Dnes je   -   - 12 online - neprihlásený - odborná sekcia.
Numismatika Turnov

Raznica, raznice, razničky ...

Vážení zberatelia,
ak máte akékoľvek raznice, razidlá, matrice ... urobte foto a podeľte sa s nami o tieto numizmatické a technické skvosty ... alebo uveďte odkaz na ne ...

Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...
Raznica, raznice, razničky ...

Komentáre

Re: Raznica, raznice, razničky ...

http://www.nanovo.cz/cs/produkt/raznice-praha-933


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Jak vzniká raznice na mince?

Raznice na 5 000 kč


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Zaujímavé vysokoprofesionálne fachmansko-mravenčie povolanie Smile

Adalbert

Re: Raznica, raznice, razničky ...

adalbert napísal(a):

Zaujímavé vysokoprofesionálne fachmansko-mravenčie povolanie Smile

Ďakujem za komentár.
Sú to tiež umelecké diela úzko späté s mincami a medailami ... viď tieto 4 obrázky ...

Foto - http://www.razba.cz/galerie-raznice-a-14.html


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Moc hezké.... Opravdu je to řemeslo, které zaslouží uznání nás všech.

„Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.“

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Niečo k téme z článku - Mincovní technika - mincovní stroje (výňatky)

Mincovní technika prodělala od doby vzniku mince, stejně jako i jiné obory, řadu změn a prošla mnoha vývojovými stupni, na nichž vždy po určitou dobu setrvala. V této práci si kladu za cíl osvětlit částečně vývoj mincovní techniky, zejména strojní se zvláštním přihlédnutím k mincovnictví českému, které reprezentují v období historickém mincovny pražská, kutnohorská, jáchymovská a českobudějovická, posléze pak v době nejnovější kremnická mincovna a po rozpadu Československa mincovna jablonecká.

Ražba je tvářecí procedura, jejímž prostřednictvím dochází k pozitivnímu otisku negativního obrazu z razidel na minci, medaili či jiný předmět. K uskutečnění ražby musel mít pregéř (jak byl nazýván středověký razič mincí z německého "pregen" - razit), prováděl-li tzv. ražbu pod kladivem - čili ruční ražbu - k dispozici svrchní a spodní razidlo, kladivo, samotný střížek a pomocníka, který kladl zahřátý střížek pomocí kleští mezi razidla, z nichž spodní (většinou lícní, u pražských grošů rubní) spočívalo napevno v jakémsi dřevěném špalku a svrchní (rubní) držel pregéř v ruce. Zkušeně vedeným úderem pak vtiskl pregéř střížku vloženému mezi razidla (též ražební kolky, či železa.) konečnou podobu ražené mince. (V případě výroby jednostranných mincí se upotřebilo pouze jedno razidlo, přičemž střížek byl kladen na měkký podklad - většinou kůži na mincovní kovadlině. Při výrobě brakteátů ( kolem roku 1210 do r. 1300) bylo někdy jedním úderem vyraženo mincí hned několik (většinou 3 až 5) a to tak, že střížky narovnané na sebe se vložily do shora uzavřené trubky - pouzdra vyloženého kůží, přiložily se na spodní razidlo na něž se pak vedl několikanásobný úder kladiva).

Poslední aspekt mincovní výroby, jemuž věnuji závěr této práce, je výroba mincovních razidel. Kolky nejstarších mincí byly téměř výhradně ryty. Ražba českých denárů probíhala však již od počátku pomocí razidel zhotovených puncovní technikou. Práci rytce mincovních kolků lze přirovnat k titěrné a namáhavé práci malířů - miniaturistů. Svoji náročnou práci si tedy začali záhy usnadňovat tím, že části mincovního obrazu vyryli pozitivně na kus oceli, který byl po zakalení používán jako punc. Vhodným, přesně určeným, umístěním obrazů těchto punců vyražením vedle sebe na připraveném materiálu a konečným ručním dorytím detailů obrazu vzniklo razidlo.

Poněkud komplikovanějším se stalo zhotovení obrazu na válcích používaných od poloviny 16. století. Tato obtížnost spočívala v naléhavosti správného propočtu zkrácení nebo prodloužení obrazů, v prohnutí střížku, které bylo třeba diferencovat.

