Dnes je   -   - 89 online - neprihlásený - odborná sekcia.

Čo nás čaká nasledujúcich 7 dní:

Macho a Chlapovič - Aukcie, Eshop, Investičné zlato

Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Ferdinand I., ako uhorský a český kráľ Ferdinand V., zvaný Dobrotivý, (*19. apríl 1793, Viedeň – † 29. jún 1875, Praha) z Habsbursko-Lotrinskej dynastie, bol rakúsky arcivojvoda, druhý rakúsky cisár (v rokoch 1835 – 1848), uhorský kráľ a posledný korunovaný český kráľ.
Berúc do úvahy Ferdinandove dedičné predispozície (Ferdinandovi rodičia František II. a Mária Terézia Neapolsko-Sicílska boli prvostupňovými príbuznými – bratrancom a sesternicou; starý otec z otcovej strany Leopold II. a stará mama z matkinej strany Mária Karolína Habsbursko-lotrinská boli dokonca vlastnými súrodencami) sa na ňom zákonite musela prejaviť genetická degenerácia. Od narodenia Ferdinand trpel epilepsiou spôsobenou pôrodnou traumou a rachitídou. Choroba sa prejavila i na jeho vzhľade, zvlášť nápadná bola disproporcia veľkosti hlavy voči telu. Do deviatich rokov nezískal takmer žiadne vzdelanie, pretože sa vtedy verilo, že fyzická a duševná námaha vedie k zhoršeniu stavu epileptických pacientov. Mal však hudobné nadanie, hral na klavír a trúbku, nadšene sa zaoberal botanikou a zaujímal sa o vývoj techniky. Hovoril piatimi jazykmi, takže ho nemožno označiť za slabomyseľného. Na druhej strane nie je možné poprieť jeho flegmatickosť, istú prostoduchosť a obmedzenia vyplývajúce z jeho zdravotných problémov.
Ako cisárov oficiálny zástupca po prvý raz vystúpil na verejnosti v r. 1818 pri odhaľovaní pamätníka v Brne. František I. sa obával, že zdravotný stav najstaršieho syna bude závažnou prekážkou jeho prípadného plnohodnotného vykonávania vládnych povinností. Uvažoval o nástupníctve mladšieho syna Františka Karola, ale kancelár Metternich hájil princíp legitimity a sám Ferdinand kategoricky odmietal zriecť sa nárokov na trón. Cisár František I. ho ako následníka napokon akceptoval a od roku 1829 mu povolil zasadať v štátnej rade. O rok neskôr (28.9.) bol v prešporskom Dóme sv. Martina korunovaný uhorským kráľom. 27.2.1831 sa vo Viedni oženil so sardínskou princeznou Máriou Annou (* 19.9.1803, † 4.5.1884), ktorá mu však bola skôr ošetrovateľkou ako manželkou.
V marci 1835 prevzal po smrti svojho otca vládu ako rakúsky cisár Ferdinand I. V otcovom závete našiel pasáž: „Dôveruj kniežaťu Metternichovi, môjmu vernému služobníkovi a priateľovi… Neposunuj nič v základoch štátnej budovy, vládni, ale nič nemeň.“
Oslabené zdravie mu neumožňovalo zasahovať do osudov svojej vlasti, vládli za neho iní. Od decembra 1836 riadila vládne záležitosti štátna konferencia na čele s jeho strýkom, arcivojvodom Ľudovítom. Členmi boli kancelár Metternich, minister František Antonín gróf Kolowrat a jeho mladší brat, arcivojvoda František Karol. Dňa 7. septembra1836 bol ako posledný český kráľ (Ferdinand V.) korunovaný v pražskej svätovítskej katedrále.
Do záveru obdobia jeho vlády spadajú udalosti revolučných rokov 1848 – 1849. Narastajúcemu revolučnému napätiu slabomyseľný Ferdinand nemal možnosť čeliť a situáciu riešil rezignáciou a opustením Viedne. Dvorná kamarila na čele s arcivojvodkyňou Žofiou sa usilovala o násilné potlačenie revolúcie a o abdikáciu slabého panovníka. Udalosti vyvrcholili 2.12.1848, kedy sa Ferdinand v Olomouci zriekol trónu v prospech svojho synovca Františka Jozefa I., ktorému na rozlúčku povedal: „Buď dobrý, rado sa stalo.“
Po svojej abdikácii žil Ferdinand so svojou manželkou na Pražskom hrade, kde mal vyčlenené jedno celé krídlo na druhom nádvorí. Tu sa mohol plne venovať svojim záľubám – hudbe, heraldike a botanike. Veľa času trávil na svojich rozsiahlych majetkoch, medzi ktoré patrili napr. pre jeho potreby upravené a prestavané zámky Ploskovice a Zákupy. Pri pražskom pobyte často sa rád prechádzal ulicami Prahy, domáci ho vídavali na dnešnej Národnej triede. Medzi ľuďmi bol obľúbený; vďaka jeho milému a láskavému správaniu je v dejinách známy i pod svojim prídomkom.
Zomrel bezdetný vo veku 83 rokov, pochovaný je v kapucínskej krypte vo Viedni.

