Dnes je   -   - 7 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Numismatika Turnov

Blog používateľa Karel

Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

.

Medaila "10 DUKÁT"

razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

Vážení zberatelia,

dovoľte mi, aby som vám oznámil, že majiteľ Burzy mincí Radim, nechal pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí (2008-2018), vyraziť 50 kusov medailí "10 DUKÁT" v dvoch kovoch. Symbolika 10. výročia vzniku Burzy mincí sa preniesla i do názvu tejto medaily a práve preto je to "10 DUKÁT". Ako predloha averzu slúžila moja medaila "Minca Burzy mincí", ktorá mala na averze popis 1 DUKÁT a ktorá bola razená v rokoch 2011 až 2014. Možno sa vytvorí tradícia príbuzných averzov a v roku 2028 tu budeme mať 20 DUKÁT.

Myšlienka na razbu medailí, razených pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí (2008-2018), tu bola už v roku 2017. Ale zrealizovala sa až teraz, teda v roku 2019. Nevidím v tom žiadny problém.

Touto razbou, v rozpätí ôsmich rokov v poradí už piatou, možno už definovať i charakteristiku súkromných razieb priamo spojených s Burzou mincí. Vyznačujú sa popisom a abstraktnou grafikou. Boli tu popisy 1 DUKÁT, BURZA MINCÍ 2011 (až 2014), ŽETÓN BURZY MINCÍ 2014, 10 DUKÁT a 10. VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018. Abstraktnou grafikou som nazval "lúče" na averzoch použité vo všetkých štyroch ročníkoch 1 dukátu a v tomto ročníku i na averze 10 dukátu. Abstraktnou grafikou som nazval i časť mapy sveta s tromi polkruhmi a perlovcom po obvode, použité na reverzoch vo všetkých štyroch ročníkoch 1 dukátu a žetónu 2014 a tiež perlovec na reverze 10 dukátu. O iných súkromných razbách, priamo spojených s Burzou mincí, nemám informácie.

V zmysle vytvorenia tradície príbuzných averzov a opisovanej charakteristiky razieb Burzy mincí som si dovolil grafické návrhy príbuzných averzov 1 DUKÁT-u a 10 DUKÁT-u doplniť i amatérskym grafickým návrhom 20 DUKÁT-u ako možnej vízie na rok 2028, kedy bude Burza mincí oslavovať 20. výročie svojho vzniku (viď foto).

Charakteristika súkromných razieb nepriamo spojených s Burzou mincí sa vyznačuje portrétom na averze a gravírovaným popisom reverzu BURZA MINCÍ + ročník (a iné popisy), ktorý som použil v rôznych kombináciách u svojich razieb Karla IV, sv Václava, Františka Jozefa I, Márie Terézie a pri Karlovej medaily, ktorá je zároveň Karlovou cenou za numizmatiku. O iných súkromných razbách, nepriamo spojených s Burzou mincí, nemám informácie.

Vrátim sa ale späť od charakteristík medailí súvisiacich s Burzou mincí, k aktuálnej Radimovej razbe. Všetky náklady spojené s touto razbou hradil Radim a je teda jediným a 100%-ným vlastníkom medailí i oboch razníc, obalov a dokumentácie. Radim rozhodol o výbere grafických návrhov averzu a reverzu, rozhodol o použitých materiáloch na razbu, rozhodol o počtoch razených medailí a tiež o všetkých ostatných veciach spojených s touto razbou. Radim rozhodne i o tom, aký bude osud týchto medailí teraz, keď sú už hotové. Informácie o nákladoch na razbu, ani iné bližšie info o razbe nie som oprávnený zverejňovať.

Niektoré základné údaje medaily "10 DUKÁT":

 • Ag
 • Názov: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
 • Rok razby: 2019
 • Návrh: návrh Radim & Karel, grafický návrh Jiří Tománek, Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • Materiál: Ag 999/1000, puncované na hrane
 • Razba: 2D razba za studena
 • Hmotnosť: 16,7 g
 • Priemer: 32 mm
 • Hrúbka: 2 mm
 • Popis averz: 10 DUKÁT, grafika
 • Popis reverz: 10. VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018, perlovec
 • Hrana: hladká
 • Číslovanie: nie
 • Obal: etue, bublina
 • Náklad, počet kusov: 20 kusov
 • Certifikát: pôvodne áno, vyrobený nový
 • Výroba: Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • ---
 • Ms
 • Názov: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
 • Rok razby: 2019
 • Návrh: návrh Radim & Karel, grafický návrh Jiří Tománek, Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • Materiál: Mosadz
 • Razba: 2D razba za studena
 • Hmotnosť: 13,1 g
 • Priemer: 32 mm
 • Hrúbka: 2 mm
 • Popis averz: 10 DUKÁT, grafika
 • Popis reverz: 10 VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018, perlovec
 • Hrana: hladká
 • Číslovanie: nie
 • Obal: PVC obálka
 • Náklad, počet kusov: 30 kusov
 • Certifikát: pôvodne nie, teraz áno
 • Výroba: Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • ---
 • Leták
 • Návrhy a realizácia: Radim
 • Prevedenie: jednostranný farebný laminovaný číslovaný (1-50) leták formátu A4
 • ---
 • Nový certifikát
 • Návrhy a realizácia: Radim
 • Prevedenie: jednostranný farebný laminovaný číslovaný (1-50) 75x75 mm

Niektoré veci pri takýchto súkromných razbách jednoducho neovplyvníte. V tomto prípade to je text certifikátu, ktorý si mincovňa jednoducho vymyslela, pričom názov PAMĚTNÍ MINCE nezodpovedá skutočnosti. Ide totiž o medailu. Radim vytvoril nové certifikáty a to pre Ag i Ms medaily. Rovnako neovplyvníte drobné chyby razby, či malé nedostatky v príslušenstve. Reklamácie podľa mojich skúseností neskôr oľutujete, pretože vaše drobné chyby razby, či malé nedostatky v príslušenstve budú odstránené, ale vyskytnú sa nové. Vynaložený čas a prostriedky za to nestoja. Ide tu o kompromis.

