedala pre TASR Margaréta Musilová, komisárka archeologickej výstavy, ktorá už bola tento rok v talianskej Perugii, od roku 1962 partnerskom meste Bratislavy.

Expozícia v rozšírenej podobe prezentuje návštevníkom keltské hrnčiarstvo, kovolejárstvo a mincovníctvo, ale aj keltsko-rímsku dlažbu. "Kelti vynašli rýchlootáčajúci kruh, na ktorom vyrábali skvelé nádoby, fľaše, poháre, razili mince, ktoré sú typickým symbolom bratislavského oppida. Našlo sa tu niekoľko pokladov strieborných a zlatých mincí, ktoré sú zvláštne názvami vládcov, ktorí si ich nechali raziť. Najznámejší je Biatec, Nonnos, Fariarix, poznáme zatiaľ 15 takých mien. Všetky poklady mincí sú vôbec prvýkrát vystavené na Bratislavskom hrade," podčiarkla Musilová.

Pred viac ako 2000 rokmi sa na území Bratislavy rozkladalo keltské mesto - oppidum rozľahlejšie než neskoršie stredoveké mesto. V centre mesta archeológovia našli množstvo predmetov, ale i objektov z tohto obdobia. Najmä nálezy z Bratislavského hradu sú dôkazom o bohatstve oppida. Na hradnom vrchu sa našli základy budov, ktoré nesú známky luxusu nad pomery regiónu. Obyvatelia týchto domov si zavolali rímskych remeselníkov, aby im vybudovali sídla podobné tým v Itálii. Výskumy v posledných rokoch ponúkli nový pohľad na interpretáciu nielen dejín Bratislavy, ale aj širšieho priestoru v oblasti stredného Dunaja.

Kelti na územie Slovenska priniesli dovtedy neznáme vynálezy, svoju keramiku nevyrábali v rukách, ale na hrnčiarskom kruhu, priniesli nožnice či rotačný žarnov. Boli šikovní kovotepci a umelci. Keltské mincovníctvo začalo éru razby mincí na území Slovenska a práve preto je Biatec z Bratislavy aj symbolom Národnej banky Slovenska.

Za veľmi atraktívnu označil výstavu, ktorá hovorí o starobylosti osídlenia Bratislavy, minister kultúry SR Marek Maďarič. "Kelti sú prvý aj po mene známy národ na našom území. Hovorí aj o tom, že toto územie nebolo, ako Rimania hovorili, hic sunt leones - tu žijú len levy. Kelti využívali staroveké rímske znalosti aj si na ten spôsob zrejme keltské kniežatá robili obydlia. Tie nálezy sú veľmi vzácne, atraktívne nielen pre nás, ale aj pre zahraničné návštevy. Vidíme tu znaky veľkej vyspelosti de facto tiež v istom zmysle našich predkov," poznamenal k zaujímavo poňatej expozícii, ktorá okrem početných nálezov ponúka tiež pohľad do podzemného priestoru pod nádvorím Bratislavského hradu na časť zvyškov antických architektúr z 1. storočia pred Kristom

Výstavu Kelti z Bratislavy môžu obdivovať návštevníci SNM - Historického múzea v suterénnych priestoroch paláca Bratislavského hradu do 1. októbra 2017.

Zdroj: http://www.dobrenoviny.sk/c/88686/na-bratislavskom-hrade-vystavuju-vzacn...

10€ Ján Jessenius – 450. výročie narodenia - prvý deň predaja

Termín: 
15. November 2016 - 14:00

Ján Jessenius – 450. výročie narodenia - pozvánka na prvý deň predaja.

Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí v Kremnici a Mincovňa Kremnica, š.p.,

Vás srdečne pozývajú na prvý deň predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10 eur "Ján Jessenius – 450. výročie narodenia", ktorý sa uskutoční 15. novembra 2016 o 14:00 hod. v Múzeu mincí a medailí v Kremnici.

