Dnes je   -   - 202 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Macho a Chlapovič - Aukcie, Eshop, Investičné zlato

Ceny slovenských pamätných a zberateľských mincí v čase emisie

Viete niekto o zozname cien slovenských pamätných a zberateľských mincí v čase emisie?
V katalógoch na tejto stránke ("Slovenské pamätné mince 1993 - 2008" a "Slovenské zberateľské mince od roku 2009") sú uvedené predpokladám ceny v čase zaradenia do katalógu a nie emisné ceny.

--------------------------------
Aktualizácia 28.5.2012 - odpoveď z NBS

Národná banka Slovenska zabezpečuje predaj zberateľských mincí len prostredníctvom zmluvných partnerov, pričom schválenú predajnú cenu novovydávaných zberateľských mincí publikuje ako súčasť informácie o termíne ich emisie. Schválenú predajnú cenu garantuje Národná banka Slovenska pre svojich zmluvných partnerov počas 30 kalendárnych dní odo dňa emisie.

V prílohe zasielame, pre Vašu informáciu, prehľad predajných cien pamätných mincí (v slovenských korunách) a zberateľských mincí (v eurovej mene) v čase ich emisie. Dovoľujeme si však uviesť, že uvedené predajné ceny z obdobia ich emisie, vo väčšine prípadov, nie sú už v súčasnosti aktuálne.

--------------------------------
Cenník neplatných slovenských pamätných mincí (predajná cena v čase emisie mincí)

Názov - Nominál/Rok vydania - bežná - proof (ceny v SKK)

