Dnes je   -   - 17 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Numismatika Turnov

Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

.

Medaila "10 DUKÁT"

razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

Vážení zberatelia,

dovoľte mi, aby som vám oznámil, že majiteľ Burzy mincí Radim, nechal pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí (2008-2018), vyraziť 50 kusov medailí "10 DUKÁT" v dvoch kovoch. Symbolika 10. výročia vzniku Burzy mincí sa preniesla i do názvu tejto medaily a práve preto je to "10 DUKÁT". Ako predloha averzu slúžila moja medaila "Minca Burzy mincí", ktorá mala na averze popis 1 DUKÁT a ktorá bola razená v rokoch 2011 až 2014. Možno sa vytvorí tradícia príbuzných averzov a v roku 2028 tu budeme mať 20 DUKÁT.

Myšlienka na razbu medailí, razených pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí (2008-2018), tu bola už v roku 2017. Ale zrealizovala sa až teraz, teda v roku 2019. Nevidím v tom žiadny problém.

Touto razbou, v rozpätí ôsmich rokov v poradí už piatou, možno už definovať i charakteristiku súkromných razieb priamo spojených s Burzou mincí. Vyznačujú sa popisom a abstraktnou grafikou. Boli tu popisy 1 DUKÁT, BURZA MINCÍ 2011 (až 2014), ŽETÓN BURZY MINCÍ 2014, 10 DUKÁT a 10. VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018. Abstraktnou grafikou som nazval "lúče" na averzoch použité vo všetkých štyroch ročníkoch 1 dukátu a v tomto ročníku i na averze 10 dukátu. Abstraktnou grafikou som nazval i časť mapy sveta s tromi polkruhmi a perlovcom po obvode, použité na reverzoch vo všetkých štyroch ročníkoch 1 dukátu a žetónu 2014 a tiež perlovec na reverze 10 dukátu. O iných súkromných razbách, priamo spojených s Burzou mincí, nemám informácie.

V zmysle vytvorenia tradície príbuzných averzov a opisovanej charakteristiky razieb Burzy mincí som si dovolil grafické návrhy príbuzných averzov 1 DUKÁT-u a 10 DUKÁT-u doplniť i amatérskym grafickým návrhom 20 DUKÁT-u ako možnej vízie na rok 2028, kedy bude Burza mincí oslavovať 20. výročie svojho vzniku (viď foto).

Charakteristika súkromných razieb nepriamo spojených s Burzou mincí sa vyznačuje portrétom na averze a gravírovaným popisom reverzu BURZA MINCÍ + ročník (a iné popisy), ktorý som použil v rôznych kombináciách u svojich razieb Karla IV, sv Václava, Františka Jozefa I, Márie Terézie a pri Karlovej medaily, ktorá je zároveň Karlovou cenou za numizmatiku. O iných súkromných razbách, nepriamo spojených s Burzou mincí, nemám informácie.

Vrátim sa ale späť od charakteristík medailí súvisiacich s Burzou mincí, k aktuálnej Radimovej razbe. Všetky náklady spojené s touto razbou hradil Radim a je teda jediným a 100%-ným vlastníkom medailí i oboch razníc, obalov a dokumentácie. Radim rozhodol o výbere grafických návrhov averzu a reverzu, rozhodol o použitých materiáloch na razbu, rozhodol o počtoch razených medailí a tiež o všetkých ostatných veciach spojených s touto razbou. Radim rozhodne i o tom, aký bude osud týchto medailí teraz, keď sú už hotové. Informácie o nákladoch na razbu, ani iné bližšie info o razbe nie som oprávnený zverejňovať.