Tlač a laminovanie letákov a nových certifikátov zabezpečil užívateľ Burzy mincí - Tomáš Dioši nick didi83, v rodinnej firme, ktorú sám vedie - Printea s.r.o. v Nových Zámkoch.

Každá súkromná razba má svoje osobitné čaro. Začne to nenápadne ... treba sa rozhodnúť kedy, prečo, odkedy, dokedy, koľko, za koľko, kde, z čoho, s kým, za akým účelom a ešte treba do toho vložiť niečo zo seba, aby sa človek realizoval, aby vedel, že to čo robí, robí dobre, že ho to niekam posunie a že po sebe niečo hmotné a pekné zanechá. Potom náhle zistíte, že už ste "v tom" a že treba urobiť všetko preto, aby to dopadlo dobre, pričom to dobre, by malo byť s veľkým "D". Vo všetkých týchto fázach súkromnej razby sú skúsenosti len a len pozitívne, prínosné, ale aj povzbudzujúce. A to bez ohľadu na to, či je to vaša vlastná razba, tímová razba, alebo spoločná partnerská razba, alebo ste spoločník len na jeden malý diel veľkej mozaiky. Stále je potrebné podať 120 %-ný a vyšší výkon. Situácie, keď vám Kremnica vyrobí Ag medailu s bielou bodkou a vy to zistíte až pri odovzdávaní medaily klientovi, alebo keď sa vás snaží nemenovaná firma v Brne sprosto odrbať o prachy, alebo keď sa v dobrej viere dostanete až za hranicu zákona, alebo ... atd, treba práve skúsenosťami úplne, alebo maximálne ako je to možné, odbúrať. Úspech súkromnej razby je plne v rukách jej zadávateľa.

Keď som dnes fyzicky celú razbu skontroloval, môžem pokojne vyhlásiť, že jej zadávateľ - Radim - to zvládol. I keď je to samozrejme len môj názor, pretože nie každému sa to musí páčiť. Treba mať na mysli to, že keby túto razbu realizovalo nezávisle na sebe 100 zadávateľov, mali by sme tu 100 rozdielnych medailí. A nie každému, by sa všetky páčili. Objektívna kritika je však na mieste. Hlavne od ľudí, ktorí o súkromných razbách niečo vedia.

Táto razba mala pre mňa svoje osobitné čaro v tom, že ju beriem ako nepriame pokračovanie mojej súkromnej razby medailí "Minca Burzy mincí". Po piatich rokoch od poslednej razby týchto medailí teda ideme ďalej a to hneď s nákladom 50 kusov. Pekný náklad, som rád. Komplet razbu realizoval a financoval majiteľ Burzy mincí Radim, ktorému som vzhľadom k mojim početným vlastným razbám a viacročným skúsenostiam robil poradcu. Poradcu som mu robil aj preto, že pracovať pre Aukčný dom Macho & Chlapovič, kde Radim pracuje, si vyžaduje plné pracovné nasadenie, času nazvyš veľa nezostáva a i keď sa to nezdá, súkromná razba je v istých fázach relatívne časove náročná, hlavne pri partnerskej a tímovej razbe. Ak razím len sám pre seba, tak je to super zábava, ktorú si naplno užívam. K pochopeniu náročnosti práce v Aukčnom dome Macho & Chlapovič si stačí pozrieť ich aukčné katalógy, zúčastniť sa na sálovej aukcii a tiež vidieť trochu i do inej ich činnosti (veľtrhy, prezentácie, osobné účasti na svetových aukciách, e-shop, kamenné obchody a iné aktivity). Tým samozrejme nechcem povedať to, že iné zamestnania si nevyžadujú plné pracovné nasadenie, alebo že nie sú náročné.

Po tejto súkromnej razbe nemôže nikto pochybovať o tom, že Radimovi na Burze mincí skutočne záleží. Som rád, že Radim je držiteľom Mimoriadnej Karlovej ceny za numizmatiku, ktorú som mu udelil pri príležitosti 10. výročia vzniku stránky Burza mincí v roku 2018. Táto cena je v najlepších rukách.

Bolo mi potešením, robiť Radimovi poradcu pri tejto súkromnej razbe.
Radimovi i týmto medailám želám zberateľský úspech.
Burze mincí želám ďalšie úspešné razby (až po 100 DUKÁT).

Ďakujeme ... Smile

Radim & Karel

---

Foto:
Grafický návrh
Celkový pohľad
10 DUKÁT Ag
10 DUKÁT Ms
Raznice
Leták
Grafické návrhy príbuzných averzov 1 DUKÁT, 10 DUKÁT, 20 DUKÁT ako vízia
Grafický návrh 0€ Burza mincí 2028 ako vízia
Zadávateľ a majiteľ razby Radim (foto na LinkedIn) a poradca Karel (foto u M&CH Praha)
Bonus - Známky s vlastným personalizovaným kupónom
Nové certifikáty pre Ag a Ms medaily
Administrátor Burzy mincí Radim na Guláške 2018 s tortou od resident5 s textom "10 ROKOV, BURZA MINCÍ.COM"
Jedna z možností aplikácie loga Burzy mincí

Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

☆ "Karlov NEnumizmatický blog" + "Klub 10 tisíc" ♫

Karel
Numik, kníže Jiří Lobkowicz, Karel
efsoboy, Karel
Karel, Radim
tomi
belo
118apo118
minca1
amalka5883
trobo
Marián 777, resident5, jaroslavci
Caesar
Taťka
rudi2
Radoslav Chlapovič, nick skúška
Namir
da, Radim, aivil47
Radim, Gott, Klajban
Elo Macho, TOP star európskej numizmatiky (píše cez nick Radim)
Andrej Macho, nick andrej

.
............................................................................................................