Počas panovania Ferdinanda V.(1835-1848) sa mince razili v nasledujúcich mincovniach:

A - Vieden
B - Kremnica (do roku 1867)
C - Praha
E - Kráľovský Belehrad (do roku 1867)
G - Veľká Baňa (Nagybánya)
M - Miláno
V - Benátky (Venezia)
Z.V. - Benátky (Zecca Venezia v rokoch 1848-49)
G.M. - Mantova (Governo Militare)

Zdroj informácií: wikipedia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Dobrotiv%C3%BD

Mince Ferdinanda V.(1835-1848)
Mince Ferdinanda V.(1835-1848)
Mince Ferdinanda V.(1835-1848)
Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Komentáre

Re: Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Scudo 1837 M
Blížiaca sa aukcia Kunker 15-16.Marec 2016
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=2559&category=53197&lot=2164357
Vyvolávacia cena: 320€
Konečná cena: 700€

Moderátor BM

Re: Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Toliar 1836 A
Blížiaca sa aukcia Fruhwald 2-3 Apríl 2016
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=2597&category=53740&lot=2182684
Vyvolávacia cena: 500€
Konečná cena: 625€

Moderátor BM

Re: Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Dukat 1846 A
Blížiaca sa aukcia Fruhwald 2-3 Apríl 2016
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=2597&category=53740&lot=2182683
Vyvolávacia cena: 400€
Konečná cena: 440€

Moderátor BM

Re: Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Toliar 1836 C
Blížiaca sa aukcia Fruhwald 2-3 Apríl 2016
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=2597&category=53740&lot=2182685
Vyvolávacia cena: 1000€
Konečná cena: 1000€

Moderátor BM

Re: Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Bronzová medaila 1837
Blížiaca sa aukcia Wag 10.Apríl 2016
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=2648&category=55587&lot=2224260
Vyvolávacia cena: 50€
Konečná cena: 54€

Moderátor BM

Re: Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Scudo 1837 M
Blížiaca sa aukcia Wag 10.Apríl 2016
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=2648&category=55587&lot=2224259
Vyvolávacia cena: 2000€
Konečná cena: Nepredané

Moderátor BM

Re: Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Dukat 1840 B
Blížiaca sa aukcia Macho a Chlapovič 9.- 10. Maj 2016
sixbid.com/browse.html?auction=2679&category=56518&lot=2253742

Moderátor BM

Re: Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Dukát 1842 E
Blížiaca sa aukcia Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH 12-13 Máj 2016
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=2678&category=56559&lot=2252215
Vyvolávacia cena: 405€

Moderátor BM

Re: Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Dukat 1837 E
Blížiaca sa aukcia Frühwald 21-22 Maj 2016
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=2742&category=57460&lot=2319731
Vyvolávacia cena: 2000€

Moderátor BM

Re: Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

5 Grajciar 1839 C
Blížiaca sa aukcia WAG 28 August 2016
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=2910&category=59621&lot=2427174
Vyvolávacia cena: 20€

Moderátor BM

Re: Mince Ferdinanda V.(1835-1848)

Korunovačný žeton 1838
Blížiaca sa aukcia WAG 28 August 2016
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=2910&category=59621&lot=2427178
Vyvolávacia cena: 50€

Moderátor BM