1. Vznik SR - 100/1993 - 100,00 - 255,00
2. Kodifikácia slovenčiny - 200/1993 - 200,00 - 380,00
3. Kollár - 200/1993 - 200,00 - 380,00
4. Alexy - 200/1994 - 200,00 - 430,00
5. ZOH - 200/1994 - 200,00 - 430,00
6. Normandia - 200/1994 - 200,00 - 430,00
7. Svätopluk - 5000/1994 - 5850,00
8. NP Slovenský raj - 500/1994 - 500,00 - 640,00
9. Šafárik - 200/1995 - 200,00 - 430,00
10. Galanda - 200/1995 - 200,00 - 430,00
11. Rok ochrany európskej prírody - 200/1995 - 200,00 - 430,00
12. Prvá električka v Bratislave - 200/1995 - 200,00 - 430,00
13. Jurkovič - 200/1996 - 200,00 - 395,00
14. Hronský - 200/1996 - 200,00 - 395,00
15. LOH Atlanta - 200/1996 - 200,00 - 395,00
16. Zubačka - 200/1996 - 200,00 - 400,00
17. Beňovský - 200/1996 - 200,00 - 400,00
18. Banská Štiavnica - 5000/1997 - 5850,00
19. Vajanský - 200/1997 - 200,00 - 400,00
20. Banská Štiavnica - 200/1997 - 200,00 - 400,00
21. Pieninský národný park - 500/1997 - 500,00 - 650,00
22. Moyzes - 200/1997 - 200,00 - 400,00
23. Slovenská národná galéria - 200/1997 - 200,00 - 400,00
24. Príchod 1.parného vlaku na Slovensko - 200/1998 - 200,00 - 470,00
25. Povstanie a vznik SNR - 200/1998 - 200,00 - 490,00
26. Spišský hrad - 200/1998 - 200,00 - 490,00
27. Smrek - 200/1998 - 200,00 - 490,00
28. Spišský hrad - 5000/1998 - 5900,00
29. TANAP - 500/1999 - 500,00 - 640,00
30. Hviezdoslav - 200/1999 - 200,00 - 475,00
31. Slovenská filharmónia - 200/1999 - 200,00 - 475,00
32. Toliar - 500/1999 - 500,00 - 640,00
33. Toliar - 5000/1999 - 5900,00
34. Bimilenium - 10000/2000 - 11000,00
35. Bimilenium - 2000/2000 - 2500,00
36. Mikovíni - 500/2000 - 500,00 - 640,00
37. Fándly - 200/2000 - 200,00 - 475,00
38. NP Malá Fatra - 500/2001 - 500,00 - 690,00
39. 3. tisícročie - 5000/2001 - 5900,00
40. 3. tisícročie - 500/2001 - 500,00 - 700,00
41. Dubček - 200/2001 - 200,00 - 480,00
42. Vlkolínec - 5000/2002 - 6000,00
43. Fulla - 200/2002 - 200,00 - 480,00
44. Vlkolínec - 200/2002 - 200,00 - 480,00
45. Vznik SR 10. výročie - 10000/2003 - 12000,00
46. Vznik SR 10. výročie - 1000/2003 - 1200,00
47. Karvaš - 200/2003 - 240,00 - 480,00
48. Škultéty - 200/2003 - 240,00 - 480,00
49. Súbor mincí v tvare bankoviek - 6870/2003 - 12000,00
50. Kempelen - 200/2004 - 240,00 - 480,00
51. Bardejov - 200/2004 - 260,00 - 480,00
52. Vstup SR do EÚ - 200/2004 - 240,00 - 480,00
53. Vstup SR do EÚ - 10000/2004 - 13500,00
54. Segner - 200/2004 - 260,00 - 480,00
55. Bardejov - 5000/2004 - 6500,00
56. NP Slovenský kras - 500/2005 - 500,00 - 760,00
57. Korunovácia Leopolda I. - 200/2005 - 260,00 - 480,00
58. Korunovácia Leopolda I. - 5000/2005 - 6800,00
59. Bratislavský mier - 200/2005 - 350,00 - 520,00
60. NP Muránska planina - 500/2006 - 670,00 - 870,00
61. Kuzmány - 200/2006 - 390,00 - 550,00
62. Veľkomoravské knieža Mojmír II. - 5000/2006 - 8500,00
63. Petzval - 200/2007 - 410,00 - 570,00
64. Komárno - 500/2007 - 780,00 - 960,00
65. Kmeť - 200/2008 - 410,00 - 580,00
66. NP Nízke Tatry - 500/2008 - 780,00 - 960,00
67. Korunovácia Mateja II. - 5000/2008 - 8500,00
68. Rozlúčka so slovenskou korunou - 1000/2008 - 1880,00

--------------------------------
Cenník slovenských zberateľských mincí

Názov - Nominál/Rok vydania - bežná - proof - pamätný list (ceny v EUR)

1. Aurel Stodola - 10/2009 - 12,99 - 18,00
2. Národný park Veľká Fatra - 20/2009 - 25,00 - 30,00
3. UNESCO - Drevené chrámy - 10/2010 - 13,49 - 18,50
4. Martin Kukučín - 10/2010 - 14,49 - 19,18
5. Národný park Poloniny - 20/2010 - 29,50 - 34,50
6. UNESCO - Drevené chrámy - 100/2010 - 350,00
7. Zoborské listiny - 10/2011 - 21,38 - 26,21
8. Memorandum národa slovenského - 10/2011 - 26,52 - 31,34
9. Ján Cikker - 10/2011 - 23,92 - 28,74
10. Pamiatková rezervácia Trnava - 20/2011 - 49,96 - 55,22
11. Nitrianske knieža Pribina - 100/2011 - 425,00
12. Pamiatková rezervácia Trenčín - 20/2012 - 45,00 - 50,00

Ďalšie mince v čase odpovede z NBS ešte neboli vydané. Ceny budem doplňovať priebežne podľa tlačových správ NBS.
V zátvorke za emisnou (bežnou resp. proof) cenou je uvedená cena, za ktorú mincu predávala Kremnica pri rezervácii. Zo začiatku sa cena Kremnice nelíšila od emisnej ceny a prvýkrát k tomu došlo pri minci "19. Jozef Karol Hell".

