Dnes je   -   - 170 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Macho a Chlapovič - Aukcie, Eshop, Investičné zlato

Medailér Marián Polonský

Akad. sochár Marián Polonský (1943) patrí medzi našich najväčších súčasných medailérov a autorov komornej plastiky, uznávaný nielen doma na Slovensku (Cena Fondu výtvarných umení 2019 za celoživotné dielo, cena Konferencie biskupov Slovenska, atď), ale aj v zahraničí (medzinárodné medailérske sympóziá, účasť na svetových medailérskych kongresoch FIDEM).

Základy dostal u velikánov slovenskej medaily - 1962–1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVÚ) v Bratislave u prof. Fraňa Štefunku a prof. Rudolfa Pribiša, ateliér reliéfneho sochárstva, 1971–1974 pôsobil na VŠVÚ ako odborný asistent u. prof. Jána Kulicha.

Jeho tvorba zahŕňa liate i razené medaily a plakety, vytvoril portrét A. Hlinku na Rade Andreja Hlinku udeľovanom prezidentom SR za zásluhy o vznik SR, ale vytvoril aj pamätné dosky, ako pamätné reliéfne tabule venované Sv. Cyrilovi a Metodovi v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, v nemeckom Ellwangene, na múre Dómu v Ravenne či v bazilike v Benátkách (na slávnostnú príležitosť pripomenutia obrany a obhajoby hlaholiky, ale najmä staroslovenčiny, ktorá je osadená v interiéri Baziliky San Pietro Di Castello v Benátkach, kde sa dišputa solúnskych bratov s trojjazyčníkmi konala koncom roku 867).

V ostatnej dobe sa intenzívne venuje drobnej plastike (medailérstvu) nielen s lekárskou a univerzitnou tématikou či odkazu sv. Cyrila a Metoda a ich spoločníka sv. Gorazda.
V jeho dielach majú svoje významné miesto stvárnenia nesúce posolstvá najvýznamnejších slovenských historických dejov a heroických osobností týchto kresťanských a národných epopejí Slovákov.

Jeho osobitá tvorba s nezameniteľným rukopisom vzbudzuje obdiv nielen pre svoju realizáciu, ale tiež prekvapujú zložitosťou a členitosťou s plochou dôsledne zaplnenou množstvom detailov.