"Karlov NEnumizmatický blog" + "Klub 10 tisíc"

............................................................................................................
.

Foto hore : stop myšou nad foto a objaví sa nick užívateľa Burzy mincí
Zrušenie svojho foto užívateľa Burzy mincí bez udania dôvodu : správa s textom "foto nie" ... foto zruším bez otázok a problémov
Žiadosť o vystavenie svojho foto užívateľa Burzy mincí : napíšte mi prosím správu a dohodneme sa ... vystavím takmer všetko
Uverejnené foto užívateľov Burzy mincí : sú moje vlastné foto, alebo už na nete uverejnené a vyrezané foto, alebo foto ktoré ste mi zaslali na uverejnenie
---

Vážení zberatelia,

po dohovore s majiteľom a administrátorom Burzy mincí Radimom je tu "Karlov NEnumizmatický blog". V tomto blogu nájdete články, ktoré nesúvisia s numizmatikou. Je to blog, kde možno nájdete relax, zábavu, alebo informácie, ktoré Vás zaujmú. Sú tu články o histórii, o stavbách, o osobnostiach, alebo o zaujímavostiach z bežného života. Budem rád, ak článkami prispejú i užívatelia Burzy mincí.
V komentároch k tomuto blogu Vás prosím len o vecné pripomienky, podnety, informácie, obrázky, linky, či príbehy. Ak Vás tento blog nezaujíma, tak ho nečítajte, a nepíšte sem blbosti. Blbosti prosím píšte do Blbostí. Ďakujem.
Želám Vám príjemné chvíle a pohodu pri čítaní tohto blogu.

Karel Smile

klik ... klik ... klik ...


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení zberatelia,

po dohovore s majiteľom a administrátorom Burzy mincí Radimom je tu "Klub 10 tisíc". Tesne pred dosiahnutím počtu 10 tisíc príspevkov, som sa inšpirovaný mojimi aktivitami na iných stránkach rozhodol, že tu založím presne na mieru Burzy mincí šitý ... "Klub 10 tisíc". Pôjde o čisto prestížny klub najaktívnejších a najdlhšie registrovaných aktívnych užívateľov Burzy mincí. Členovia "Klubu 10 tisíc" nebudú mať žiadne výhody oproti ostatným užívateľom Burzy mincí. Dátum vzniku klubu - 27.11.2018 - deň kedy som dosiahol počet 10 tisíc príspevkov
Členovia "Klubu 10 tisíc" budú:

 • traja užívatelia s najvyšším počtom príspevkov
 • traja užívatelia s najvyšším počtom pozitívnych hodnotení
 • traja najdlhšie registrovaní aktívni užívatelia (okrem zakladajúceho nicku - admin)
 • čestní členovia

Čestnými členmi "Klubu 10 tisíc" budú automaticky administrátor a moderátori, ak nebudú umiestnení v niektorej top trojke. Členovia "Klubu 10 tisíc" z klubu nevypadávajú. Ak už o rok opäť nebudú v top trojke, stanú sa automaticky čestnými členmi. Počet členov "Klubu 10 tisíc" sa teda môže zvyšovať. Členovia "Klubu 10 tisíc" budú upresňovaní raz ročne, koncom kalendárneho roka. Členovia "Klubu 10 tisíc" budú zverejnení tu, v tomto blogu.

Členovia "Klubu 10 tisíc" v roku 2018:
- počet príspevkov: Karel - 9.965 / tomi - 7.380 / trobo - 4.981
- počet pozitívnych hodnnotení: R o m a n - 1.641 / KaMo - 963 / MilanBA (moderátor) - 864
- najdlhšie registrovaní aktívni užívatelia: withpz - 31.3.2008 por.č.7 / pospo - 17.4.2008 por.č.20 / daniel 26.5.2008 por.č.39
- čestní členovia: Radim - administrátor / 118apo118 - moderátor

klik ... klik ... klik ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Niečo na počúvanie ... Smile

Blog funguje správne v aktualizovaných verziách prehliadača Chrome.

Zdroj: giphy.com

Karlov predajný blog na holandský spôsob - 4. etapa - Záver

Vážení zberatelia,

v tomto predajnom blogu som vám ponúkol 36 položiek, ktoré som predával na upravený holandský spôsob.
Predaj je ukončený.
Ďakujem vám za spoluprácu. Bolo to super.

Numizmatika je zábava ... Smile

Karel

Karlov predajný blog na holandský spôsob - 4. etapa - Záver

Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika

Úvod:
Pretože Burza mincí tu bude naveky a pretože tu sa to všetko začalo, dávam sem tento prehľad mojich súkromných razieb medailí pre vás a pre ďalšie generácie zberateľov, užívateľov, náhodných čitateľov a tých zberateľov, ktorí pátrajú po pôvode neznámych medailí. Tento prehľad sa v rôznych podobách nachádza na štyroch weboch a v jednom rozpracovanom katalógu. Verím preto, že sa zachová.