13. Majster Pavol z Levoče - 10/2012 - 23,40 - 28,20
14. Chatam Sofer - 10/2012 - 24,80 - 29,30 - 2,50
15. Anton Bernolák - 10/2012 - 23,40 - 28,20 - 2,50
16. 300. výročie korunovácie Karola III. - 100/2012 - 438,00 - 2,70
17. Národná banka Slovenska - 10/2013 - 24,50 - 29,20 - 2,70
18. Pamiatková rezervácia Košice - 20/2013 - 45,50 - 51,00 - 2,70
19. Jozef Karol Hell - 10/2013 - 23,90 (24,10) - 28,50 (28,70) - 2,70
20. Matica slovenská - 10/2013 - 21,90 (22,10) - 26,40 (26,60) - 2,70
21. 450. výročie korunovácie Maximiliána - 100/2013 - 380,00 (381,00) - 3,00
22. Jozef Murgaš - 10/2014 - 17,60 (17,80) - 22,10 (22,23) - 3,00
23. Dubnícke bane - 20/2014 - 35,00 (35,20) - 40,00 (40,20) - 3,00
24. Veľkomoravské knieža Rastislav - 100/2014 - 350,00 (351,00) - 3,00
25. Karpatské bukové pralesy - 10/2015 - 17,40 (17,60) - 22,20 (22,40) - 3,00
26. Ľudovít Štúr - 10/2015 - 18,30 (18,80) - 23,00 (23,50) - 3,50
27. Karpatské bukové pralesy - 100/2015 - 380,00 (381,00) - 3,00
28. Ladislav Nádaši-Jégé - 10/2016 - 17,50 (18,00) - 22,20 (22,70) - 3,00
29. Pamiatková rezervácia Banská Bystrica - 20/2016 - 32,50 (33,00) - 38,00 (38,50) - 3,00
30. 275. výročie korunovácie Márie Terézie - 100/2016 - 390,00 (391,00) - 3,00
31. Prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ - 10/2016 - 17,00 (17,50) - 22,00 (22,50) - 3,00
32. Juraj Turzo - 10/2016 - 19,00 (19,50) - 24,00 (24,50) - 3,00
33. Ján Jessenius - 10/2016 - 19,00 (19,50) - 24,00 (24,50) - 3,00
34. Jaskyne Slovenského krasu - 10/2017 - 20,00 (20,50) - 24,50 (25,00) - 3,00
35. Pamiatková rezervácia Levoča - 20/2017 - 37,00 (37,50) - 42,00 (42,50) - 3,00
36. Božena Slančíková Timrava - 10/2017 - 18,50 (19,00) - 23,50 (24,00) - 3,00
37. Jaskyne Slovenského krasu - 100/2017 - 399,00 (400,00) - 3,00
38. Slovenská republika – 25. výročie vzniku - 25/2018 - 35,00 (35,50) - 40,00 (40,50) - 3,00
39. Uznanie slovanského liturgického jazyka - 10/2018 - 19,00 (19,50) - 24,00 (24,50) - 3,00
40. Adam František Kollár - 10/2018 - 18,00 (19,00) - 23,00 (24,00) - 3,00
41. Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave - 10/2018 - 18,00 (19,00) - 23,00 (24,00) - 3,00
42. Dušan Samuel Jurkovič - 10/2018 - 18,50 (19,50) - 23,50 (24,50) - 3,00
43. Nenásilný spontánny odpor - 10/2018 - 17,00 (18,00) - 22,00 (23,00) - 3,00
44. Vznik Československej republiky - 10/2018 - 17,00 (18,00) - 22,00 (23,00) - 3,00
45. 400. výročie korunovácie Ferdinanda II. - 100/2018 - 380,00 (381,00) - 3,00
