Dnes je   -   - 43 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Numismatika Turnov

15. výročie nástupu jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu na trón

Poradie v katalógu: 
148
 15. výročie nástupu jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu na trón
Náklad: 

1 400 000Ks
BU COINCARD-7500Ks

Rozmery: 
26mm
Materiál / zloženie: 
Cu75Ni25 / tri vrstvy: CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5
Hmotnosť: 
8,5g
Ďalší popis: 

Na minci sú zobrazené podobizne ich kráľovských výsostí veľkovojvodu Henriho a veľkovojvodkyne, nad nimi je uvedený rok nástupu na trón „2000“, vydávajúca krajina „Luxembourg“, ako aj rok výročia „2015“. V spodnej časti sa nachádza nápis „15e anniversaire de l’accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc“ (15. výročie nástupu jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu na trón).

Zdroj informácií: 
http://www.zwei-euro.com/informationen-rund-um-2-euro-kurs-und-gedenkmuenzen.html