---

Súkromná razba -
Medaila “Minca Burzy mincí 2011” (razené v r.2011),
spolu náklad 21 ks číslovaných, v troch kovoch – Au, Ag, Ms,
certifikát, etue (okrem Ms).
Razila Mincovňa Kremnica.

Súkromná razba -
Medaila “Minca Burzy mincí 2012” (razené v r.2011),
spolu náklad 25 ks číslovaných, v troch kovoch – Au, Ag, Ms,
certifikát, etue (okrem Ms).
Razila Mincovňa Kremnica.

Súkromná razba -
Medaila “Minca Burzy mincí 2013” (razené v r.2012),
spolu náklad 21 ks číslovaných, v troch kovoch – Au, Ag, Ms,
certifikát, leták, etue (okrem Ms).
Razila Mincovňa Kremnica.

Súkromná razba -
Medaila “Minca Burzy mincí 2014” (razené v r.2013),
spolu náklad 24 ks číslovaných, v troch kovoch – Au, Ag, Ms,
certifikát, leták, etue (okrem Ms).
Z toho 3 kusy gravírovaný Ms Žetón “ŽETÓN BURZA MINCÍ 2014”.
Razila Mincovňa Kremnica.

Súkromná razba medailí, klubová, nepublikovaná, náklad 50 kusov (rok 2014).
(d 39 mm, h 2 mm, Ms)

Súkromná razba medailí, klubová, nepublikovaná, náklad neznámy, s dorazbami asi 120 kusov (rok 2014).
(d 39 mm, h 2 mm, Ms, Ag, Au)

Súkromná razba -
“Medaila Karel IV. jednostranne razená bez letopočtu” (razené v r.2014),
reverz gravírovaný a pripravený na gravírovanie, náklad 50 kusov, dorazba 50 kusov, mosadz.
Razila spoločnosť HALEN (50 kusov).

Súkromná razba -
“Medaila sv.Václav jednostranne razená bez letopočtu” (razené v r.2015),
reverz gravírovaný a pripravený na gravírovanie, náklad 50 kusov, mosadz.
Razila spoločnosť HALEN.

Súkromná razba -
“Medaila 10 korony Františka Jozefa I. KB jednostranne razená bez letopočtu” (razené v r.2015),
reverz gravírovaný a pripravený na gravírovanie, náklad 50 kusov, mosadz.
Razila spoločnosť HALEN.

Súkromná razba -
“Medaila Márie Terézie 2016 jednostranne razená” (razené v r.2015),
reverz gravírovaný a pripravený na gravírovanie, náklad menej ako 50 kusov, mosadz.
Razila spoločnosť HALEN.

Súkromné odlievané cínové klubové medaily s osobným motívom, nepublikované, náklad 9 kusov (rok 2016).
(d 40 mm, h 3 mm, Sn)

Súkromné klubové medaily s osobným motívom, nepublikované, náklad 3 kusy (rok 2016)
(d 39 mm, h 2 mm, Ms)

Súkromné medaily s osobným motívom, nepublikované, náklad 10+3 kusy (rok 2016)
(d 39 mm, h 2 mm, Ms)

Súkromné medaily s osobným motívom, sčasti nepublikované, náklad 60 kusov (rok 2017)
Súčasťou tejto razby bola i “Karlova medaila” – náklad 20 kusov (dorazby 80 kusov)
(d 39 mm, h 2 mm, Au, Ag, Ms, rôzne povrchové úpravy)

---

Štatistika celková:
Časové rozpätie výroby medailí – 2011 až 2017
Počet výrobných cyklov – 14 cyklov, z toho niektoré otvorené z dôvodu možnosti gravírovania
Počet vyrobených medailí – 426 kusov, plus asi 220 kusov klubových dorazieb
Spôsob výroby medailí – razba, odlievanie, gravírovanie
Materiál medailí – Au, Ag, Ms, Sn, pozlacovanie
Celkové náklady – asi 6500 €
Výroba medailí – Mincovňa Kremnica, HALEN a iné

Výskyt mojich medailí:
Moje medaily vlastnia desiatky zberateľov na svete – Európa (okrem iného i Fínsko, Švédsko, GB a Švajčiarsko), Ázia (Turecko, Japonsko, India), Afrika (Egypt, Tunis, JAR, Maroko), USA (na východnom pobreží), Austrália (študujúci na miestnych univerzitách).
Moje medaily vlastnia aj niektoré významné osobnosti v SR a ČR. Zatiaľ napríklad – Elizej Macho (Aukčný dom Macho a Chlapovič), Ivan Gašparovič, Rudolf Schuster (bývalí prezidenti SR), Andrej Kiska (prezident SR), Miloš Zeman (prezident ČR), Václav Klaus (bývalý prezident ČR).
Medaily rozširujem po svete úmyselne.

Plánovaná razba:
Žiadna.
Dorazby nevylučujem.
Prebieha gravírovanie.

Blogy na BM s mojimi súkromnými razbami medailí:
http://www.burza-minci.com/node/84192
http://www.burza-minci.com/node/105671
http://www.burza-minci.com/node/131004

Katalóg:
V júni 2018 vyšiel v prvom papierovom vydaní "Katalóg Karlových súkromných razieb medailí 2011-2017". Katalóg je neverejný, lebo reverzy (ale i niektoré averzy) medailí obsahujú citlivé údaje (podobizne, mená, nicky, dátumy, udalosti a miesta), ktoré si ich majitelia (a zároveň sponzori) neželajú zverejniť. Tento nízkonákladový (24 ks, 50 strán) samizdatový katalóg s ručnou väzbou je určený pre úzky okruh ľudí (cca 180). Katalóg je súčasťou mojej autobiografie. Obálka katalógu i autobiografie je na obrázku v obrazovej časti blogu.