Niektoré základné údaje medaily "10 DUKÁT":

 • Ag
 • Názov: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
 • Rok razby: 2019
 • Návrh: návrh Radim & Karel, grafický návrh Jiří Tománek, Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • Materiál: Ag 999/1000, puncované na hrane
 • Razba: 2D razba za studena
 • Hmotnosť: 16,7 g
 • Priemer: 32 mm
 • Hrúbka: 2 mm
 • Popis averz: 10 DUKÁT, grafika
 • Popis reverz: 10. VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018, perlovec
 • Hrana: hladká
 • Číslovanie: nie
 • Obal: etue, bublina
 • Náklad, počet kusov: 20 kusov
 • Certifikát: pôvodne áno, vyrobený nový
 • Výroba: Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • ---
 • Ms
 • Názov: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
 • Rok razby: 2019
 • Návrh: návrh Radim & Karel, grafický návrh Jiří Tománek, Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • Materiál: Mosadz
 • Razba: 2D razba za studena
 • Hmotnosť: 13,1 g
 • Priemer: 32 mm
 • Hrúbka: 2 mm
 • Popis averz: 10 DUKÁT, grafika
 • Popis reverz: 10 VÝROČIE VZNIKU BURZY MINCÍ 2008-2018, perlovec
 • Hrana: hladká
 • Číslovanie: nie
 • Obal: PVC obálka
 • Náklad, počet kusov: 30 kusov
 • Certifikát: pôvodne nie, teraz áno
 • Výroba: Halen s.r.o. Zlaté Hory ČR
 • ---
 • Leták
 • Návrhy a realizácia: Radim
 • Prevedenie: jednostranný farebný laminovaný číslovaný (1-50) leták formátu A4
 • ---
 • Nový certifikát
 • Návrhy a realizácia: Radim
 • Prevedenie: jednostranný farebný laminovaný číslovaný (1-50) 75x75 mm

Niektoré veci pri takýchto súkromných razbách jednoducho neovplyvníte. V tomto prípade to je text certifikátu, ktorý si mincovňa jednoducho vymyslela, pričom názov PAMĚTNÍ MINCE nezodpovedá skutočnosti. Ide totiž o medailu. Radim vytvoril nové certifikáty a to pre Ag i Ms medaily. Rovnako neovplyvníte drobné chyby razby, či malé nedostatky v príslušenstve. Reklamácie podľa mojich skúseností neskôr oľutujete, pretože vaše drobné chyby razby, či malé nedostatky v príslušenstve budú odstránené, ale vyskytnú sa nové. Vynaložený čas a prostriedky za to nestoja. Ide tu o kompromis.

Tlač a laminovanie letákov a nových certifikátov zabezpečil užívateľ Burzy mincí - Tomáš Dioši nick didi83, v rodinnej firme, ktorú sám vedie - Printea s.r.o. v Nových Zámkoch.

Každá súkromná razba má svoje osobitné čaro. Začne to nenápadne ... treba sa rozhodnúť kedy, prečo, odkedy, dokedy, koľko, za koľko, kde, z čoho, s kým, za akým účelom a ešte treba do toho vložiť niečo zo seba, aby sa človek realizoval, aby vedel, že to čo robí, robí dobre, že ho to niekam posunie a že po sebe niečo hmotné a pekné zanechá. Potom náhle zistíte, že už ste "v tom" a že treba urobiť všetko preto, aby to dopadlo dobre, pričom to dobre, by malo byť s veľkým "D". Vo všetkých týchto fázach súkromnej razby sú skúsenosti len a len pozitívne, prínosné, ale aj povzbudzujúce. A to bez ohľadu na to, či je to vaša vlastná razba, tímová razba, alebo spoločná partnerská razba, alebo ste spoločník len na jeden malý diel veľkej mozaiky. Stále je potrebné podať 120 %-ný a vyšší výkon. Situácie, keď vám Kremnica vyrobí Ag medailu s bielou bodkou a vy to zistíte až pri odovzdávaní medaily klientovi, alebo keď sa vás snaží nemenovaná firma v Brne sprosto odrbať o prachy, alebo keď sa v dobrej viere dostanete až za hranicu zákona, alebo ... atd, treba práve skúsenosťami úplne, alebo maximálne ako je to možné, odbúrať. Úspech súkromnej razby je plne v rukách jej zadávateľa.

