Dnes je   -   - 67 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Macho a Chlapovič - Aukcie, Eshop, Investičné zlato

10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2016 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu. Minca predstaví ďalšiu slovenskú lokalitu zapísanú do Zoznamu svetového dedičstva. Do súťaže bolo predložených sedemnásť výtvarných prác od sedemnástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v apríli 2016. Jej odbornými poradcami boli RNDr. Jana Durkošová, zástupkyňu Ministerstva životného prostredia SR a zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR - Správy slovenských jaskýň RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. a Ing. Peter Gažík.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh autora Branislava Ronaia, ktorému bola udelená prvá cena. Komisia ocenila mimoriadne výtvarné i obsahové kvality návrhu, kompozičnú vyváženosť oboch strán, na ktorých autor pracoval so zámernou vertikalizáciou zobrazených motívov. Na averze sú zobrazené typy stalagmitov v Domici, zvislé stalaktity až brká z Gombaseckej jaskyne a vpravo dolu aragonitový útvar z Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Uvedené jaskyne dobre charakterizujú hodnoty tejto lokality svetového dedičstva. Autor tiež zaujímavo použil metaforu chrámu (gotického oblúka), čim zvýraznil hodnotu a mohutnosť prírodného dedičstva, ktoré sa stáva aj dedičstvom kultúrnym. Na reverze stvárnil kvapľový útvar z Krásnohorskej jaskyne, ktorý patrí k najväčším v Európe. Kompozíciu v dolnej časti doplnil zobrazením vzácnych jaskynných živočíchov (chvostoskok a ráčik krivák jaskynný) a netopiera.

Druhú cenu získal PhDr. Kliment Mitura. Podľa vyjadrenia odborných poradcov jeho návrh z obsahového hľadiska najkomplexnejšie a najvernejšie vystihuje prírodné hodnoty svetového dedičstva v tejto lokalite. Z hľadiska výtvarnej hodnoty však nedosiahol presvedčivosť víťazného návrhu. Na averze je veľmi dobre zobrazená aragonitová výzdoba v podobe excentrického tvaru, pod ňou najcharakteristickejší endemický štúrik Slovenského krasu Neobisium slovacum. Na reverze zaujala silueta jaskyniara s kvapľom Krásnohorskej jaskyne vľavo. V pravej hornej časti je symbol jaskyne Domica - nádoba z neolitu, pod ňou je brková výzdoba Gombaseckej jaskyne.

Tretia cena bola udelená Mgr. art. Petrovi Valachovi. Komisia na návrhu ocenila vydarenú kompozičnú väzbu medzi reliéfnymi motívmi a písmovými prvkami, ktoré tvoria plnohodnotnú súčasť kompozície na averze i reverze. Zaujalo ju tiež pozoruhodné spojenie prírodných prvkov a archeologických stôp človeka. Na averze vpravo autor ako jediný použil neolitické kresby z Domice. Pod dominantným motívom jaskyne je v spodnej časti lebka z bronzovej doby používaná ako kultová maska. Reverz návrhu kladie dôraz na typických živočíchov lokality - netopier a endemický chrobák Slovenského krasu Duvalius hungaricus.

Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali akad. soch. Michal Gavula a Mgr. art. Roman Lugár.

Plánovaný termín emisie striebornej zberateľskej mince je vo februári 2017.

Zdroj informácii: NBS

10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Komentáre

Re: 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne ...

vie už niekto aký bude náklad? Smile

10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne ...

26.01.2017
Prvý deň predaja striebornej zberateľskej mince 10€ Svetové prírodné dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Mincovňa Kremnica, š.p.,

Vás srdečne pozývajú na prvý deň predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10 euro s motívom „Svetové prírodné dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu“, ktorý sa uskutoční 13. februára 2017 o 14:00 hod. v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Minca pripomína najväčšie krasové územie v strednej Európe s najväčším počtom jaskýň a priepastí. Jaskyne predstavujú výnimočný príklad stále trvajúcich geologických procesov a významných geomorfologických javov.

zdroj: www.mint.sk

Re: 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne ...

frajo1971 napísal(a):

vie už niekto aký bude náklad? Smile

http://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/aktuality/pripravovan...
Cena NBS: BK-20 eur, Proof-24,50

Jana

Re: 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne ...

Náklad: v bežnom vyhotovení: 3 100 mincí
v proof vyhotovení: 5 700 mincí

xx

10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne ...

PL