46. 10. výročie zavedenia eura v SR - 10/2019 - 17,00 (18,00) - 22,00 (23,00) - 3,00
47. Milan Rastislav Štefánik - 10/2019 - 17,00 (18,00) - 22,00 (23,00) - 3,00
48. Univerzita Komenského - 10/2019 - 18,00 (19,00) - 23,00 (24,00) - 6,00
49. Michal Bosák - 10/2019 - 19,00 (20,00) - 24,00 (25,00) - 4,00
50. Alexander Rudnay - 10/2019 - 19,00 (20,00) - 24,00 (25,00) - 4,00
51. Veľkomoravské knieža Mojmír I. - 100/2019 - 435,00 (436,00) - 4,00
52. Slovenské národné divadlo - 10/2020 - 18,00 (19,00) - 23,00 (24,00) - 6,00
53. Andrej Sládkovič - 10/2020 - 18,50 (19,50) - 23,50 (24,50) - 6,00
54. Maximilián Hell - 10/2020 - 19,00 (20,00) - 24,00 (25,00) - 6,00
55. Chránená krajinná oblasť Poľana - 20/2020 - 42,50 (43,50) - 47,50 (48,50) - 4,00
56. Štefan Banič - 10/2020 - 22,50 (24,00) - 27,50 (29,00) - 4,00
57. Nitrianske knieža Svätopluk II. - 100/2020 - 537,00 (538,00) - 4,00
58. Janko Matúška - 10/2021 - 21,50 (23,00) - 26,50 (28,00) - 4,00
59. Spevácky zbor slovenských učiteľov - 10/2021 - 22,50 (24,00) - 27,50 (29,00) - 4,00
60. Vodná elektráreň v Kremnici - 10/2021 - 23,00 (24,50) - 28,00 (29,50) - 4,00
61. Demänovská jaskyňa slobody - 20/2021 - 44,00 (45,50) - 49,00 (50,50) - 4,00
62. Nanga Parbat - 10/2021 - 23,00 (24,50) - 28,00 (29,50) - 4,00
63. Fujara - 100/2021 - 500,00 (501,00) - 4,00
64. Alexander Dubček - 10/2021 - 22,50 (24,00) - 27,50 (29,00) - 6,00
65. Janko Kráľ - 10/2022 - 24,50 (26,00) - 29,50 (31,00) - 4,00
66. Ľudmila Podjavorinská - 10/2022 - 24,50 (26,00) - 29,50 (31,00) - 4,00
67. Chránená krajinná oblasť Kysuce - 20/2022 - 42,50 (44,00) - 47,50 (49,00) - 4,00
68. 450. výročie korunovácie Rudolfa - 100/2022 - 570,00 (571,00) - 4,00
69. Skalica - 10/2022 - 23,00 (24,50) - 28,00 (29,50) - 4,00
70. Kovačica - 10/2022 - 23,00 (24,50) - 28,00 (29,50) - 4,00
71. Krista Bendová - 10/2023 - 23,50 (26,00) - 28,50 (31,00) - 4,00
72. Viktor Kubal - 10/2023 - 25,00 (27,50) - 30,00 (32,50) - 6,00
73. Parná prevádzka Bratislava - Trnava - 10/2023 - 23,00 (25,50) - 28,00 (30,50) - 4,00
74. Československý rozhlas - 10/2023 - ??,?? (26,50) - ??,?? (31,50) - 4,00
75. Chránená krajinná oblasť Vihorlat - 20/2023 - ??,?? (45,00) - ??,?? (50,00) - 4,00
76. Samova ríša - 100/2023 - ???,?? (605,00) - 4,00
77. Ján Chryzostom Korec - 10/2024 - ??,?? (26,50) - ??,?? (31,50) - 6,00
78. Jozef Kroner - 10/2024 - ??,?? (25,50) - ??,?? (30,50) - 4,00
79. Auschwitz a Birkenau - 10/2024 - ??,?? (25,50) - ??,?? (30,50) - 4,00

(Emisné ceny posledných mincí uvediem neskôr. NBS ich prestala uvádzať v tlačových správach a musím sa ich pýtať na ne emailom. Nechcem to robiť po každej minci ale až naraz na konci roka.)

sk2010poloniny.jpg

Komentáre

Čau, podarilo sa mi zistiť z

Čau,

podarilo sa mi zistiť z mailovej komunikácie:

Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín BK - 21,38 €
Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín PROOF - 26,21 €
Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia BK - 26,52 €
Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia PROOF - 31,34 €
Ján Cikker - 100. výročie narodenia BK - 23,92 €
Ján Cikker - 100. výročie narodenia PROOF - 28,74 €
Nitrianske knieža Pribina - 1150. výročia úmrtia PROOF - 425 €

Ceny sú z NBS ku dňu emisie mince.

Možno by nám v tom vedela

Možno by nám v tom vedela pomôcť Kremnica. Ona musí vedieť, za aké ceny to predávala, nie?

Slovenské zberateľské pamätné mince od 1993 (Ag + PROOF + Au) + Slovenské sady

Pamätám si že 200 Sk mince

Pamätám si že 200 Sk mince (1993-1999) sa predávali v banke za cca 230 Sk, potom už cena postupne rástla na 250-260 Sk, už si to presne nepamätám...

kolega sa však pýtal na mince

kolega sa však pýtal na mince 1993-2008 , čiže nie euráče..

.

Master93 napísal(a):

Možno by nám v tom vedela pomôcť Kremnica. Ona musí vedieť, za aké ceny to predávala, nie?

Skúste položiť svoju otázku priamo Mincovni do vlákna - Podnety pre "našu" mincovňu v Kremnici.( https://www.burza-minci.com/node/15692 )

Si vis pacem, para bellum.
Acta non verba.

Pýtal sa aj na "Slovenské

Pýtal sa aj na "Slovenské zberateľské mince od roku 2009" (viď v zátvorke) a to už boli euráče.

OK, sorry

Mincovna Kremnica

Vdaka všetkým za odpovede. Smerovanie otázky na Kremnicu je dobrý nápad, napísal som správu pre "Mincovna Kremnica" či sa nám tu môže vyjadriť.

BK alebo PROOF

To boli ceny BK alebo PROOF?

nasiel som tabulku pre eurove

nasiel som tabulku pre eurove striebro (od 2009-2011): http://slovenskemince.sk/index.php?link=ema ...vedel by niekto potvrdit/vyvratit tie ceny? 2011 by malo sediet, ostatne neviem

...simply Maťo.

sedia

Matyooo napísal(a):

nasiel som tabulku pre eurove striebro (od 2009-2011): http://slovenskemince.sk/index.php?link=ema ...vedel by niekto potvrdit/vyvratit tie ceny? 2011 by malo sediet, ostatne neviem

áno tie ceny su v poriadku ! sedia !

xx

Ceny sedia, ešte by to chcelo

Ceny sedia, ešte by to chcelo zistiť obdobie 93-08

Slovenské zberateľské pamätné mince od 1993 (Ag + PROOF + Au) + Slovenské sady

BK, proof neviem, tie som

BK, proof neviem, tie som nekupoval, ale určite boli drahšie...

Všetky pamätné strieborné

Všetky pamätné strieborné mince, v bežnej kvalite, v rokoch 1993-2007 boli predávané v NBS za nominál + DPH. Od 1.1.2008 prestala banka priamo predávať pamätné mince zberateľom.

Si vis pacem, para bellum.
Acta non verba.

Nepredavali sa nahodou bk iba

Nepredavali sa nahodou bk iba za nominal? Sa mi nezda, zeby 200sk stala 238sk.

Ein Dukaten, gut geschlagen, bedecken Ross und Reiter bis zum Kragen.

