Dnes je   -   - 36 online - neprihlásený - odborná sekcia.

Čo nás čaká nasledujúcich 7 dní:

Numismatika Turnov

Aleš Švec - Zaujímavý variant saracénskeho denára Ľudovíta I. z Anjou

Denáre Ľudovíta I. z Anjou s vyobrazením Saracéna patria medzi najbežnejšie mince tohto panovníka. Napriek tomu sa im nevenuje žiadna rozsiahlejšia práca a až na pár výnimiek sa žiaden z autorov nezaoberá bližšie ich základnou typológiou. Tieto denáre sa v súkromných zbierkach nachádzajú len sporadicky, čo môže byť dané ich pomerne častou plytkou a nekvalitnou razbou. V nálezoch z obdobia panovania kráľa Ľudovíta I. sa nachádzajú pomerne často, či už ako jednotlivé mince, alebo väčšie depoty.

Najčastejšie sa tieto mince vyskytujú ako razby s hlavou Saracéna vľavo a s kruhopisom MONETA LODOVICI – minca Ľudovítova (averz) a dvojitý kríž so značkami na rôznych miestach dvojkríža s kruhopisom REGIS hVnGARIE – Kráľovstvo uhorské (reverz). Niektoré razby majú obrátený obraz, teda na averze je miesto hlavy Saracéna umiestnený dvojitý kríž a naopak, poprípade sú na averze, alebo reverze totožné kruhopisy (MONETA LODOVICI – MONETA LODOVICI; REGIS hVnGARIE – REGIS hVnGARIE).

Na mnohých minciach sú okolo dvojkríža na reverznej strane viditeľné malé útvary, ktoré niektorí autori označujú ako bodky. Dlhodobo sa vedú polemiky o ich funkcii a mnoho bádateľov im pripisuje väčšiu funkciu, ako napríklad označovanie emisií a podobne. Nazdávam sa však, že v skutočnosti majú ozdobnú funkciu. Branislav Panis dokonca podľa rozloženia bodiek okolo dvojkríža radí tieto mince do samostatných variantov, s čím sa nestotožňujem. Na viacerých "variantoch" je podľa neho viditeľná bodka aj na dvojkríži, v mieste, kde sa stretáva spodné dlhšie brvno so zvislou tyčou. V tomto prípade sa však jednoznačne jedná o stopu po kružidle, ktorým si rytec razidiel pomáhal pri pomocnom kruhu (na niektorých exemplároch pekne viditeľnom), podľa ktorého bol umiestňovaný kruhopis.

Medzi najzákladnejšie práce popisujúce tento typ denárov patria katalógy Lajosa Huszára a Artura Pohla, ktorí však popisujú základné typy podľa kresby dvojkríža a varianty podľa značiek komorských grófov. Bližšie sa týmto minciam v minulosti venoval Mojmír Novotný a v posledných rokoch Branislav Panis, ktorý výborne popísal časť nálezu saracénskych denárov nájdených na Mikulášskej ulici v Bratislave.

Autorovi článku sa pred časom dostal do ruky zaujímavý variant saracénskeho denára, ktorý mal výraznú odchýlku v kruhopise reverzu, kde na mieste medzi REGIS hVnGARIE sa nachádzala výrazná ružica tvorená šiestimi lupienkami (obr. 1). Tento variant nebol nikde v základných katalógoch popisovaný, preto jeho existencia vzbudila pozornosť viacerých bádateľov. Minca nebola v dobrom stave, pretože bola dosť excentricky vyrazená, avšak spomínaná ružica bola veľmi dobre viditeľná.

Onedlho nato prebehla aukcia na internetovom aukčnom serveri allegro.pl, kde bola v ponuke minca s totožnou značkou (obr. 2). Minca takisto nebola v ideálnom stave, avšak ružica aj na tejto minci bola veľmi dobre viditeľná, čo spoľahlivo doložilo existenciu tohto samostatného opisového variantu. Do tretice sa objavila minca u zberateľa Dominika Sabola, na ktorej bola taktiež viditeľná zreteľná ružica, aj keď samotná minca nie je v dobrom stave, pretože na averze je evidentný dvojráz a reverz pôsobí dojmom pomerne plytkej razby (obr. 3).

Ako bolo vyššie spomínané, predmetný variant nebol zachytený v žiadnom z veľkých katalógov uhorských mincí, predsa sa však s ním v literatúre stretávame. Mojmír Novotný vo svojej štúdii o variantoch saracénskych denárov popisuje jeden variant, pričom však neuvádza perokresbu. "Varianty v opisech jsou někdy na rubní straně takové, že místo křížku na počátku opisu je šesticípá hvězda, která je také za slovem REGIS." Toto je zaujímavá informácia, ktorá môže súvisieť s naším variantom, avšak Novotný hovorí o hviezde - čo by nebol taký problém, šesťlupienková ružica sa so šesťcípou hviezdou môže ľahko zameniť. Zaujímavé je však to, že spomína tento istý útvar aj na začiatku kruhopisu, kde vždy býva krížik. Je možné, že vychádzal z horšie dochovaného kusa a útvar na začiatku kruhopisu nedokázal dobre a bezpečne identifikovať.

Druhýkrát sa s týmto variantom stretávame v popise tretej časti nálezu saracénskych denárov z Mikulášskej ulice v Bratislave, kde B. Panis zjavne popisuje až šesť mincí tohto variantu: "Na minciach sa vyskytli aj určité odchýlky. Na niektorých denároch sa objavuje v opise pozmenená legenda + REGIS*hVnGARIE...“. V tomto prípade sa jednoznačne jedná o mince toho istého variantu, ako je prezentované v tomto článku.

Môžeme povedať, že predmetný variant saracénskych denárov s ružicou v opise reverzu nie je neznáma minca, aj keď určite patrí medzi vzácnejšie. Numizmatický pracovník Historického múzea SNM Marek Budaj autorovi prisľúbil možnosť preskúmať ďalšiu časť mincí z nálezu z Mikulášskej ulice, v ktorom bolo vyše 900 týchto mincí, preto možno predpokladať, že sa objavia aj ďalšie mince s ružicou v opise.

Obr. 1. Excentrická razba variantu s ružicou v opise | Obr. 2. Variant s ružicou v opise z aukcie na allegro.pl
Obr. 3. Variant s ružicou v opise (D. Sabol), na averze dvojráz
Obr. 4. Perokresba reverznej strany denára D. Sabola