Minca pripomína 450. výročie narodenia Jána Jessenia, popredného vedca, lekára a jedného z vedúcich predstaviteľov povstania českých stavov.

Zdroj:

www.nbs.sk
www.mint.sk

10€ Ján Jessenius – 450. výročie narodenia - prvý deň predaja

Slovenská medaila 2010 - 2015

Termín: 
28. September 2016 (Celý deň)
18. November 2016 (Celý deň)

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica
Združenie medailérov Slovenska
Slovenská výtvarná únia

SLOVENSKÁ MEDAILA
2010 - 2015
28. 9. - 18. 11. 2016
Galéria NBS - Múzea mincí a medailí
Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica

Kurátorky: Ľuba Belohradská a Mária Horváthová

Vernisáž výstavy: 28. 9. 2016 o 16.00 h

V roku 2015 uplynulo 25 rokov od založenia Združenia medailérov Slovenska, ktoré je aktívnou súčasťou slovenskej výtvarnej obce. Medailérska tvorba s presahom do drobnej plastiky získala vo svete v priebehu 20. storočia rovnocenné postavenie s elitnými výtvarnými disciplínami (sochárstvo, maľba). Je to umelecká odnož stojaca na rozhraní sochárstva a klasického ryteckého umenia.

Členovia Združenia medailérov Slovenska sa už roky pravidelne a veľmi úspešne prezentujú na podujatiach doma aj v zahraničí - príkladom sú svetové výstavy medailérskej tvorby FIDEM, spoločné konfrontácie medailérov krajín Vyšehradskej štvorky či medzinárodné umelecké sympóziá. Aj na Slovensku existuje bohatá tradícia spoločných medailérskych prehliadok siahajúca do 80. rokov 20. storočia. Najvýznamnejšími cyklickými výstavami boli Kvadrienále medailí (1985, 1989 a 1993) a výstavy Slovenská medaila (1983 a 1987) organizované Múzeom mincí a medailí v Kremnici. A práve na ne nadviazali reprezentatívne členské výstavy Združenia medailérov Slovenska, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1990, 1995, 2005 a 2011.

25. výročie vzniku Združenia medailérov Slovenska je dôvodom, ale aj autorskou potrebou jeho členov na zorganizovanie ďalšej reprezentatívnej výstavy Slovenská medaila 2010 - 2015. Opäť by malo ísť o exkluzívnu prehliadku domáceho medailérskeho umenia, na ktorej združenie umožní prezentovať sa tvorbou za ostatných 5 rokov nielen jeho súčasným, ale aj bývalým členom či hosťom. Malá spomienka je venovaná aj autorom, ktorí za ostatných 5 rokov navždy opustili umelecké rady. Na výstave sa tak predstaví 41 autorov. Gros výstavy tvoria liate medaily a plakety, svoje zastúpenie však má aj medaila razená, tepaná alebo rytá, výberovo drobná plastika či miniatúrny objekt, a tiež pamätné a zberateľské mince. Súčasné slovenské medailérske umenie drží krok s vývojom výtvarného umenia vo svete, absorbuje do seba najnovšie umelecké trendy a umožňuje autorom pretaviť do kovu svoje vnímanie sveta, postoje k súčasným aktuálnym i večným všeľudským témam.

Premiéra výstavy sa konala v letných mesiacoch v Bratislave v dvoch výstavných priestoroch. V Lapidáriu na Bratislavskom hrade boli prezentované medaily, pamätné a zberateľské mince. V Galérii Umelka sa zas členovia Združenia medailérov Slovenska predstavili svojou sochárskou tvorbou. Výstava v Kremnici predstaví autorov výberovo v obidvoch polohách. K výstave bol tiež vydaný reprezentatívny katalóg v koncepcii kurátoriek výstavy Ľuby Belohradskej a Márie Horváthovej.

Vystavujúci autori: Jozef Barinka, Ľudmila Cvengrošová, Rozália Darázsová, Alojz Drahoš, Vladimír Durbák, Eva Dušenková, Ondrej Ďurian, Gabriela Gáspárová-Illéšová, Eva Harmadyová, Štefan Hudzík, Pavel Károly, Ján Korkoš, Jana Korkošová-Černá, Patrik Kovačovský, Milan Kožuch, Roman Lugár, Milan Lukáč, Kliment Mitura, Štefan Novotný, Mária Poldaufová, Marián Polonský, Ladislav Prítel, Branislav Rónai, Miroslav Rónai, Ivan Řehák, Ladislava Snopková, Imrich Svitana, Emőke Szilva, Helena Szilva, Alexander Vika;

In memoriam: Andrej Goliáš, Jozef Karol Höger, Ján Kulich, Karol Lacko, Erna Masarovičová, Andrej Peter, Dušan Pončák, Rudolf Pribiš, Vojtech Remeň, Ladislav Snopek, Peter Strassner.

Viac fotiek tu: https://www.facebook.com/muzeumKremnica/?ref=page_internal

Zdroj: http://www.muzeumkremnica.sk/sk/uvod/aktualne-informacie/detail/_slovens...

Slovenská medaila 2010 - 2015

10€ Juraj Turzo - 400. výročie úmrtia - prvý deň predaja

Termín: 
21. Oktober 2016 - 14:00

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Národná banka Slovenska a Mincovňa Kremnica, š.p.,

Vás srdečne pozývajú na prvý deň predaja striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur
Juraj Turzo - 400. výročie úmrtia, ktorý sa uskutoční 21. októbra 2016 o 14:00 hod. na Oravskom hrade.

Spoločný vstup do priestorov Oravského hradu bude o 13:45 hod. Miesto stretnutia bude pri pokladni.

Minca pripomína 400. výročie úmrtia Juraja Turza, významného bojovníka v protitureckých výpravách,
uhorského palatína, politika, vzdelanca a podporovateľa humanistickej vzdelanosti a kultúry.

Miesto konania: Oravský hrad, 027 41 Oravský Podzámok

Údaje o minci:

Autor: Peter Valach
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Emisia: október 2016
Náklad:
v bežnom vyhotovení: 3 100 ks mincí
v proof vyhotovení: 5 400 ks mincí

10€ Juraj Turzo - 400. výročie úmrtia - prvý deň predaja
10€ Juraj Turzo - 400. výročie úmrtia - prvý deň predaja
10€ Juraj Turzo - 400. výročie úmrtia - prvý deň predaja

74. numizmatická aukcia organizovaná Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pobočka Košice.

Termín: 
17. Apríl 2016 - 7:00

Organizátor: Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Košice
http://www.numizmatikake.sk/index.html
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíková 7 (Lunik VIII)
Čas:
prehliadka materiálu od 07:00 do 09:00
aukcia od 09:00 do 12:00

74. numizmatická aukcia organizovaná Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pobočka Košice.

silvester

Termín: 
31. December 2015 (Celý deň)

Beer Beer Cash Cash Na pivo Na pivo Na pivo Leháro Leháro Leháro Beer Beer Beer Beer Smejem sa hlasno Smejem sa hlasno Smejem sa hlasno Smejem sa hlasno Smejem sa hlasno Innocent Innocent Party Party Cash Cash Crown Crown Beer Beer Beer Beer Smejem sa hlasno Smejem sa hlasno Smejem sa hlasno Hurá Hurá Hurá Sick Sick Sick Sick

silvester

Dražba Dukát Brno - Live Bidding

Termín: 
19. September 2015 - 9:00

Chcem sa spýtať, či niektorý z členov nie je prihlásený na aukcii. Som riadne zaregistrovaný, avšak jaksi
nefungujú tlačítka pre vstup do live limitovania a organizátor neodpovedá na otázky.
Potreboval bych som helpnúť aspoň s 1 položkou !