Marián Polonský: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Anniversarium MMXIX Centesimum, Facultas Medica, Universitas Comeniana Bratislavensis, MCMXIX, značka MK, hrana Mincovňa Kreminca * 2019 * Slovenská Republika, sign. MP 2019, tombak, 617 g, 100 mm, averz
Marián Polonský: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, tombak, 617 g, 100 mm, reverz
Marián Polonský: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, tombak, 617 g, 100 mm, hrana - profil
Marián Polonský: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, tombak, 617 g, 100 mm, detail
Marián Polonský: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, tombak, 617 g, 100 mm, signatúra
Marián Polonský: Herent, medzinárodné medailérske sympózium, XXV. Symposium Sóstó 2001, razba, 6/13, sign. MP 2008, značka MK, AE, 646 g, 100 mm averz
Marián Polonský: Herent, medzinárodné medailérske sympózium, XXV. Symposium Sóstó 2001, razba, 6/13, sign. MP 2008, značka MK, AE, 646 g, 100 mm reverz
Marián Polonský: Pocta Svätého Gorazda / Národné osvetové centrum, razba, sign. MP 2010, značka MK, AE, 397 g, 90 mm averz
Marián Polonský: Pocta Svätého Gorazda / Národné osvetové centrum, razba, sign. MP 2010, značka MK, AE, 397 g, 90 mm reverz
Marián Polonský: Ad Honorem Albín Brunovský / AB Albín Brunovský 1935-1997, 1997, razba, značka MK, hrana M- Polonský, AE, lakovaný AE,  338 g, 90 mm averz
Marián Polonský: Ad Honorem Albín Brunovský / AB Albín Brunovský 1935-1997, 1997, razba, značka MK, hrana M- Polonský, AE, lakovaný AE,  338 g, 90 mm reverz
Marián Polonský: Inspirativa, 2005, liata, mosadz, 374,5 g, 127 mm
Marián Polonský: Rad Andreja Hlinku (portrét), 1998, Novotný 211-213
Marián Polonský: Právnická fakulta UMB, 2005, AE, 90 mm averz
Marián Polonský: Právnická fakulta UMB, 2005, AE, 90 mm reverz
Marián Polonský: Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, Slovenská lekárska spoločnosť, 2013, tombak, 80 mm, averz
Marián Polonský: Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, Slovenská lekárska spoločnosť, 2013, tombak, 80 mm, averz, detail
Marián Polonský: Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, Slovenská lekárska spoločnosť, 2013, tombak, 80 mm, reverz
Marián Polonský: Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, Slovenská lekárska spoločnosť, 2013, tombak, 80 mm, reverz, detail
Marián Polonský: Pocta Adolfovi Bornovi, 2004, liata, 150 mm
Marián Polonský: 80 rokov LF UK BA, 1999, AE, 350 g, 90 mm, hrúbka 9 mm, averz
Marián Polonský: 80 rokov LF UK BA, 1999, AE, 350 g, 90 mm, hrúbka 9 mm, reverz
Marián Polonský: 80 rokov LF UK BA, 1999, AE, 350 g, 90 mm, hrúbka 9 mm, averz, detail
Marián Polonský: 80 rokov LF UK BA, 1999, AE, 350 g, 90 mm, hrúbka 9 mm, reverz, detail
Marián Polonský: 90 rokov LF UK BA, 2009, AE, 360 g, 90 mm, hrúbka 8 mm, averz
Marián Polonský: 90 rokov LF UK BA, 2009, AE, 360 g, 90 mm, hrúbka 8 mm, reverz
Marián Polonský: 90 rokov LF UK BA, 2009, AE, 360 g, 90 mm, hrúbka 8 mm, averz, detail
Marián Polonský: 90 rokov LF UK BA, 2009, AE, 360 g, 90 mm, hrúbka 8 mm, reverz, detail
Marián Polonský: 90 rokov LF UK BA, 2009, AE, 360 g, 90 mm, hrúbka 8 mm, hrana
Marián Polonský: k 50. narodeninám belgického priateľa-výtvarníka Paula Huybrechtsa, 2000, 80 mm
Marián Polonský: k 50. narodeninám Monique Jobin, Claveciniste-Componiste (ako darček od manžela Paula Huybrechtsa), 1999, 80 mm
Marián Polonský: Dionýz Dieška/Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, 1996, 100 mm, materiál Cu, averz
Marián Polonský: Dionýz Dieška/Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, 1996, 100 mm, materiál Cu, reverz