Dnešní umělci navrhující obraz budoucí mince svoji představu ztvárňují v několikanásobném zvětšení pozitivně na sádrovém modelu a takto vzniklý obraz je pomocí redukčních strojů (pantografů) převeden buď přímo negativně na pracovní plochu razidla, nebo pozitivně na matrici, z níž je posléze do razidla otisknut. Redukční stroj bývá rovněž nazýván, patrně po svém vynálezci, Janvierův zmenšovací rycí stroj. Stroj systémem dotykových jehel přenáší vyvýšeniny z modelu přímo na předem připravený kus oceli velikosti skutečné mince a rycími jehlami ho do kovu ryje. Díky tomuto zařízení je možné staré - již nepoužitelné kolky- nahradit novými - přesně stejnými, čehož předtím ručním rytím nebylo možné docílit.

Pro zajímavost zde připomínám jména těch nejznámějších, kteří se v období renesance významně zasloužili o rozvoj důlních a hutních provozů a jejichž odkaz zůstává stále živý: Předně Georg Agricola (Georgius Bauer) Přes svoji profesi lékařskou zabýval se otázkou těžařství, hutnictví a mincovnictví v Jáchymově. Rovněž tak i potomní pražský mincmistr a perkmistr v Čechách Lazar Ercker (mincmistrem v letech 1583 - 1594). Oba prosluli ve své době jako věhlasní odborníci.

Zdroj: http://numismatic.sweb.cz/technika.htm

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

Ilustračné foto -
Zdroj: http://primak.cz/svatebni-dukat-6-nova-raznice-2013/


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Pred niekoľkými rokmi sa tu, na BM, pod jedným inzerátom rozprúdila debata o razbách, kde dvaja užívatelia písali o tom, že vlastnia razidlá, raznice, matrice ... Ak tu ešte sú mohli by sa s nami podeliť o nejaké pekné obrázky. Ak nechcú verejne, môžu mi napísať na odkazovač. Ale môžu tak urobiť i iní užívatelia.

Vopred ďakujem.

----------------------------------

Vážna vec -
David Gilmour - Astronomy domine (Abbey Road)

----------------------------------

V súčasnosti pracujem okrem iného i na katalógu, ktorého pracovnú obálku vidíte na obrázku. Bude v ňom i stať o razidlách, ktorú pravdepodobne zverejním. Samotný katalóg však nebude predajný a nebude ani voľne k dispozícii, lebo bude obsahovať info a foto nepublikovaných razieb, ale i nezverejnené nevybrané grafické návrhy zrealizovaných razieb, či materiály, ktoré priamo zainteresované osoby nechcú zverejniť. Napríklad podobizeň svojej tváre na medaily, alebo tomu bránia sponzorské dohody a podobne. Ale napríklad state o príprave razby a niektoré, iné vrátane tej o razidlách, môžem zverejniť. Kedy to bude, to vôbec netuším.

Takže zatiaľ aspoň obálka ...


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Niečo k téme z českej Wikipedie ...

Ražba je tvar povrchu materiálu (reliéf) vytvořený ražením, což je technologie formování materiálu úderem nebo tlakem prováděná pomocí raznic nebo razidel. Může být prováděna zastudena, tedy při běžné teplotě či zahorka, kdy je ražený materiál předehříván pro zvýšení jeho plasticity. Ohřívána ale může být i raznice – tento postup se užívá při ražení do termoplastických materiálů.

První mince vznikaly již přibližně 650 let před naším letopočtem. Stejně stará jako historie mincí je historie technik (později technologií), kterými se mince produkují.

Na výroby mincí byly potřeba jak drahé kovy (zlato, stříbro), tak kovy pomocné (měď, olovo), které zvyšovaly odolnost mincí. Nejčastěji se kovy dostaly do mincovny již zbaveny příměsí a přetaveny nebo v podobě rozlámaných šperků či neplatných mincí. Nejprve bylo nutné kovy zpracovat do podoby tzv. střížků (malých kovových kotoučů). Jak byly střížky připraveny, přišla na řadu ražba.