Keď som dnes fyzicky celú razbu skontroloval, môžem pokojne vyhlásiť, že jej zadávateľ - Radim - to zvládol. I keď je to samozrejme len môj názor, pretože nie každému sa to musí páčiť. Treba mať na mysli to, že keby túto razbu realizovalo nezávisle na sebe 100 zadávateľov, mali by sme tu 100 rozdielnych medailí. A nie každému, by sa všetky páčili. Objektívna kritika je však na mieste. Hlavne od ľudí, ktorí o súkromných razbách niečo vedia.

Táto razba mala pre mňa svoje osobitné čaro v tom, že ju beriem ako nepriame pokračovanie mojej súkromnej razby medailí "Minca Burzy mincí". Po piatich rokoch od poslednej razby týchto medailí teda ideme ďalej a to hneď s nákladom 50 kusov. Pekný náklad, som rád. Komplet razbu realizoval a financoval majiteľ Burzy mincí Radim, ktorému som vzhľadom k mojim početným vlastným razbám a viacročným skúsenostiam robil poradcu. Poradcu som mu robil aj preto, že pracovať pre Aukčný dom Macho & Chlapovič, kde Radim pracuje, si vyžaduje plné pracovné nasadenie, času nazvyš veľa nezostáva a i keď sa to nezdá, súkromná razba je v istých fázach relatívne časove náročná, hlavne pri partnerskej a tímovej razbe. Ak razím len sám pre seba, tak je to super zábava, ktorú si naplno užívam. K pochopeniu náročnosti práce v Aukčnom dome Macho & Chlapovič si stačí pozrieť ich aukčné katalógy, zúčastniť sa na sálovej aukcii a tiež vidieť trochu i do inej ich činnosti (veľtrhy, prezentácie, osobné účasti na svetových aukciách, e-shop, kamenné obchody a iné aktivity). Tým samozrejme nechcem povedať to, že iné zamestnania si nevyžadujú plné pracovné nasadenie, alebo že nie sú náročné.

Po tejto súkromnej razbe nemôže nikto pochybovať o tom, že Radimovi na Burze mincí skutočne záleží. Som rád, že Radim je držiteľom Mimoriadnej Karlovej ceny za numizmatiku, ktorú som mu udelil pri príležitosti 10. výročia vzniku stránky Burza mincí v roku 2018. Táto cena je v najlepších rukách.

Bolo mi potešením, robiť Radimovi poradcu pri tejto súkromnej razbe.
Radimovi i týmto medailám želám zberateľský úspech.
Burze mincí želám ďalšie úspešné razby (až po 100 DUKÁT).

Ďakujeme ... Smile

Radim & Karel

---

Foto:
Grafický návrh
Celkový pohľad
10 DUKÁT Ag
10 DUKÁT Ms
Raznice
Leták
Grafické návrhy príbuzných averzov 1 DUKÁT, 10 DUKÁT, 20 DUKÁT ako vízia
Grafický návrh 0€ Burza mincí 2028 ako vízia
Zadávateľ a majiteľ razby Radim (foto na LinkedIn) a poradca Karel (foto u M&CH Praha)
Bonus - Známky s vlastným personalizovaným kupónom
Nové certifikáty pre Ag a Ms medaily
Administrátor Burzy mincí Radim na Guláške 2018 s tortou od resident5 s textom "10 ROKOV, BURZA MINCÍ.COM"
Jedna z možností aplikácie loga Burzy mincí

Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018

Komentáre

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

No paráda chlapci...
Dobrá práce, přeji úspěch těmto ražbám, určitě si to medaile, Radim i Karel zaslouží.

„Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.“

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Pekná prácička Smile

Moje vlastné motto: ,,Zbieranie je liek na dlhovekosť" Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Veľmi pekné OK

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Veľká vďaka páni.

Ospravedlňujem sa, ale punc na hrane Ag medaily sa mi cez bublinu nepodarilo kvalitne nafotiť.
Ja novodobé striebro z pôvodných obalov zásadne nevyberám, takže foto zatiaľ nebude.