Marián Polonský: Spevácky zbor slovenských učiteľov, 50 rokov, 1971, bronz, 1971, AE, 81x55 mm, averz
Marián Polonský: Spevácky zbor slovenských učiteľov, 50 rokov, 1971, bronz, 1971, AE, 81x55 mm, reverz
Marián Polonský: Kotol (označenie "kremnickej kotliny" Kremničanmi), 1988, 110 mm, liaty AE
Marián Polonský: Harvard Group, 2012, 100 mm, tombak, averz
Marián Polonský: Harvard Group, 2012, 100 mm, tombak, reverz
Marián Polonský: SHMÚ Bratislava, Hydrologické dni 2005, AgTombak, 65 mm, averz
Marián Polonský: SHMÚ Bratislava, Hydrologické dni 2005, AgTombak, 65 mm, reverz
Marián Polonský: Právnická fakulta UMB, 2015, patinovaný tombak, 90 mm, averz
Marián Polonský: Právnická fakulta UMB, 2015, patinovaný tombak, 90 mm, reverz
Marián Polonský: Akadémia vzdelávania / Juraj Fándly, 2000, patinovaný tombak, 90 mm, averz
Marián Polonský: Akadémia vzdelávania / Juraj Fándly, 2000, patinovaný tombak, 90 mm, reverz
Marián Polonský: Rok slovenskej hudby (pre Hudobný fond), 1996, tombak, 70 mm, averz
Marián Polonský: Rok slovenskej hudby (pre Hudobný fond), 1996, tombak, 70 mm, reverz
Polonský: Paneurópska vysoká škola, 2012, tombak, 100 mm, averz
Polonský: Paneurópska vysoká škola, 2012, tombak, 100 mm, reverz
M. Polonský: Cena Ľudovíta Štúra / Vláda Slovenskej Republiky, Združenie slovenských novinárov, tombak, 80 mm, 1996, averz
M. Polonský: Cena Ľudovíta Štúra / Vláda Slovenskej Republiky, Združenie slovenských novinárov, tombak, 80 mm, 1996, reverz
Polonský: Ústav aplikovanej kybernetiky, 1982, postriebrený tombak, 70 mm, averz
Polonský: Ústav aplikovanej kybernetiky, 1982, postriebrený tombak, 70 mm, reverz
Polonský: Cena Miloša Alexandra Bazovského za výtvarné umenie, 1995, bronz, 176 mm
Polonský: Alfa - Omega, 1992, liaty bronz, 100 mm
Marián Polonský: Prof. Svetozár Štefánik/XII. kongres SGPS v Bratislave 2005, tombak, 60 mm, averz
Marián Polonský: Prof. Svetozár Štefánik/XII. kongres SGPS v Bratislave 2005, tombak, 60 mm, reverz
Marián Polonský: Manželstvo, 1981, tombak, 60 mm, averz
Marián Polonský: Manželstvo, 1981, tombak, 60 mm, reverz
Marián Polonský: Manželstvo, verzia 1984, postriebrený tombak, 50 mm, averz
Marián Polonský: Manželstvo, verzia 1984, postriebrený tombak, 50 mm, reverz
Marián Polonský: Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici 2005, tombak, 90 mm, averz
Marián Polonský: Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici 2005, tombak, 90 mm, reverz
Univ. Prof. Michal Valent, DrSc. / Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti) v Bratislave, 2009, patinovaný tombak, 311 g, 80 mm (hrúbka 11 mm), averz
Univ. Prof. Michal Valent, DrSc. / Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti) v Bratislave, 2009, patinovaný tombak, 311 g, 80 mm (hrúbka 11 mm), reverz
Spolok slovenských lekárov v Bratislave, 90. výročie vzniku, 2010, patinovaný tombak, 80 mm, averz
Spolok slovenských lekárov v Bratislave, 90. výročie vzniku, 2010, patinovaný tombak, reverz80 mm
Prof. MUDr. Aurel Hudcovič / 16. zjazd SGPS, 2009, patinovaný tombak, 60 mm - averz
Prof. MUDr. Aurel Hudcovič / 16. zjazd SGPS, 2009, patinovaný tombak, 60 mm - reverz
Svetlo, 1988, razba Mincovňa Kremnica, postriebrený tombak, 45 mm
Kľúč od mesta Trenčín
I. reprezentačný ples Dopravnej banky, 1996, razba Mincovňa Kremnica, pozlátený tombak, 40 mm, averz
I. reprezentačný ples Dopravnej banky, 1996, razba Mincovňa Kremnica, pozlátený tombak, 40 mm, reverz
100 rokov Speváckeho zboru slovenských učitelov, pozlátený tombak, 100 mm, averz
100 rokov Speváckeho zboru slovenských učitelov, pozlátený tombak, 100 mm, reverz