Při výrobě střížků se nejdříve mísily kovy, aby se docílilo ideální mincovní slitiny. Ta se pak odlévala do prutů, které měly kruhový průřez. Mincíři z prutu vyklepali plát do šíře, která odpovídala průměru budoucí mince (finální střížek). Střížky se ručně zastřihávaly do požadovaného tvaru.

Jakmile byl střížek připravený, přišla na řadu samotná ražba. Obecně je ražba proces, kdy dochází k pozitivnímu otisku negativního obrazu. Pro tento proces je potřeba svrchní a spodní razidlo, kladivo a střížek. Zahřátý střížek se umístil mezi razidla a mincéř vedl přesný úder kladivem, aby střížek získal podobu ražené mince.

V 21. století se k ražbě mincí používají nejmodernější technologie, a tak existují i mince s 3D efektem. Emise zpracované v nejvyšší mincovní kvalitě jsou ražené speciálním leštěným razidlem, v tzv. proof kvalitě, někdy též označované zkratkou PP. Jedná se o ražbu na vysoce leštěné střížky z razidel, jejichž reliéf je matován. Mince mají zrcadlový lesk, díky kterému je možné zpracovat i drobné detaily.

K zajištění reliéfních partií, plastiky a mincovní plochy je nezbytná ruční rytecká práce, jejíž konečné úpravy se provádějí pod mikroskopem. Vytvoření razidel trvá desítky hodin. Přechod mezi zrcadlem leštěné mincovní plochy a reliéfem musí být ostrý a přesně vymezen. Mincovní plochu razidla je nutno následně rozleštit do zrcadlového lesku. Leštiči pomocí speciálních nástrojů, dřívek a kůží nanáší na ocelové razidlo speciální lešticí pastu s obsahem diamantů různé hrubosti. Tu roztírají a celou mincovní plochu musí po vyleštění stejně opatrně očistit od zbytků leštidla. Poté celý proces znovu opakují s leštidlem obsahujícím diamanty nižší hrubosti. V poslední fázi se již leští diamanty s průměrem jednoho mikronu.

Razidlo udeří na každý střížek hned dvakrát a vyšší silou než je obvyklé. Pak jsou jednotlivé exempláře odebírány od razícího stroje ručně.

Zdroj: Wikipedie

--------------------------------
--------------------------------

Ilustračné foto -
Zdroj: www.studyblue.com


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

https://balkancelts.wordpress.com/tag/celtic-coin-matrix/


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Tí zberatelia, ktorí mi hovorili a písali a ktorí si myslia, že si týmto blogom pripravujem pôdu pre biznis s raznicami (razidlami, matricami ...), sa mýlia. Vlastním iba dve raznice, ktoré sú na obrázkoch hore v blogu. Vlastne už iba jednu, lebo jednu som daroval. Tento blog som založil preto, lebo sa tu na túto tému ešte nepísalo. Tento blog som založil ale aj preto, lebo viem, že sú tu ľudia, ktorí na túto tému majú čo napísať. Zatiaľ však mlčia. Ale to nevadí ...

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

http://www.forumancientcoins.com/Articles/Dimitrovgrad_Studio/Dimitrovgr...


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Tool manufacture

Coin minting requires speciality tools. A digitised image of the coin is engraved in the original master die or matrix, which is then chemically reinforced through tempering. On the matrix, the image appears as a negative. A working punch is formed when the matrix is pressed on the end of a steel cylinder. The punch is used to make the working die, where the image again appears as a negative. When a coin is struck using the working punch, the image also appears “right side up” on the final coin.

Viac na - https://www.suomenrahapaja.fi/eng/about_money/making_of_circulation_coins


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Česká mincovna

Výroba mincí a medailí v České mincovně -

Příprava razidel -

Finální úprava razidel určených pro špičkovou (proofovou) kvalitu spočívá též v přelepování razidla průhlednou fólií, která se následně ořezává, a partie se plasticky odkrývají, následně se matují pískem.

Viac tu - https://ceskamincovna.cz/vyrobni-proces-v-obraze-349/


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Čo píšu klasici -

Bíľak - Jízdný: Katalóg mincí Československa (1980)


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Bíľak - Jízdný: Katalóg mincí Československa (1980)


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

...