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

V sobotu, nedeľu a dnes videlo túto Radimovu súkromnú razbu na vlastné oči vyše 20 zberateľov. Bol medzi nimi jeden zberateľ z Burzy mincí, asi 6 neinternetových zberateľov mincí a bankoviek, dvaja moji kamaráti, ktorí renovujú veterány a majú už tiež súkromné razby ... a ostatní boli filatelisti so širokým záberom, ktorí sa okrem iného zaujímajú aj o numizmatiku, pričom niektorí z nich majú za sebou už viacero vlastných razieb. Takže túto medailu videli zberateľsky založení ľudia.

Všetci sa k razbe vyjadrili pozitívne, alebo až veľmi pozitívne. Pochválili väčší priemer medaily "10 DUKÁT", ktorý pôsobí impozantnejšie, než jeho predchodca "1 DUKÁT", ktorý som mal na ukážku tiež u seba. Pochválili jednoduchý a pekný návrh a tiež myšlienku nadväznosti razieb. Reverz medaily bol pre mnohých inšpiráciou, lebo doteraz sme popis gravírovali do hĺbky do hotovej medaily a tu popis vystupuje z mincového poľa a vytvára reliéf.

Som rád, že sa Radimova medaila mojim kamarátom páčila.


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Bonus pre Radima k vydaniu súkromnej razby medailí k 10. výročiu vzniku Burzy mincí - Známky s vlastným personalizovaným kupónom

Venujú ... Karel a filatelisti z Nitry

Výrobca - Pofis
Unikát


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Hezkyyyyy. Smile

„Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.“

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

V roku 2023, pri príležitosti 15. výročia vzniku Burzy mincí, budem pravdepodobne realizovať súkromnú razbu spolu s Numikom.
Ale nebude to 15 dukát. Návrh mám už na stole.
Samozrejme, hlavným predpokladom tejto súkromnej razby je dožiť sa do roku 2023.
Smile

Tým však nikomu nebránim, aby realizoval vlastnú razbu.
Práve naopak.
Čím viac razieb a čím častejšie, tým lepšie.
Smile

Samozrejme, všetko len so súhlasom Radima - majiteľa Burzy mincí.
Smile

Ilustračné foto -


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Letáky

Radimovi, majiteľovi tejto razby, som predložil dva grafické návrhy na letáky. Ani jeden úplne nespĺňal jeho požiadavky a tak riešil letáky vo svojej réžii. Nechal si urobiť niekoľko grafických návrhov a jeden z nich vybral. Myslím si, že výsledok je vynikajúci. Na obrázku je grafika pred tlačou. Letáky sú práve teraz vo výrobe. Ak sa nič nezmení, malo by ísť o jednostranný farebný laminovaný číslovaný leták formátu A4.

Leták č.50:


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Leták č.50 detail popisu:


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Certifikáty v etue

Hore v blogu som okrem iného napísal:
Niektoré veci pri takýchto súkromných razbách jednoducho neovplyvníte. V tomto prípade to je text certifikátu, ktorý si mincovňa jednoducho vymyslela, pričom názov PAMĚTNÍ MINCE nezodpovedá skutočnosti. Ide totiž o medailu.

Dnes sa Radim vyjadril v tom zmysle, že dáva vyrobiť nové i tieto malé certifikáty do etue.
Keď to bude aktuálne, budem vás informovať.

-----

Na margo Radima si dovolím ešte jednu osobnú poznámočku ... som rád, ako cíti, že je to jeho osobná razba a jeho vizitka, ako ladil detaily pri razbe, ako ladil detaily pri letákoch, ako nie je spokojný s textom certifikátu ... mám z toho dobrý pocit ... súkromné razby sú o ľuďoch a ich pohľade na veci a dianie okolo nás.

Rovnako dobré pocity ako z Radima mám z viacerých iných autorov vlastných razieb. Za všetkých spomeniem aspoň dvoch, ktorí sú z Burzy mincí -

1numizmatik, ktorý sa práve rozbieha -
https://www.burza-minci.com/node/184932

aivil47 - Radovan Ziegler, ten už určite nie je nováčikom -
https://www.numizmatici-trencin.sk/medaily/
Tu je niečo od pána Zieglera ...