Trenčín

20€ - Pamiatková rezervácia Trenčín:
45,00€ BK
50,00€ PROOF

...simply Maťo.

Ja som ich kupoval v

Ja som ich kupoval v Slovenskej Sporiteľni za cca 230-240 Sk, ale určite nie za nominál.

Na oznam z

Na oznam z Kremnice
http://www.mint.sk/aktuality.php#a1
zareagovalo "prudko" aj striebro.
http://www.kitcosilver.com/charts.html

Jana

Tento raz nad tym prizmurim

Tento raz nad tym prizmurim oko, nakolko aj naklad isiel o nieco dole.
Osobne zastavam nazor ze tato minca je este na spickovejsej urovni ako Poloniny

Osobna sprava sluzi iba na vymenu e-mailov.

Nevie niekto náhodou aj

Nevie niekto náhodou aj emisné ceny Slovenských sád?

Slovenské zberateľské pamätné mince od 1993 (Ag + PROOF + Au) + Slovenské sady

po roku 1993 stáli sady cca

po roku 1993 stáli sady cca 120-150 Sk

este by ma zaujimalo, ci mali

este by ma zaujimalo, ci mali vsetky zberatelske mince (Ag+Au) od roku 1993 svoj informacny letacik, alebo ich Kremnica zacala pridavat az cca od 2006

Slovenské zberateľské pamätné mince od 1993 (Ag + PROOF + Au) + Slovenské sady

Všetky mince majú letáčiky.

Všetky mince majú letáčiky.

Jana

Majster Pavol

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur Majster Pavol z Levoče bude vydaná 24.5.2012 (predaj začne 25.5)

Cena: BU 23,40€
PROOF 28,20€

Zdroj: www.mint.sk

(Osobne som cakal cenu BK minimalne jemne pod 20 EUR pri dnesnej cene sriebra (cca. 0,7-0,8 eur/gram uz nejaky ten cas), hlavne ked si porovnam ze napr. Zoborske listiny stali v case emisie 21,38 EUR a striebro islo po 0,96 eur/gram. Aj Cikker bol za 23,92 EUR pri striebre 1,04 eur/gram.)

Ale aspon je pekna ta minca, teda podla mna Smile

...simply Maťo.

Cena sa tam odvíja od toho,

Cena sa tam odvíja od toho, kedy mincovňa nakúpi striebro a nie niekde pri dátume emisie. To je iba môj názor.

samozrejme ze od toho sa

samozrejme ze od toho sa odvija, ale trosku flexibility by nezaskodilo, hlavne ked uz nejaky ten cas je striebro v podobnych hladinach a nie niekde pri 1 eure za gram

...simply Maťo.

Do straty nepôjdu, to je

Do straty nepôjdu, to je myslím logické. To je iné ako u investičných mincí.

Cena

Cena je preto taka lebo nenazrati bankari v NBS si nechaju 30% zisku z toho co zaplatia zberatelia.Nezabudaj sme na Slovensku

A nezabudnte na cca 5-6€ pre

A nezabudnte na cca 5-6€ pre nasu vladu vo forme DPH.

Ein Dukaten, gut geschlagen, bedecken Ross und Reiter bis zum Kragen.

Mincovna Kremnica

Info od používateľa Mincovna Kremnica:
Napada ma ze idealne by bolo oslovit ohladom cien priamo NBS, pretoze NBS na rozdiel od nas, s cenami nepracuje/nemeni ich - cize ak maju (a urcite maju) zaznam o predajnej cene konkretnej minci, tak je urcite spolahlivy a smerodajny.

Opýtal som sa teda priamo v NBS. Získanú odpoveď som doplnil priamo k pôvodnej otázke.

Pre zaujímavosť - zbierka slovenských pamätných proof mincí kupovaných za emisné ceny v korunách je po prerátaní na eurá 4843,82 EUR. U bežnej kvality je to 505,54 EUR.