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Dubček

Re: Raznica, raznice, razničky ...

bulway46 napísal(a):

Dubček

Pekné ... Smile

-----------------------------------

Niečo zo stránky Dakkaria -

Jáchymovský Tolar, replika

Umělecká replika stříbrné české mince. Ražba je provedena do hliníku.
AVERZ český zemský znak, okolo opis se jménem panovníka, který byl formálně vydavatelem mince: LUDOVICVS . PRIM(VS) . D(EI) . GRACIA . R(EX) . BO(EMIE), tj, Ludvík První, z boží milosti král český.
REVERZ rodový erb Šliků z Passounu a postavou sv. Jáchyma, S - I, tj. Santus Iochimus, svatý Jáchym, okolo opis: AR(MA) . DOMI(NORVM) . SLI(CORVM) . STE(FANI) . ET . FRA(TRVM) . CO(MITVM) . D(E) . B(ASAIA), tj. Erb pánů Šliků, Štěpána a bratří, hrabat z Pasounů.

Mince jsou odraženy z raznice, vyryté klasickou středověkou technologií. Rozměry: průměr 40 mm, síla 2 mm.

Zdroj: https://www.drakkaria.cz/numismatika/stredovek-mince/jachymovsky-tolar-r...

Škoda, že nie sú tam obrázky raznice, ktorá bola vyrytá klasickou stredovekou technológiou.


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

K realizaci ruční ražby je třeba mít vrchní a spodní raznici s negativním obrazem reliéfu, který má být otištěn na hotové minci, a kov, z něhož má být mince vyrobena. Ten býval v mincovně zpracován do podoby tzv. střížků, což jsou prázdné kotoučky připravené k ražbě. Pregéř neboli razič vloží mezi raznice kovový střížek a zkušeným úderem kladiva na něj vyrazí otisky raznice.

V kroměřížském informačním centru si to můžete vyzkoušet a s vyplněnou hrací kartou si zdarma vyrazit vlastní patnáctikrejcar biskupa Lichtensteina, který se v roce 1694 v Kroměříži skutečně razil.

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/kromeriz/2910-18463-turi...


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Raznice s KARLEM ale ne s našim - nějaký Kryl Smile
https://aukro.cz/mobile-6945002211

„Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.“

Re: Raznica, raznice, razničky ...

.

„Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.“

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Karel napísal(a):

V hore uvedenej aukcii som okrem toho predal lot dvoch vlastných používaných razidiel na medaily (jedno prasknuté), plus dve poškodené a silno opotrebované razidlá na dukáty sv. Václava, ktoré som kúpil pred niekoľkými dňami cez internet.

Společnost určila stav jako používaný až znehodnocený.
Společnost vydá foto zájemci na vyžádání.
Společnost určila po dohodě s majitelem vyvolávací cenu : 2,000 CZK.
Prodáno za : 3,500 CZK.
Aukční poplatek žádný : 0 %, 0 CZK.

V tomto blogu som chcel uverejniť Foto razidiel, ktoré sú zvýraznené v citácii. Nedostal som k tomu súhlas predávajúceho a predaj bol podmienený nezverejňovaním akéhokoľvek foto. Predávajúci mal k tomu určite pádny dôvod. Požiadavku som oznámil i novému majiteľovi, ktorý ju akceptoval.


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Představujeme Vám výroční razítko, které je k natisknutí po celý rok na Informačním a kulturním centru Jáchymov a k dispozici bude na některých vybraných akcích konaných k oslavám 500. výročí založení města.
Zároveň si nově můžete sami přijít na Informační centrum vyrazit pamětní minci s logem 500. výročí založení města.
Vyražení mince: 5,- Kč

http://www.mestojachymov.cz/vyrocni-razitko-a-raznice/d-3673


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Sádrový model jednej trenčianskej medaile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

A razidlo inej medaile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

medaila

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Raznica
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
averz ...


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile

Re: Raznica, raznice, razničky ...

Raznica
Medaila "10 DUKÁT" razená pri príležitosti 10. výročia vzniku Burzy mincí, 2008-2018
reverz ...


Numizmatika je zábava ... Karel ... Smile