---

Obrazová časť:

Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika
Prehľad mojich súkromných razieb medailí a konečná štatistika

Raznica, raznice, razničky ...

Vážení zberatelia,
ak máte akékoľvek raznice, razidlá, matrice ... urobte foto a podeľte sa s nami o tieto numizmatické a technické skvosty ... alebo uveďte odkaz na ne ...

Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...

Boli sme na Ebay, teraz sme na Aukro ... :-)

Myslíte si, že uverejnením tohto inzerátu:
http://www.ebay.de/itm/Medal-Medaille-Maria-Theresia-2016-/222198669009
ide o:

 • ide o recesiu ? OK
 • ide o reklamu ? Neviem
 • ide o predaj ? Nono

Numizmatika je predsa zábava ... Hurá
Ďakujem dobrému človeku za uverejnenie ... OK

Boli sme na Ebay, teraz sme na Aukro ... :-)

Rast cien Karlových dukátov 1978

Keď som mal v roku 1993 v Bratislave na burze na Vajnorskej ulici ruke po prvýkrát dukát 1978, bol som očarený jeho krásou. Čistota Formánkovho diela, dokonalosť reliéfu a veľké lesklé plochy vo mne zachovali veľmi silný dojem. Vtedy som ešte netušil, že toto prvé stretnutie ovplyvní môj ďalší zberateľský život. Československé dukáty 1978 razené k 600. výročiu úmrtia Karla IV som odvtedy intenzívne sledoval. Ceny týchto obchodných mincí sa vtedy pohybovali asi do výšky priemerného mesačného platu, teda asi okolo 2000 až 3000 slovenských korún. Vzhľadom k tomu, že internet a mobilné telefóny vtedy ešte neexistovali, bola informovanosť o cenách mincí a o ich vývoji len veľmi slabá. Zberatelia sa v tých časoch stretávali hlavne na burzách a rôznych výmenných stretnutiach, čo boli v podstate jediné zdroje informácií a aj možnosti nákupu, či výmeny. Návštevy zahraničných búrz a aukcií sa postupne rozšírili na Česko, Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko.

Prenesme sa teraz do sveta internetu a mobilných telefónov. Ceny Karlových dukátov medzitým postupne rástli. V roku 2012 sa pohybovali ceny jednodukátov 1978-82 v rozpätí 220 až 450 € a cena dvojdukátu bola asi 500 až 600 €. Aké boli ceny v roku 2014 je videť na obrázku v komentári z mojej stránky -

bbb02.png

A práve koncom roku 2014 nastal vplyvom zvýšeného dopytu zo strany zberateľov a úspešnou snahou niektorých obchodníkov prudký rast cien, ktorý Karlove dukáty posunul do vyššieho cenového levelu. Rast cien po tomto boome pokračuje i naďalej, ale už len miernym tempom. Ceny zo začiatku roku 2015 je videť na obrázku v ďalšom komentári -

bb03.png

Na ďalšom obrázku sú aktuálne TOP ceny -

bbb04.png

Keď teda porovnám ceny z roku 1993, cez rok 2012, s cenami z roku 2016, tak pri dukáte 1978 je to rast asi z 2000 Sk na 220 € až na 1200 € a pri dukáte 1980 je to rast asi z 3000 Sk na 450 € až na súčasných 2550 €. A to je skutočne vysoký rast cien. Tento rast cien vyplýva okrem iného z nízkych nákladov týchto mincí, z neustále rastúceho dopytu spôsobeného zvyšujúcim sa počtom nových zberateľov, znižujúcim sa počtom voľne obchodovaných mincí a tiež znižujúcim sa počtom voľne obchodovaných mincí v zbierkových stavoch. Rast cien vyplýva v neposlednom rade i z potreby zberateľov a numizmatikov vlastniť pôvodné obchodné mince, teda Československé dukáty 1978 razené k 600. výročiu úmrtia Karla IV a nie na trhu sa šíriace komerčné medaily s podobnou tématikou.

Vzhľadom k tomu čo som doteraz uviedol predpokladám, že ceny Československých dukátov 1978 razených k 600. výročiu úmrtia Karla IV budú neustále rásť. Tieto dukáty sú zberateľsky, ale i investične veľmi zaujímavé. Na ich kúpu nie je nikdy neskoro, lebo doteraz vždy platilo to, že už zajtra budú drahšie.

2253876l.jpg

Zdroje:
www.mince-dukaty.com
www.sixbid.com
eshop.machochlapovic.com

Súkromná razba medailí Márie Terézie

Vážení zberatelia.

Mojou ďalšou súkromnou razbou sú medaily s podobizňou Márie Terézie (nar. 13.5.1717 Viedeň - zom. 29.11.1780 Viedeň), celým titulom Mária Terézia, cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, Kráľovná Uhorska (1740-1780), Česka (1740-1780), Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska. V roku 1736 sa stala manželkou Františka I. Lotrinského (nar. 8.12.1708 Nancy - zom. 18.8.1765 Innsbruk), s ktorým mala 16 detí. Často je označovaná ako „Matka dvoch cisárov“ - Jozefa II. (vlád. 1765-1790) a Leopolda II. (vlád. 1790-1792). Jej manžel sa 13. septembra 1745 stal rímskonemeckým cisárom (vlád. 1745-1765).