Komentáre

Re: Medailér Marián Polonský

Tento blog som založil, lebo majster Marián Polonský je medzi zberateľmi žiaľ stále málo známy a jeho dielo si bezpochyby zaslúži našu pozornosť

Re: Medailér Marián Polonský

Úžasne krásne veci,takto umelecky stvárnené medailičky sa len tak nevidia a tie medicínske motívy-úchvatné a krásne.

Adalbert

Re: Medailér Marián Polonský

Krásné věci. O tomto medailérovi jsem se dozvěděl až zde na BM.
Jeho tvorba mi velice připomíná medaile Lumíra Šindeláře (kterého velmi obdivuji), nejen motivy, ale i precizností a smyslem pro detail.

„Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.“

Re: Medailér Marián Polonský

.

Re: Medailér Marián Polonský

Súhlas, tiež špičkový medailér; túto si dal autor k svojim šesťdesiatinám

Numik napísal(a):

Krásné věci. O tomto medailérovi jsem se dozvěděl až zde na BM.
Jeho tvorba mi velice připomíná medaile Lumíra Šindeláře (kterého velmi obdivuji), nejen motivy, ale i precizností a smyslem pro detail.

Lumír Šindelář: 60 výročie, reverz medaily

Re: Medailér Marián Polonský

Liata plaketa Pocta Alfredovi Bornovi (český výtvarník, napr. Mach a Šebestová), priemer 150 mm

Marián Polonský: Pocta Alfredovi Bornovi, 150 mm, liata

Re: Medailér Marián Polonský

Pikej napísal(a):

Liata plaketa Pocta Alfredovi Bornovi (český výtvarník, napr. Mach a Šebestová), priemer 150 mm

Hezká práce, jsou jeho medaile někde v katalogu a jsou třeba i v Ag?
Born byl Adolf Smile

„Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.“

Re: Medailér Marián Polonský

Pocta Adolfovi Bornovi, 150 mm, liata, detail 1

Marián Polonský: Pocta Alfredovi Bornovi, 150 mm, liata, detail 1

Re: Medailér Marián Polonský

Pocta Adolfovi Bornovi, 150 mm, liata, detail 2

Marián Polonský: Pocta Adolfovi Bornovi, 150 mm, detail 2

Re: Medailér Marián Polonský

Numik napísal(a):
Pikej napísal(a):

Liata plaketa Pocta Alfredovi Bornovi (český výtvarník, napr. Mach a Šebestová), priemer 150 mm

Hezká práce, jsou jeho medaile někde v katalogu a jsou třeba i v Ag?
Born byl Adolf Smile

Díky za upozornenie, áno, Adolf... ospravedlnenie p. Bornovi...
Nejaký katalóg žiaľ asi neexistuje, súpis do cca 2005 je v Haimannovi, ale existuje veľmi limitovaná, prakticky nezohnateľná publikácia Odkazy v kove, kde je dosť prác Polonského.

Je niečo aj v Ag, Ad Honorem Albín Brunovský či Lekárska fakulta UK BA

Re: Medailér Marián Polonský

Děkuji za informace.

„Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.“

Re: Medailér Marián Polonský

Medaila k 80. výročiu založenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1999, AE, 350 g, 90 mm, hrúbka 9 mm, averz

M. Polonský: 80 rokov Lekárskej fakulty UK BA, 1999, AE, 90 mm, 350 g, averz

Re: Medailér Marián Polonský

... a reverz

M. Polonský: 80 rokov Lekárskej fakulty UK BA, 1999, AE, 90 mm, 350 g, reverz

Re: Medailér Marián Polonský

Medaila k 90. výročiu založenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2009, AE, 360 g, 90 mm, hrúbka 8 mm, averz

M. Polonský: 90 rokov Lekárskej fakulty UK BA, 2009, AE, 90 mm, 360 g, averz

Re: Medailér Marián Polonský

... a reverz

M. Polonský: 90 rokov Lekárskej fakulty UK BA, 2009, AE, 90 mm, 360 g, reverz

Re: Medailér Marián Polonský

Pikej napísal(a):

Tento blog som založil, lebo majster Marián Polonský je medzi zberateľmi žiaľ stále málo známy a jeho dielo si bezpochyby zaslúži našu pozornosť

Nádherné...čo dodať. Kochám sa, aj keď to nie je moja srdcová parketa.
Ale zaujímam sa.
A občas, keď sa podarí, kúpim, alebo sa snažím kúpiť, čo ma zláka v oblasti medailérstva.
Ďakujem zakladateľovi blogu

Re: Medailér Marián Polonský

amalka5883 napísal(a):
Pikej napísal(a):

Tento blog som založil, lebo majster Marián Polonský je medzi zberateľmi žiaľ stále málo známy a jeho dielo si bezpochyby zaslúži našu pozornosť

Nádherné...čo dodať. Kochám sa, aj keď to nie je moja srdcová parketa.
Ale zaujímam sa.
A občas, keď sa podarí, kúpim, alebo sa snažím kúpiť, čo ma zláka v oblasti medailérstva.
Ďakujem zakladateľovi blogu

Ďakujem, to ma teší, keď si niekto aj na základe tohto blogu rozšíri obzory alebo sa aspoň pokochá Smile
Veď koľko oblastí zbieraš, toľko razy si zberateľom, či? Wink

Re: Medailér Marián Polonský

tiež pekné Smile

Re: Medailér Marián Polonský

a ešte Smile

Re: Medailér Marián Polonský

do tretice...

Re: Medailér Marián Polonský

rudi2 napísal(a):

do tretice...

Mimoriadne vydarené samostatné jednostranné medaily. Monique Jobin dal vyrobiť k 50-ke
svojej manželke belgický medailér Paul Huybrechts u svojho priateľa Polonského. Spoza piána vykujuje samotný Huybrechts.
Následne si dal u Polonského urobiť medailu aj k svojej 50-ke a hrdí sa ňou na úvode svojej webstránky http://www.medailles-paulhuybrechts.be/
Existuje aj limitovaná 5 ks edícia obojstranných "manželských" medailí.

Re: Medailér Marián Polonský

Dionýz Dieška/Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, 1996, 100 mm, materiál Cu, averz

Marián Polonský: Dionýz Dieška/Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, 1996, 100 mm, materiál Cu, averz

Re: Medailér Marián Polonský

Pikej napísal(a):

Dionýz Dieška/Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, 1996, 100 mm, materiál Cu, averz

Reverz

Marián Polonský: Dionýz Dieška/Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, 1996, 100 mm, materiál Cu, reverz

Re: Medailér Marián Polonský

Pikej napísal(a):
Pikej napísal(a):

Dionýz Dieška/Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, 1996, 100 mm, materiál Cu, averz

Reverz

Hrana

Marián Polonský: Dionýz Dieška/Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, 1996, 100 mm, materiál Cu, hrana

Re: Medailér Marián Polonský

...včera si našla nového majiteľa táto tu:

Re: Medailér Marián Polonský

Aurea? Niekde som ju zaregistroval...

...

Re: Medailér Marián Polonský

tomi napísal(a):

Aurea? Niekde som ju zaregistroval...

Nemecko, https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3887&lot=2697
Trošku atypická vec, ale o to hádam zaujímavejšia. 120€ netto

Re: Medailér Marián Polonský

Víťazný návrh na 10 € zberateľskú pamätnú mincu k 100. výročiu vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov (predpokladaný
termín emisie marec 2021) podal akad. soch. Zbyněk Fojtů (autor napr. žiadanej 10 € 2018 100. výročie Čs. republiky alebo 10 € 2019 Zavedenie eura).

Averzu dominuje ženský profil s rozviatymi vlasmi, ktoré na seba preberajú symboliku šírenia zvukových vĺn. Motív je odvodený od predlohy akad. soch. Mariána Polonského a dodnes sa používa ako oficiálny členský odznak SZSU, aj ako jeho logo.

https://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/aktuality/vysledky-s...

Re: Medailér Marián Polonský

Toto je pôvodná medaila (resp. plaketa) od Mariána Polonského, slúžiaca ako predloha vyššie uvedenej novej pripravovanej 10 € pamätnej minci. Je to medailérska prvotina majstra Polonského z roku 1971

M. Polonský: Spevácky zbor slovenských učiteľov, 80x55 mm, AE, 1971, averzaverz

Re: Medailér Marián Polonský

... a reverz

Ešte malá zaujímavosť: Túto plaketu mal pôvodne robiť majster Rudolf Pribiš, ale ju prenechal svojmu práve skončenému študentovi, čo pre tohto mladého umelca znamenalo nielen veľkú poctu, ale aj vyjadrenie obrovskej dôvery v jeho um a schopnosti

M. Polonský: Spevácky zbor slovenských učiteľov, 80x55 mm, AE, 1971, reverz