+++ GULAŠPARTIA BM - TERCHOVÁ 2012 +++ . . . po dvoch rokoch

Termín: 
9. Jún 2012 - 10:00

.

Košice - Verejné prednášky, organizované Slovenskou numizmatickou spoločnnosťou v roku 2014

Termín: 
23. Apríl 2014 - 16:30
18. Jún 2014 - 16:30
24. September 2014 - 16:30
19. November 2014 - 16:30

Presné témy a zoznam prednášajúcich dodám neskôr.

23.04.2014 - Mince a mincovníctvo Leopolda I.
18.06.2014 - Úloha cechov v mincovníctve
24.09.2014 - Finančné náležitosti kata a mestského sluhu v 16. storočí v Košiciach
19.11.2014 - Súčasné 1-uncové mince od 20. storočia

Miesto konania:

Verejná knižnica Jána Bocatia
1. poschodie - hudobný salón
Hlavná 48 Košice

ZVOLEN - Burza zberateľov a starožitností zrušená

Termín: 
24. August 2014 - 9:00

Krakovany - burza starožitností

Termín: 
23. August 2014 - 7:00
23. August 2014 - 10:30

Krakovany - burza starožitností
07:00 - 10:30 sa posunula o týždeň!!!
Namiesto 16. 8. sa koná 23. 8. 2014

Bratislava - Burzy a výmenné stretnutia zberateľov 2014

Termín: 
11. Január 2014 - 8:00
8. Február 2014 - 8:00
8. Marec 2014 - 8:00
12. Apríl 2014 - 8:00
10. Máj 2014 - 8:00
21. Jún 2014 - 8:00
13. September 2014 - 8:00
11. Oktober 2014 - 8:00
8. November 2014 - 8:00
6. December 2014 - 8:00

http://www.skvajnorska.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=8...

Spišská burza starožitností a kuriozít

Termín: 
21. Jún 2014 - 8:00
26. Júl 2014 - 8:00
23. August 2014 - 8:00
27. September 2014 - 8:00
25. Oktober 2014 - 8:00

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, zberateľské predmety a predmety minulých čias.
od 8.00 do 15.00 h
na starom trhovisku oproti OC Sintra.
adresa je Radničné námestie 300
GPS
48.942176375, 20.57361871 (pre gps navigácie)
48° 56' 31.8349482" N
20° 34' 25.0273561" E

autobusy z autobusovej stanice na zastávku sídlisko Východ
1,3,4,7,9,13,
autobusová stanica je asi 300 metrov od vlakovej stanice smerom v pravo Laughing out loud

Vymenne stretnutie zberatelov Zohor

Termín: 
28. Jún 2014 - 8:00

Kulturny dom, Zohor, okres Malacky. Vstup zdarma.

Svit: "Konferencia - Numizmatika a peňažníctvo na Spiši"

Termín: 
12. Jún 2014 - 9:30

Spišský dejepisný spolok

Vás pozýva na konferenciu
na tému

Numizmatika a peňažníctvo na Spiši

ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 12.júna 2014 o 9:30 hod.
v sále Domu kultúry vo Svite
Mierová ul.163

Svit: "Konferencia - Numizmatika a peňažníctvo na Spiši"
Svit: "Konferencia - Numizmatika a peňažníctvo na Spiši"

Banská Bystrica - Šalková - zberateľská burza "všetkého možného"

Termín: 
1. Jún 2014 - 7:30

Občianske združenie Šalková a zberatelia v Šalkovej si Vás dovoľujú pozvať na zberateľskú burzu v sále kultúrneho domu v Šalkovej - pri Banskej Bystrici. O občerstvenie a zaujímavú prehliadku rozličných zberateľských materiálov je postarané. Objednávky stolov môžete nahlásiť u p. Bacíka 0903 537 262

Martin - pravidelné stretnutie členov klubu numizmatikov SNS pri SAV

Termín: 
6. Február 2014 - 15:00

Členovia SNS pri SAV a sympatizanti numizmatiky sa v Martine stretávajú každý štvrtok od 15,00 hod. v penzióne Čierna Pani na Kuzmányho 24 Martin

Nový rok

Termín: 
1. Január 2014 (Celý deň)

frčíme do nového, verím, že úspešnejšieho roku

Nový rok

Košice - Verejné prednášky, organizované Slovenskou numizmatickou spoločnnosťou v roku 2013.

Termín: 
10. Apríl 2013 - 16:30
12. Jún 2013 - 16:30
28. August 2013 - 16:30
20. November 2013 - 16:30

Smolník jeho sláva a súčasná realita. - Ing. Slavkovský Jozef (10.4.2013)
Košice v 18. storočí. Domy - mincovne. - Ing.arch.Dr. Krcho Ján (12.6.2013)
Skautské odznaky a vyznamenania. - Ing. Jízdný Miroslav (28.8.2013)
Informácie o zlatom poklade. - Mgr. Marcinčinová Zuzana (20.11.2013)

Miesto konania:

Verejná knižnica Jána Bocatia
1. poschodie - hudobný salón
Hlavná 48 Košice

Košice - Verejné prednášky, organizované Slovenskou numizmatickou spoločnnosťou v roku 2013.

burza Humenné - HZS

Termín: 
7. December 2013 - 8:00
burza Humenné - HZS

Emisia 2€ Taliansko 2013 "Giovanni Boccaccio"

Termín: 
17. September 2013 - 9:00

17. septembra 2013 vydajú Taliani drhú pamätnú 2 Eurovú mincu s motívom Giovanniho Boccaccia.
Počet vyrazených mincí je 10.000.000 ks.

Emisia 2€ Taliansko 2013 "Giovanni Boccaccio"

Gulašpartia BM - Trenčín 15.6.2013 - penzion IN

Termín: 
15. Jún 2013 - 12:00

Dátum: 15.6.2013 v termíne burzy starožitnosti v TN, kde bude aj počiatočný kontaktný bod s dobou odchodu jednotlivých skupín http://www.burza-minci.com/node/40680
Miesto: Penzión In - Trenčín http://www.penzionin.sk/
Koniec ankety bol 7.6.2013 o 22,00 hod. viď.
http://www.burza-minci.com/node/54655

Ceny:
- guláš, klobása, nealko, káva, čaj - 7 €,
- večera - 5 €,
- ubytovanie a raňajky - 15 €,
- pivo - 1 €/0,5 l.

Zálohy:
- guláš - záloha 7€,
- guláš,večera - záloha 10€ doplatok na mieste 2€,
- guláš,večera, ubytovanie a raňajky - záloha 20€ doplatok na mieste 7€,
- zálohu zaslať do 5.6.2013 na účet (číslo učtu na vyžiadanie u jaroslavci alebo Caesar) do informácie pre príjemcu uviesť nick z BM.

V prípade:
- odhlásenia do 8.6.2013 - 12.00 hod. sa záloha vráti v plnej sume,
- odhlásenia od 8.6.2013 - po 12.00 hod. do 13.6.2013 do 24,00 hod. sa záloha vráti okrem sumy za guláš (7€ - z dôvodu predbežného nákupu surovín), po uvedenej dobe sa záloha nevracia (prípadne bude riešené individuálne).

Z dôvodu požiadavky niekoľko nerozhodnutých členov BM (okolnosti neumožňujú dať jednoznačné stanovisko) a porady koordinačného výboru sa anketa predĺžuje do piatku 7.6.2013 do 22,00 hod. kedy sa uzavrie.
V sobotu 8.6.2013 bude objednané ubytovanie a dojednané podrobnosti v penzione IN. Po ukončení ankety dňa 7.6.2013 budú požiadavky členov riešené individuálne podľa možnosti organizátorov preto požiadam dať vedieť rozhodnutie v čo najkratšom čase.

Pre zabezpečenie prítomnosti ďalších rodinných príslušníkov (cena za guláš pre ďalšieho rodinného príslušníka 5€) v ankete zahlasovať a uviesť príspevok napr. Caesar + 1 osoba. Ubytovanie bude riešené cestou odkazovača.

Ubytovanie s príchodom v piatok bude riešené individuálne cestou odkazovača.

Za prípadný donesený numizmatický materiál organizátori nezodpovedajú, účastník si ho musí sám zabezpečiť voči krádeží.

Do tomboly bude automaticky zaradený každý registrovaný a zúčastnený užívateľ BM. Poradie cien s nickmi sponzorov:
1. Chatam Sofer bk - EURONUMIS.eu
2. Ag medaila BM 2013 - Radim (MaCH)
3. Drevená kazeta na Au mince SR 1993-2008 - NUMISSHOP
4. 2€ pamätná minca Monako 2012 - MilanBA
5. Kufrík LIDL - michalbb
6. Kniha Medailarstvo na Slovensku - dj36
7. 10 kčs ČSFR Masaryk varianta Ronai UNC - aivil47
8. katalóg ČSR na DVD, leták MBM 2013, leták MBM 2014 - didi83 a Leo
9. katalóg ČSR na DVD, leták MBM 2013, leták MBM 2014 - didi83 a Leo
10. katalóg ČSR na DVD, leták MBM 2013, leták MBM 2014 - didi83 a Leo
11. 10 KS Pribina s krížikom na rotunde v RL - resident5
12. Publikácia Vzostupy a pády mien - aivil47

Ceny útechy:
200g konvolút minci - Senechal (pre posledného)
M&Ch reklamné predmety - Radim (MaCH)
Veľké a malé plagáty Slovenské pamätné mince 1993-2008 - (SNS pobočka TN)
Leuchturm výrobky - EURONUMIS.eu
Albumik na mince - KaMo
RRR číslované prekvapenie Smile - aivil47

Burza starožitnosti - Výstavisko EXPO CENTER túto sobotu 15. Júna 2013 - 6:00 - 12:00 zladená s Gulášpartiou BM 2013
http://www.burza-minci.com/node/40680

doprava na Expo
http://www.expocenter.sk/HowToReachUs.aspx

Stretnutie členov BM bude v reštaurácií v pavilóne č. 6
http://expocenter.sk/ExhibitionArea.aspx

Priebežné odchody budú koordinované operatívne v reštaurácií - prvý odchod predpoklad 09,00 hod. posledný odchod predpoklad 12,00 hod.
Presun na penzion individuálne, prípadne po dohode s inými učastníkmi. Predpokladaný oficiálny začiatok sobota 15. júna 2013 okolo 12,00 - 12,30 hod. (neoficiálny začiatok piatok 14. júna 2013 vo večerných hodinách)
Miesto - http://www.penzionin.sk/kontakt.html

Pevné termíny nestanovujeme, lebo tie sa nikdy nedodržia.

Po kompletnej registrácií všetkých zúčastnených členov:
- krátke privítanie,
- tombola,
- okolo 14,00 guláš,
- celý čas - občerstvenie podľa vlastného výberu z ponukaných možnosti a voľná zábava.
Diskusia povolena o všetkom možnom okrem numizmatiky (sorry robím si srandu).

Voľná diskusia

MDŽ

Termín: 
8. Marec 2013 (Celý deň)

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorkských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911. Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade je roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ.

V roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný OSN.

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_%C5%BEien

MDŽ

Výročná členská schôdza Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Košice.

Termín: 
9. Marec 2013 - 9:00

V mene výboru Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Košice

Vás pozývam na Výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 9. marca 2013 o 09.00 hod. v Košiciach,
v budove Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu Mieru č. 1,
druhé poschodie vľavo - pri obraze Nočných Košíc, zasadačka č. dv.310.