Jedná sa opäť jednostranne razené mosadzné lesklé medaily s hladkým, alebo gravírovaným reverzom. Ako predlohu averzu medailí som použil levantský toliar 1780 pôvodne razený v Gunzburgu mincmajstrom Tobiasom Schöblom a vardajnom Josefom Fabym. Nejedná sa o vernú kópiu originálu. Medaily sú v 2D a mnoho detailov tam chýba. Asi najväčším rozdielom oproti originálu je chýbajúce značenie S.F. na averze, pod podobizňou panovníčky, ktorý je nahradený letopočtom 2016. Materiálom medailí je po skúsenostiach z mojich predošlých súkromných razieb opäť lesklá mosadz. S výsledkom som ako doteraz vždy spokojný. Reverz medailí je gravírovaný, alebo hladký a určený na gravírovanie. Napríklad na vročenie, personalizáciu, k životným jubileám a podobne. Niekoľko medailí som už nechal gravírovať. Výroba medailí vrátane grafických návrhov sa uskutočnila v zahraničnej spoločnosti.

Toto je môj tretí pokus o súkromnú razbu medailí s podobizňou Márie Terézie, pričom prvé dva pokusy stroskotali nie mojou vinou. Podobizeň panovníčky sa v týchto dvoch prípadoch na medaily nedostala, prednosť totiž dostali nicky a mená zberateľov. Môj nick som z dôvodu zmarenia mojej pôvodnej myšlienky na medaily nedal. Medaily z týchto dvoch razieb doteraz neboli publikované.
Môj tretí pokus o súkromnú razbu medailí s podobizňou Márie Terézie bol úspešný hlavne vďaka spolupráci s numizmatickou stránkou Burza mincí. K úspešnej realizácii celého tohto projektu prispeli administrátor stránky Radim a moderátor stránky MilanBA. Ďalej k úspešnej realizácii prispeli používatelia stránky tomi, slamec, Lukas.M, 118apo118, didi83, MIRCO, rudi2, j.v., trobo, swimmer1952, majo2291, janko.b, adinoku, rato1234, Marian76, Martin1008 a BMW3. Všetkým menovaným a celej stránke Burza mincí týmto vyslovujem verejné poďakovanie.

----------
Základné údaje medailí –
Názov: Medaila Márie Terézie 2016 jednostranne razená

Popis –
Averz: 2D portrét Márie Terézie vpravo hľadiaci, časť kolopisu podľa originálnej mince, letopočet 2016
Reverz: gravírovaný podľa objednávky, alebo bez popisu pripravený na gravírovanie
Hrana: hladká bez popisu
Materiál: mosadz
Povrch: lesk

Parammetre –
Priemer: 39 mm
Hrúbka: 2 mm
Hmotnosť: 19,8 g

Náklad –
Spolu: menej ako 50 kusov nečíslovaných medailí (z toho bližšie neurčený počet medailí gravírovaných a ostatné kusy pripravené na ľubovoľné gravírovanie)
Výroba medailí: HALEN Zlaté Hory ČR

Príslušenstvo –
PVC obálka
----------

Medaily sú bez bubliny, bez etue, bez certifikátu a inej numizmatickej papierológie. Príslušenstvo je možné dodatočne si doplniť podľa dôležitosti gravírovanej udalosti. Gravírovanie robia okrem mincovní napríklad aj niektorí zlatníci a kľúčové služby. Celá táto razba medailí nevznikla za účelom zisku i keď časť nákladu ponúknem na niektorých stránkach na predaj. Táto razba je mojou sebarealizáciu v oblasti numizmatiky, bez potreby verejného uznania. Je to razba pre radosť. Dúfam, že aspoň niektorým zberateľom sa tieto medaily s možnosťou gravírovania budú páčiť.

Viac o levantských toliaroch sa dozviete okrem iného i z literatúry, ktorú všetkým odporúčam. Je to knižka (katalóg) Miloslav Nový - Mince Marie Terezie 1740-1780, ČNS Cheb, 1978 (strany 8 až 10, strana 14, strany 49 až 51).

Zdroje:
Wikipédia
Miloslav Nový - Mince Marie Terezie 1740-1780, ČNS Cheb, 1978
vlastné zdroje

Súkromná razba medailí Márie Terézie
Súkromná razba medailí Márie Terézie

9.aukcia Aukčného domu Macho & Chlapovič

S niekoľkohodinovým oneskorením oproti premiére tu uverejňujem komplet článok z môjho webu ...
-----------------------------
Dukát 1937 za 23.000 € (+ %) na 9.aukcii Aukčného domu Macho & Chlapovič
Autor: admin

V dňoch 26.-27.10.2015 sa uskutočnila 9.aukcia Aukčného domu Macho & Chlapovič. Z pohľadu zberateľa československých dukátov, ju vnímam ako veľmi úspešnú. Táto aukcia potvrdila obľúbenosť československých dukátov tak medzi numizmatikmi ako i medzi investičnými zberateľmi. Aukcia potvrdila i neustály rast cien týchto mincí. Aukciu som sledoval na internete. Aukčný dom Macho & Chlapovič mal sledovanie live aukcie na internete zvládnutý úplne dokonale. Vo svojom krátkom článku sa pozastavím pri niektorých položkách z aukcie.

I keď trhové ceny násobkov Svätováclavských dukátov na svojej stránke nesledujem, tak dosiahnutú cenu 78.000 € pri extrémne vzácnom 10 dukáte 1938 v stave about UNC musím spomenúť. Rovnako tak i dosiahnutú cenu 9.000 € pri vzácnom 2 dukáte 1930 v stave UNC. Vysoké ceny dosiali i násobky dukátu 1951. 10 dukát 1951 v stave UNC/about UNC dosiahol cenu 84.000 € a 2 dukát v stave UNC dosiahol cenu 30.000 €.