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Janko ďakujem za kompliment. Až sa červenám. Želám desaťdukátu úspech

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Najlepšie je ľuďom hovoriť pravdu do očí. I keď to niekedy nie je jednoduché. Ale toto by malo byť v pohode.

Priznávam sa preto Radimovi, že som dnes bez bez jeho vedomia, vytlačil 5 ks upravených letákov (viz foto) pre dôchodcov z Hlohovca. Letáky sú v menšom formáte ako A4 a nie sú laminované. Poradové číslo je prekryté. Na zadnej strane letákov je vytlačená časť textu z blogu, ktorý som napísal pre Burzu mincí. Sú to tí istí dôchodcovia, ktorým som požičal katalógy Valoviča, Radima a M&CH, pričom späť si ich už nepýtam. Týmto "chlapcom" stačí literatúra, mince a medaily už nepotrebujú. Sú už ako malé deti a občas ich poteším katalógom, či letákom, alebo certifikátom.

Medailu videli aj v reále a veľmi sa im páčila. Rovnako pozitívne sa vyjadrili i k letáku.

Verím, že sa Radim nenahneval.


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Karle, je to samozrejme v pohode, Ty to môžeš Smile

admin Burzy mincí

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Dík Radim ...
------------------

Nové profi foto medailí od Radima -


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

ďalšie ...


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Na nových certifikátoch sa pracuje ...


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Dobrá práce chlapci!!!!

„Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.“

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Pripájam sa, pekná práca, chválim ! Grafika medailí je pekná, čistá a jednoduchá. Tak to má byť.

Dnes sa už veľa pekných medailí nerazí...

Wall Street je jediné miesto, na ktoré sa vozia ľudia v Rolls Royce, aby sa poradili s ľuďmi, ktorí jazdia metrom.

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

V mene Radima a vo svojom mene ďakujem nickom Numik a 1numizmatik, za pekné slová na adresu tejto súkromnej razby.


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Certifikáty

Hore v blogu som okrem iného napísal:
Niektoré veci pri takýchto súkromných razbách jednoducho neovplyvníte. V tomto prípade to je text certifikátu, ktorý si mincovňa jednoducho vymyslela, pričom názov PAMĚTNÍ MINCE nezodpovedá skutočnosti. Ide totiž o medailu.

Nové certifikáty:

AG -


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Ms -


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Je s tým roboty ako "na kostole", ale to patrí k radostiam súkromnej razby, na to sa neskôr príjemne spomína ... Smile


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Tlač a laminovanie letákov a certifikátov v týchto dňoch zabezpečuje užívateľ Burzy mincí - Tomáš Dioši nick didi83,
v rodinnej firme, ktorú sám vedie - Printea s.r.o. v Nových Zámkoch.


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Tomáš bol rýchly ... už je to u Radima ... Smile


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Zdá sa mi, ako by to bolo pred troma, štyrmi dňami, keď sa ma Radim v Prahe opýtal či tú razbu zrealizujeme. Trvalo to dlhšie, ale už je to hotové.
Práve teraz čakám na telefón od kamaráta filatelistu a možno s ním pôjdem zajtra na otočku do Prahy.
Ak stihnem stretnutie s malostranskými mníchmi (numi-fila) tak, že ešte bude hodinka voľná, pôjdem Radima navštíviť, aby som tú razbu opäť videl komplet pohromade.
I keď neviem či je Radim v Prahe, alebo v SR, či EU.
Škoda, že nebude viac času, rád by som opäť videl Mělník a Numika.


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Radim bude v Košiciach

nejaké veci na predaj či výmenu
https://tomiol.rajce.idnes.cz/vymena_predaj/

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Záhada je odhalená. Práve som sa z tomiho blogu a guláške dozvedel, že Radim zajtra nebude v Prahe, ale v Košicoch.


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

tomi napísal(a):

Radim bude v Košiciach

áno, predbehol si ma tomi ... Smile


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia ...

Takže asi na guláške tú razbu razbu rozpráši ... dobrý nápad ... OK


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile