Dnes je   -   - 16 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Numismatika Turnov

Smútočné oznámenie - opustil nás predseda, p. Alojz Balogh

Milí priatelia, dnes ma zastihla od priateľa MilanBA veľmi smutná správa Sad

Opustil nás náš dlhoročný predseda bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV, p. Alojz Balogh vo veku 77 rokov. Pána Balogha som mal tú česť pred rokmi spoznať a odvtedy sme boli v občasnom kontakte bud mailom, telefonicky alebo osobne. Vždy to boli pre mna príjemné chvíle strávené s oduševneným a mimoriadne priateľským a milým človekom z ktorého sršala múdrosť a životná energia. Naposledy sme si volali asi pred 2 týždňami a nič nepredvídalo dnešnú veľmi smutnú správu. Preto ma táto správa o to viac zasiahla...

Do numizmatického neba nám odišiel srdcom a aj mysľou numizmatický velikán.

Za seba a aj v mene Burzy mincí vyjadrujem rodine úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!

Narodil sa 12.07.1942 v Žiline. Oženil sa v roku 1964 s Margarétou, rod. Czeglédiovou (1942) v Bratislave. Narodili sa im dve deti: Ing. Richard (1969), Rastislav (1972-1990). Rodičia Alojz a Mária, rod. Pásztorová. Prvé roky prežil v rodisku a školskú dochádzku začal v roku 1948 v Loku, pokračoval v Prievidzi a ukončil v rokoch 1956-59 na JSŠ Levice. Vojenskú službu absolvoval v rokoch 1962 – 1964 u vojenského prieskumu vo Vimperku.

V rokoch 1964-68 študoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave, za účasť na protestoch proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy musel štúdium opustiť. V rokoch 1970-72 študoval na SPŠ chemická, nadstavbové štúdium Bratislava, v roku 1982 mu bola udelená vedecko-technická kvalifikácia 3. stupňa.

V rokoch 1962-1966 pracoval v CHZJD Bratislava, 1966-1982 VÚOT Bratislava, 1982-2001 VUCHT Bratislava na pozícii prevádzkový chemik - analytik, samostatný výskumný pracovník v oblasti syntézy nových organických látok vhodných ako svetelné stabilizátory pre plastické látky (PP, PE, polyamid), je spoluriešiteľ a riešiteľ štátnych výskumných úloh. Spolupracoval pri riešení s domácimi i zahraničnými organizáciami. Výsledky výskumu realizoval v n. p. CHZJD Bratislava, CHEMLON Humenné a CHEMKO Strážske. Pripravil návrh a realizáciu technológie stabilizátora pre plasty pre firmu Hansol v Soule, Južná Kórea. Ďalej to bola firma CYANAMID Co., USA. V rokoch 2002-04 pracoval vo firme SYNKOLA s. r. o. Bratislava. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, viac ako 20 domácich a medzinárodných patentov (Veľká Británia, USA, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, ZSSR, Japonsko, EU patent). Zúčastnil sa viacerých odborných konferencií, na ktorých prezentoval výsledky výskumu. Zabezpečoval praktickú odbornú výchovu študentov priemyslovky a odborného učilišťa. Dostal viaceré spoločenské ohodnotenia (Vzorný pracovník VUCHT, Čestný odznak Vlády ČSSR, vyznamenania spoločenských organizácií, ...).

Bol členom Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV a členom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Od roku 1966 bol členom Klubu kaktusárov v Bratislave, kde vykonával 15 rokov predsedu. Spoluzakladal odborne - populárny časopis Kaktusy–Sukulenty. Tiež bol členom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti a Slovenskej faleristickej spoločnosti.

Numizmatike sa venoval od roku 1980, členom Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava bol od roku 1994. Krátko po vstupe do SNS začal pracovať i ako funkcionár pobočky, najprv ako revízor, neskoršie predseda revíznej komisie. Od roku 2006 bol predsedom bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV v Bratislave a člen Pléna Ústredného výboru Slovenskej numizmatickej spoločnosti.

Pripravil a spolupracoval pri organizovaní numizmatických výstav a odborných konferencií. Bol autorom návrhu Pamätnej medaily bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri príležitosti 70. výročia vzniku prvého numizmatického krúžku v Bratislave (2004). Pripravil návrh a zabezpečil v roku 2009 realizáciu internetovej stránky pobočky a zabezpečil elektronickú komunikáciu medzi členmi pobočky. V roku 2010 pripravil návrh a realizáciu súboru mincí k 40. výročiu vzniku Slovenskej numizmatickej spoločnosti. V roku 2014 zabezpečil akcie k 80. výročiu organizovanej numizmatiky v Bratislave a pripravil Pamätný list k tejto udalosti.

Bol prednášateľom v pobočke a prednášal na viacerých odborných konferenciách na Slovensku a v Česku v oblasti numizmatiky a medailérskej tvorby. V rámci Bratislavských zberateľských dní propagoval prácu numizmatickej spoločnosti medzi širokou verejnosťou. Zabezpečoval odborný program pre členov pobočky, spolupracoval s viacerými múzeami.

Za prácu v SNS mu boli udelené ocenenia pobočky, ÚV SNS mu udelil medailu III. a II. stupňa za rozvoj slovenskej numizmatiky.

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu priateľskú spomienku.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 4. februára 2020 o 15:30 v bratislavskom krematóriu.

zdroj: www.snsblava.sk, "Numizmatické správičky - interný magazín členov bratislavskej pobočky SNS pri SAV"

Smútočné oznámenie - opustil nás predseda, p. Alojz Balogh
Smútočné oznámenie - opustil nás predseda, p. Alojz Balogh
Smútočné oznámenie - opustil nás predseda, p. Alojz Balogh

Komentáre

Re: Smútočné oznámenie - opustil nás predseda, p. Alojz Balogh

??? Tesne ku koncu roka sme si ešte písali...Smutné...Česť jeho pamiatke

Wall Street je jediné miesto, na ktoré sa vozia ľudia v Rolls Royce, aby sa poradili s ľuďmi, ktorí jazdia metrom.

Re: Smútočné oznámenie - opustil nás predseda, p. Alojz Balogh

Pripájam sa, česť jeho pamiatke

Moje vlastné motto: ,,Zbieranie je liek na dlhovekosť" Smile