Bežné ročníky Svätováclavských dukátov 1923, 1926, 1931 a 1933 dosiahli cenu 300 €, čo považujem za veľmi dôležité. Pod hranicou 300 € totiž nezostal ani jeden z týchto dukátov i keď vyvolávacia cena bola pri bežných ročníkoch 200 €. Ročník 1925 dosiahol dokonca cenu 320 €. Samozrejme k dosiahnutým cenám treba pripočítať aukčnú prirážku vo výške 17 %. To platí pre celý tento článok. Stavy mincí spomínaných bežných ročníkov boli about UNC a UNC.

Svätováclavské dukáty s nižšími nákladmi dosiali nasledovné ceny:

 • 1d 1924 - 340 €
 • 1d 1927 - 400 €
 • 1d 1928 - 420 €
 • 1d 1932 - 380 €

Podobné ceny sú i pri priamych obchodoch medzi zberateľmi mimo aukčné domy. Výraznejší rast ceny je pri ročníku 1927. Ročník 1928 podľa mňa mohol presiahnuť cenu 500 €, no nestalo sa tak. Stavy mincí týchto ročníkov boli about UNC a UNC.

Vzácne a vzácnejšie ročníky Svätováclavských dukátov dosiali nasledovné ceny:

 • 1d 1929 - 1.500 €
 • 1d 1930 - 1.500 €
 • 1d 1934 - 1.100 €
 • 1d 1935 - 750 €
 • 1d 1936 - 700 €

Takisto i tu sú podobné ceny pri priamych obchodoch medzi zberateľmi mimo aukčné domy. Najväčším sklamaním celej aukcie je pre mňa dosiahnutá cena pri ročníku 1934. Bol som osobne pri viacerých obchodoch s cenami 1.500 € a viac. Ročník 1934 podľa mňa mohol presiahnuť aj cenu 1.500 €, no nestalo sa tak. Stavy mincí aj u týchto ročníkov boli about UNC a UNC.

Štatistiky som musel prepisovať pri Sade dukátov 1923-1936, kde bola pri stave mincí about UNC dosiahnutá cena 8.500 €. Ceny pri priamych obchodoch medzi zberateľmi mimo aukčné domy sa pritom najčastejšie pohybujú medzi 7.000 až 8.000 €. Je možné, že tento aukčný výsledok spôsobí rast ceny sady dukátov.

Štatistiky som musel prepisovať aj pri veľmi vzácnom Svätováclavskom dukáte 1937, kde bola pri stave mince about UNC dosiahnutá cena 23.000 €. Podľa mojich záznamov bola doteraz najvyššia dosiahnutá cena 22.646 € (AUREA Praha 2014). Ceny pri priamych obchodoch medzi zberateľmi mimo aukčné domy sa pritom pohybujú okolo 10.000 € a pri "podozrivejších" minciach i menej. Tento ročník bude podľa mňa neustále a výrazne drahší a drahší.

Dukát 2014 v stave UNC sa pri vyvolávacej cene 3.000 € nepredal. Osobne nemám z tejto medaily dobrý dojem. Československý štátny znak, v kolopise rok 2014, certifikát, osvedčenie PÚ a ten "bábätkovský" lesk, to je pre mňa silná koncentrácia zvláštností na jednom mieste. Ale je to len môj osobný názor. Nezavrhujem toto dielo. Dukát 2014 má svoje miesto medzi Svätováclavskými dukátmi a rovnako ako dukáty 1968 a 1973 patrí do zbierok a predpovedám mu cenový rast. V tejto aukcii sa podľa mňa nepredal z dôvodu vysokej vyvolávacej ceny. Pri vyvolávacej cene 1.000 €, by podľa mňa dosiahol cenu okolo 2500 €. Tam niekde je dnes jeho trhová cena. I pri vyvolávacej cene 3.000 € sa však mal predať. No nepredal sa.

Karlove dukáty dosiahli v aukcii nasledovné ceny:

 • Sada 1978 about UNC/UNC - 10.000 €
 • 2d 1978 UNC - 1.100 €
 • 1d 1978 UNC - 750 €
 • 1d 1978 good EF - 600 € - eLIVE AUKCE
 • 1d 1979 UNC - 950 €
 • 1d 1980 UNC - 1.500 €
 • 1d 1980 good EF - 1.300 € - eLIVE AUKCE
 • 1d 1981 UNC - 950 €
 • 1d 1982 UNC - 950 €

Čo k tomu dodať ? Nie je čo. Tieto dukáty sú podľa mňa istota a perspektíva. Mám ich veľmi rád a rád s nimi obchodujem, alebo sa zúčastňujem obchodov s nimi. Dosiahnuté ceny sú skvelé.

Trochu pri priamych obchodoch medzi zberateľmi mimo aukčné domy klesá kvalita týchto dukátov. Obchodujú sa totiž stále tie isté kusy a tam musí občas niečo zaškrípať. Katastrofálna situácia je v stavoch 10 dukátov, ktoré sa v stavoch UNC už takmer vôbec na trhu neobjavujú. Pri tomto násobku sa za zbierkový stav považuje stav EF, čo bolo pred dvoma až troma rokmi nemysliteľné. UNC kusy ležia už len v trezoroch zberateľov.

Na záver by som chcel poďakovať Aukčnému domu Macho & Chlapovič za skvelý zážitok pri sledovaní 9.aukcie a zaželať im ešte veľa takýchto úspešných aukcíí.

Zdroje:
oficiála stránka Aukčného domu Macho & Chlapovič
http://eshop.machochlapovic.com/
http://www.mince-dukaty.com/clanky/karlove-dukaty/clanky/dukat-1937-za-2...

9.aukcia Aukčného domu Macho & Chlapovič

Kam to speje slovenská numizmatika ? (kontroverzný článok je späť)

Po vzájomnej dohode s adminom Burzy mincí tu v plnom znení umiestňujem zaujímavý a kontroverzný článok zo spriateleného numizmatického webu www.mince-dukaty.com
--------------------

Kam to speje slovenská numizmatika ? (kontroverzný článok je späť)

14.8.2015

Autor: admin

Tí istí ľudia, ktorí ma rôznymi spôsobmi žiadali o odstránenie tohto článku, ma po zbavení sa „toxického materiálu“ dnes v noci žiadali o jeho opätovné uverejnenie. Súhlasil som. Museli mi však dodať aj samotný článok, lebo som ho nemal zálohovaný. Zdá sa akoby istí ľudia so mnou manipulovali, ale nie je to tak. Tento môj článok sem jednoducho patrí. A nielen sem.
----------

Kam to speje slovenská numizmatika ?
Autor: admin

Susedovmu synovi občas darujem mince bývalého Československa, ktoré sa mi pri potulkách za numizmatikou náhodne pripletú do cesty. Na našom poslednom krátkom stretnutí sa ma tento školopovinný chlapec opýtal, prečo mu stále nosím len mince a prečo mu občas neprinesiem nejakú repliku. Povedal som mu, nech mi v katalógu mincí, ktorý som mu vlani tiež daroval, ukáže nejakú repliku. V tomto katalógu nie je replika, odpovedal mi, ale vraj v Machovom z Bratislavy repliky sú. Na moju otázku, či si nemyslí, že pôvodné mince sú z numizmatického hľadiska vzácnejšie ako repliky odpovedal, že „v replikách je budúcnosť numizmatiky“. Potom našťastie prišiel jeho otec a tento rozhovor prerušil.
Prečo tu o tom píšem ? Píšem tu o tom preto, lebo by som chcel, aby sme si my, dospelí zberatelia, obchodníci a investori uvedomili, kam až numizmatika za tých niekoľko málo mesiacov masového vydávania replík dospela. Keď po mne chce školopovinný chlapec repliky a povie mi že „v replikách je budúcnosť numizmatiky“, tak asi niečo nie je v poriadku.
Viackrát som už použil slovné spojenie „biznis valcuje numizmatiku“. Chcel by som apelovať na zberateľskú verejnosť, aby sme sa spamätali kým je čas a aby sme si uvedomili, že repliky a všetky ostatné medailové razby, sú výlučne vecou biznisu a nemajú žiadnu numizmatickú hodnotu.
Prečo šliapeme po dielach klasikov československej numizmatiky ? Prečo si dávame do zbierok napríklad niekoľko sto eurové platinové repliky obežných mincí, ktoré sa dajú ešte stále zohnať na každej burze v pôvodnom obehovom stave a stoja len pár desiatok centov ? Čo nás k tomu núti ? Odpoveď je jednoduchá – biznis a prachy. Tu neobstojí výhovorka veľmi nízkeho nákladu a teda veľkej vzácnosti. Sú to medaily a nie mince. Náklady mincí ako obeživa boli dané historickou potrebou a náhodnými udalosťami, ktoré spôsobili nízke náklady niektorých z nich. Náklady medailí sú špekulatívne nízke, aby vyvolali dojem vzácnosti.
Priznávam sa, že obchodujem s replikami. Ale obchodujem s nimi preto, aby som mal dostatok prostriedkov na nákup pôvodných mincí. Vo vlastnej zbierke nemám ani jednu repliku a ani jednu medailovú razbu.

Vážení zberatelia, zamyslite sa prosím na chvíľu nad tým, čo som tu napísal.
Ďakujem.

PS: Mojím článkom som sa nechcel nikoho a ničoho konkrétne dotknúť a nikoho som nechcel uraziť. Napísal som len vlastný názor. Mám záujem o záchranu klasickej numizmatiky.
----------

Pripájam aj môj vymazaný komentár:

Dnešný večer ma utvrdil v tom, že nie som sám kto má záujem o záchranu klasickej numizmatiky. Zároveň som prekvapený veľkým množstvom pozitívnych ohlasov na môj krátky článok. Teší ma i to, že pozitívne ohlasy prišli aj od významnejších ľudí. O tom, že ovzdušie v numizmatike nie je čisté svedčí i to, že títo ľudia sa nechcú vyjadrovať verejne.

Vo svojich článkoch sa snažím svoje názory vyjadriť jasne, snažím sa správne pomenovať veci a problémy, snažím sa navrhnúť riešenia, snažím sa byť objektívny.

Všetkým Vám týmto ďakujem za slová uznania. Som rád, že som nadviazal nové kontakty.

admin
----------

Ak vás tento článok pozitívne, alebo negatívne oslovil, vyjadrite sa prosím v komentároch.
Ďakujem

--------------------
Toľko článok v plnom znení.
Komentáre z môjho webu sú tu pod článkom -
http://www.mince-dukaty.com/clanky/svatovaclavske-dukaty/clanky/kam-to-s...
Toto je štvrtý web, kde je článok uverejnený s možnosťou komentovať ho.
Vyjadriť v komentároch sa teda môžete i tu.

Ďakujem

admin www.mince-dukaty.com